Confucius

Confucius - Annping Chin | Readingchampions.org.uk

...s of mutual respect, good conduct, and familial ties ... Confucius 50 citaten, quotes, spreuken, uitspraken en ... ... . Confucianism along with Taoism and Buddhism became the three religious pillars of China. Today, Confucius is revered not just as a moral teacher, but a divine soul who saved the world from moral degradation. Confucius (551-479 v. Chr.) Confucius is een transcriptie voor Kongfuzi, dit betekent letterlijk "meester Kong". In het westen wordt Confucius synoniem gezien met Chinese wijsheid. Misschien klinkt dit overdreven, maar Confucius wa ... Confucius - Wikipedia ... . Misschien klinkt dit overdreven, maar Confucius was echt de meest invloedrijke figuur in het Chinese denken. Het confucianisme is een ethisch en filosofisch denkraam uit China. De leer van het confucianisme is gebaseerd op het gedachtegoed van Confucius en heeft grote invloed gehad op cultuur en geschiedenis van diverse landen in Oost-Azië, met name China, Korea, Vietnam en Japan. Confucius maakte zich zo'n 2500 jaar geleden populair met zijn wijsheden over harmonie, respect en fatsoen. In het huidige China krijgt iedereen de leer van Confucius nog steeds met de eetstokjes ingegoten. Geschreven bij Confucius. Het is niet eenvoudig de wijsheden van Confucius geheel te doorgronden. Dat komt, omdat de context waarin deze wijsheden zijn verankerd voor de westerling ver verwijderd is van de perceptie van de moderne mens. 1. Confucius as Chinese Philosopher and Symbol of Traditional Culture. Because of the wide range of texts and traditions identified with him, choices about which version of Confucius is authoritative have changed over time, reflecting particular political and social priorities. 422 quotes from Confucius: 'By three methods we may learn wisdom: First, by reflection, which is noblest; Second, by imitation, which is easiest; and third by experience, which is the bitterest.', 'Everything has beauty, but not everyone sees it.', and 'Wheresoever you go, go with all your heart.' Confucius Confucius (Latinisering van het Chinees: 孔夫子; pinyin: Kǒng Fūzǐ; Wade-Giles: K`ung-fu-tzu, letterlijk "Meester Kong") (Qufu, 28 september 551 v.Chr. - aldaar, 479 v.Chr.) was een denker en sociaal filosoof uit het oude China, lang vóór de vorming van het Chinese keizerrijk tijdens de Periode van Lente en Herfst en wordt gezien als "... Confucius (kənfyo͞o`shəs), Chinese K'ung Ch'iu or K'ung Fu-tzu, Pinyin Kong Fuzi, c.551-479? B.C., Chinese sage. Positive evidence concerning the life of Confucius is scanty; modern scholars base their accounts largely on the Analects, a collection of sayings and short dialogues apparently collected by his disciples, and discard most of the later legends. Confucianism, also known as Ruism, is a system of thought and behavior originating in ancient China.Variously described as tradition, a philosophy, a religion, a humanistic or rationalistic religion, a way of governing, or simply a way of life, Confucianism developed from what was later called the Hundred Schools of Thought from the teachings of the Chinese philosopher Confucius (551-479 BCE). Dit keer: Kong Qiu Confucius (551 v.Chr. — 479 v.Chr.), oorspronkelijk Meester Kong, de grondlegger van wat later het confucianisme is gaan heten. Centraal in de leer staat de moraal, zowel tussen mensen als binnen de structuur van de staat. Zijn ideeën over familiaire relaties trekt Confucius door naar de samenleving als geheel. Confucius (551-479 BC), though of noble descent, was born in humble circumstances. He believed that politics is only an extension of morals, and spent ten years travelling through the various states of China spreading his ideas. Confucianism, the way of life propagated by Confucius (6th-5th century BCE) and followed by the Chinese people for more than two millennia. Still the substance of learning, the source of values, and the social code of the Chinese, it has also influenced other countries, particularly Japan, Korea, and Vietnam. confucianisme confucianisme zelfst.naamw. [filosofie] leer van Confucius Bron: Wikiwoordenboek - confucianisme. SpellingCorrect gespeld: 'confucianisme ' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 3 definities op Encyclo1) filosofie van Con... Confucius (551—479 B.C.E.) Better known in China as "Master Kong" (Chinese: Kongzi), Confucius was a fifth-century BCE Chinese thinker whose influence upon East Asian intellectual and social history is immeasurable.As a culturally symbolic figure, he has been alternately idealized, deified, dismissed, vilified, and rehabilitated over the millennia by both Asian and non-Asian thinkers and ... Confucius' Works. It was whilst he was teaching in his school that Confucius started to write. Two collections of poetry were the Book of Odes (Shijing or Shi king) and the Book of Documents (Shujing or Shu king).The Spring and Autumn Annals (Lin Jing or Lin King), which told t...

INFORMATIE

AUTEUR
Annping Chin
DIMENSIE
12,90 MB
BESTANDSNAAM
Confucius.pdf

OMSCHRIJVING

Confucius is niet weg te denken uit de geschiedenis van China. Zonder hem zou China een ander land zijn geweest. Maar al is zijn naam bekend, we weten niet precies wie hij was. Een goede biografie van recente datum was er niet. Annping Chin besloot die te schrijven: ze laat de meest betrouwbare Chinese bronnen de revue passeren om het onheldere beeld dat van hem is ontstaan scherper te stellen en een waarheidsgetrouw portret van hem te schilderen. Ze maakt de historische Confucius voor ons begrijpelijk, zodat hij ons zelf toegang kan verschaffen tot zijn ideeen over moraal, familie, politiek, cultuur, werk en eruditie. Met grote kennis van zaken schetst Annping Chin het politieke en sociale klimaat waarin Confucius leefde. Ze verklaart waarom hij, raadsman aan het hof, de overstap maakte naar een zwervend bestaan en hoe hij zich ontwikkelde tot een begenadigd leraar. Het resultaat is een origineel boek waarin duidelijk wordt hoe Confucius leefde en dacht, hoe hij met mensen omging, hoe hij werkte als leraar en adviseur en welke oplossingen hij had voor politieke en persoonlijke problemen. Confucius is een magistrale beschrijving van het leven en de intellectuele ontwikkeling van een denker wiens invloed vandaag de dag nog zeer groot is.

Wil je het boek lezen?Confucius in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Annping Chin. Lezen Confucius Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN