Superdiversiteit

Superdiversiteit - Maurice Crul | Readingchampions.org.uk

...meldt ze, heeft ze een speciale hekel. Superdiversiteit is de nieuwe realiteit ... bol.com | Superdiversiteit | 9789086596331 | Maurice Crul ... ... . Wilt u met ons hierover van gedachten wisselen? Neem dan contact op met Nieuw Wij en vul het formulier hieronder in. Nieuw Wij heeft interessante diensten en expertise die voor media, het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven van waarde zijn. Superdiversiteit is een nieuw concept, dat de bakens van het debat verlegt. We kunnen immers niet blijven steken in het vastgelopen ideologische debat o ... Superdiversity - Wikipedia ... . We kunnen immers niet blijven steken in het vastgelopen ideologische debat over de wenselijkheid van een multiculturele samenleving. Het gaat er in de 21ste eeuw niet langer om of we dit willen, maar hoe we met de reële superdiversiteit omgaan. Superdiversiteit is een nieuw concept, dat de bakens van het debat verlegt. We kunnen immers niet blijven steken in het vastgelopen ideologische debat over de wenselijkheid van een multiculturele samenleving. Het gaat er in de 21ste eeuw niet langer om of we dit willen, maar hoe we met de reële superdiversiteit omgaan. Superdiversiteit is een boek dat mij bijzonder heeft geraakt . De laatste jaren overheerst het scepticisme over het samenleven in diversiteit. Maar er is geen weg terug en het denkkader dat Geldof aanreikt, is bruikbaar . Hij erkent de realiteit van uitsluiting en zoekt aanknopingspunten voor een betere toekomst. Superdiversiteit duidt dus op de combinatie van het toenemen van diversiteit en de veel grotere diver-siteit in de diversiteit. Dat maakt je samenleving complexer, maar mis-schien ook veel boeiender. Toch blijven velen vasthouden aan een wij-zij-denken … Dat doen vooral mensen die weinig contact hebben met mensen met een migratieachtergrond ... Superdiversiteit is het kenmerk geworden van de grote steden, in Vlaanderen en elders in Europa. Alleen stelt Dirk Geldof vast dat onze taal en ons denken niet hand in hand gaan met de snel veranderde werkelijkheid. Terwijl de realiteit er een is van een superdiverse samenleving die veel complexer is dan wat het "wij" en "zij"-discours verkondigt, wordt een beleid gevoerd dat dit ... Verscheidenheid, het bestaan van verschillen tussen verschillende elementen of onderdelen van een groep of geheel. In een sociologische of maatschappelijke context betekent diversiteit de verscheidenheid aan culturele, seksuele en etnische identiteiten binnen een groep mensen of een maatschappij. Superdiversiteit, immaterieel erfgoed en het museum - Volkskunde (2018) Contact Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland Postbus 649, 6800 AP Arnhem Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem +31 (0)26 35 76 113 [email protected] Organisatie ... "Superdiversiteit is in ieder geval nooit bedoeld geweest als theorie," stelt Vertovec die daarmee vooral lijkt te bedoelen dat de term geen normatieve uitspraak over diversiteit doet, en niet uit zichzelf leidt tot toetsbare hypothesen. Onze passie. Bij MDI Consultants werken wij met veel passie aan enkele grote veranderingen in onze samenleving. Wij zijn positief gestemd over onze superdiverse samenleving en zien enorm veel kansen voor organisaties om hier het maximale uit te halen. Leerkrachten hebben in toenemende mate te maken met divers samengestelde klassen. In grootstedelijke gebieden, zoals in de regio Amsterdam, doet deze 'superdiversiteit' een groot appèl op de competenties van leerkrachten. In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam ontwikkelen 3 PO-scholen en 3 kennisinstellingen gezamenlijk praktijkgerichte kennis en bruikbare producten voor de ... Superdiversiteit moet je dus ook veel breder zien dan diversiteit op het gebied van etniciteit. Het gaat ook om verschillen in verblijfsstatus, sekse, arbeidsmarktpositie, opleidingsniveau, taal, religie en leeftijd." Superdiversiteit staat voor de sociologische ontwikkeling dat er in sommige steden geen dominante meerderheidsgroep meer is. In Nederland zijn steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag bijvoorbeeld volledig opgebouwd uit minderheidsgroepen, 200+ nationaliteiten die samen de stad maken. Superdiversiteit: een nieuwe visie op integratie. Maurice Crul - hoogleraar diversiteit en onderwijs aan de Vrije Universiteit Amsterdam - is te gast op de donderdagmiddaglezing van 3 oktober. Onderwerp: allochtone jongeren en de kansen die de samenleving deze jongeren biedt. Crul geeft zijn lezing onder de titel "Superdiversiteit. Superdiversiteit gaat om een 'nieuwe sociale kwestie' die de kern van sociaal werk als mensenrechtenberoep uitdaagt. 'De marges vormen het nieuwe centrum van stedelijkheid.' De politieke opdracht moet zich richten op het ombuigen van krachten in het centrum, die de marges nog altijd als 'marginaal' be...

INFORMATIE

AUTEUR
Maurice Crul
DIMENSIE
8,74 MB
BESTANDSNAAM
Superdiversiteit.pdf

OMSCHRIJVING

Amsterdam is sinds 2011 een majority minority city. De autochtone bevolkingsgroep is officieel een minderheid geworden. In de leeftijd onder de vijftien jaar is nog slechts een derde van de jongeren van autochtoon-Nederlandse afkomst. Kortom: grote steden worden superdivers, zowel in Nederland als in andere West-Europese landen. Maar het ontbreekt vooralsnog aan een intellectueel perspectief op deze ontwikkeling.Superdiversiteit biedt een nieuw vergezicht in het integratiedebat door de voorwaarden te schetsen van een grootstedelijk toekomstscenario van hoop. We staan op een kruispunt. Deze internationaal vergelijkende studie laat zien dat in steden waar kinderen van migranten in het onderwijs en op de arbeidsmarkt kansen krijgen zich een hoopvolle toekomst aftekent. De succesvolle tweede generatie neemt daar het voortouw in de emancipatie. Hoog opgeleide jongeren propageren in de eigen gemeenschap de gelijkheid van mannen en vrouwen en het individuele recht op zelfbeschikking met betrekking tot seksualiteit.Het superdiversiteitsperspectief biedt een nieuwe kijk op de stedelijke samenleving. Een perspectief waarin een groeiende groep stedelingen overtuigd intolerant is ten opzichte van intolerantie en beperking van persoonlijke vrijheden. Daarmee dient zich een progressief alternatief aan voor de problematische kanten van het multiculturalisme, dat tolerantie vroeg ten aanzien van álle culturele opvattingen en gewoontes, ook die welke tot intolerantie ten opzichte van anderen leidden.VU University Presswww.vuuniversitypress.comISBN 978 90 8659 633 1 [+BARCODE]

Wil je het boek lezen?Superdiversiteit in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Maurice Crul. Lezen Superdiversiteit Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN