Wat heeft de joods-christelijke dialoog ons gebracht?

Wat heeft de joods-christelijke dialoog ons gebracht? - none | Readingchampions.org.uk

... février 2020) Femmes de Dieu(x) Lectuur per religie; Hoe kijken Joden, christenen en moslims naar elkaar De vraag wat de dialoog heeft bereikt sinds de oprichting, in 1893, van het Parliament of the World's Religions, klinkt al veel langer ... Wat heeft de joods-christelijke dialoog ons gebracht ... ... . Toen ik in 2004 werd gevraagd voor een lezing op een expertmeeting van In Vrijheid Verbonden , een interreligieus gezelschap dat zich samen hard wil maken voor een pluriforme democratie, viel mij op dat veel dialogen gaan over de dialoog. T1 - De islam als derde in het verbond? AU - Poorthuis, Marcel. PY - 2020. Y1 - 2020. KW - interreligious dialogue. M3 - Chapter. SN - 9789463012874. SP - 57. EP - 62. BT - Wat heeft de joods-christelijke dialoog gebracht? PB - Eburon. CY ... Wanneer interreligieuze dialoog niet werkt | Katholieke ... ... . T1 - De islam als derde in het verbond? AU - Poorthuis, Marcel. PY - 2020. Y1 - 2020. KW - interreligious dialogue. M3 - Chapter. SN - 9789463012874. SP - 57. EP - 62. BT - Wat heeft de joods-christelijke dialoog gebracht? PB - Eburon. CY - Almere. ER - Etymologie. Dialoog is een samenstelling van de Griekse woorden λόγος (logos, woord, taal, rede) en διά- (dia, door).. Betekenissen in verschillende contexten. Aan het begrip dialoog wordt verschillend invulling gegeven, afhankelijk van het gebied of de context waarin het gebruikt wordt. In een ruimere betekenis geldt een dialoog ook voor een gesprek tussen twee of meer partijen ... In samenwerking met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk is een begin gemaakt met een online toolbox. De eerste bijdrage aan de toolbox of dialoogdoos heet 'De Uitdaging'. Het is namelijk in veel opzichten een uitdaging om te leren van de Joods-christelijke dialoog. Bijna klaar 'De Uitdaging' is inmiddels gereed. De inhoudelijke kern van Bildung is enerzijds het denken van de Grieken en de Romeinen, hun filosofie, epiek, drama, lyriek, redekunst, geschiedschrijving, beeldende kunst en wat dies meer zij, en anderzijds de joods-christelijke traditie die een rijke baaierd heeft voortgebracht van theologische, filosofische en literaire geschriften. KAMPEN - De joods-christelijke dialoog is op z'n retour vanwege de postmoderne openheid naar alle godsdiensten, stelde dr. Marcel Poorthuis donderdag in Kampen tijdens het symposium "De ander ... De derde reeks gaat over kwesties in de Joods-christelijke dialoog.Kees Jan Rodenburganalyseert de theologische discussie over zending en dialoog onder orthodox reformatorische en evangelische christenen.Kees Kokbelicht de noodzaak van een gedeeld engagement met maatschappelijke en politieke vraagstukken.Rachel Reedijktenslotte analyseert de vraag welke plaats en betekenis een dialoog met de ... De verklaring "De 10 Stellingen van Seelisberg". De oprichting van het I.C.C.J. (de "International Council of Christians and Jews"), een wereldwijde overkoepelende organisatie voor Joods-Christelijke dialoog, met de zetel in de voormalige woning van Martin Buber in Heppenheim bij Frankfurt. Gebaseerd op deze 10 stellingen publiceren: Is de interreligieuze dialoog in een coma of staat ze aan het begin van een nieuwe fase? Met onderstaande toespraak leidde Eric Ottenheijm gisteren de conferentie 'Ontmoeting of isolement' in. Dames en heren, Van harte welkom bij deze conferentie 'Ontmoeting of Isolement. Einde of nieuw begin van de interreligieuze dialoog'. Het verheugt ons bijzonder u … Heeft de joods-christelijke dialoog ruim een halve eeuw na de shoah en de ... wat zoveel wil zeggen als 'verbetering van de ... Zowel spiritueel als praktisch kunnen wij ons samen met anderen ... De 'joods-christelijke samenleving' bestaat niet, stelt C.E.H.J. Verhoef eerder in Trouw. Hij zegt het rabbijn Van de Kamp na die daarmee ageert te... Joodse visies op het christendom in het algemeen Het christendom als onderdrukker. In de loop der eeuwen hebben Joden zich bekeerd tot het christendom om vervolging of discriminatie te beëindigen of deportatie te voorkomen. Ook werden Joden verplicht om missen bij te wonen in kerken. De Dialoog brengt alle partijen bijeen en dichter bij elkaar. Samen kom je tot passende oplossingen. Wat is een dialoog? De Dialoog...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
10,95 MB
BESTANDSNAAM
Wat heeft de joods-christelijke dialoog ons gebracht?.pdf

OMSCHRIJVING

Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de dialoog tussen joden en christenen zich van wederzijds wantrouwen naar goede relaties. Joden en christenen weten elkaar nu te vinden als de omstandigheden daar om vragen. In de voorbije jaren is echter de belangstelling voor de dialoog afgenomen. Het belang van ontmoeting en gesprek is daarmee niet kleiner geworden. De huidige tijdgeest, gekenmerkt door populisme en groeiend antisemitisme, toont de noodzaak ervan aan.Al veertig jaar organiseren de Classicale werkgroep Kerk en Israël Noord-Brabant en Limburg en de Antwerpse Contactgroep voor Joods-christelijke betrekkingen tweedaagse conferenties. Dit jubileum wordt bescheiden gevierd. Het resultaat is deze bundel. De redactie vroeg aan een vijftiental schrijvers om haar/zijn ervaringen met de dialoog op schrift te zetten. Het resultaat is een bundel met zeer lezenswaardige, meestal heel persoonlijke, verhalen als reactie op de vraag "Wat heeft de Joods-christelijke dialoog ons gebracht".Deze titel vat in het kort samen wat de lezer mag verwachten. De persoonlijke reflecties van rabbijnen, theologen, predikanten en leken laten zien wat er in veertig jaar is gerealiseerd. Wat schuchter begon, startend in een sfeer van enerzijds noodzaak, maar anderzijds ook aarzeling, leverde mooie vruchten op. Een rabbijn, opgegroeid in een orthodox-joods milieu in New-York, vertelt hoe in zijn milieu de naam "Jezus" een vloek was. Hij laat zien hoe hij, door ontmoetingen met christenen, zijn spirituele horizon heeft kunnen uitbreiden. Een andere scribent vertelt hoe de ontdekking dat Jezus een Jood is haar geloof samenhang, toekomst en humor bracht.Het bouwen van bruggen tussen de verschillende groepen en segmenten in de samenleving is hard nodig. Deze bundel doet dan ook een appèl op ons: Wees niet bang voor de ander, maar bouw samen met hem en haar aan het goede voor alle mensen.

Wil je het boek lezen?Wat heeft de joods-christelijke dialoog ons gebracht? in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Wat heeft de joods-christelijke dialoog ons gebracht? Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN