De God Die Is

De God Die Is - W. J. Ouweneel | Readingchampions.org.uk

... noch uw dochter, noch uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont ... Wie is God? - JW.ORG ... . De vrijwillige keuze is de sleutel; liefde kan niet oprecht zijn als er geen andere keuzemogelijkheid is…We missen het contact met God in ons leven. Keer terug op de weg die God wil dat u zult gaan.Geef u opnieuw over aan de leiding van Jezus Christus en probeer zo veel mogelijk je leven te leiden met de waarden, die Jezus ons voor heeft ... Gods boek is een liefdesgeschiedenis: God Die zoekt en vindt. De hoofdrolspelers zijn God en de mens. God heeft ... Wie is God? - JW.ORG ... ... Gods boek is een liefdesgeschiedenis: God Die zoekt en vindt. De hoofdrolspelers zijn God en de mens. God heeft ons gemaakt om ons lief te hebben. Daar zet Hij Zich voor in met heel Zijn wezen. Gods liefde is Zijn persoonlijke bemoeienis, Zijn persoonlijke ijver, Zijn persoonlijke trouw, gericht op ons. Tenten van de goddeloosheid, dat zijn plaatsen waar de levende God dus niet te vinden is. De vraag die op ons afkomt: als wij de Here echt willen leren kennen, als wij ernaar verlangen om Hem te ontmoeten, Zijn stem te horen, Zijn zegen te ontvangen, dan heeft dat dus consequenties voor wat we doen, wat we zien en waar we zijn. De vraag is inderdaad een heel lastige, omdat twee sterk van elkaar verschillende godsdiensten in hun geschiedenis of op detail ogenschijnlijk overeenkomsten hebben. Persoonlijk geloof ik, dat de God van IS in de verte niet lijkt op de God van het christendom - de God die wij in Jezus Christus leren kennen. God kiest ervoor om zich aan mensen te verbinden en om met hen verbonden te blijven. Genade is volgens de Bijbel de basis voor die verbondenheid tussen God en mensen. Je zou genade kunnen definiëren als Gods keuze om vriendelijk naar mensen te kijken, ook al hebben zij dat niet altijd verdiend. ... De Zoon van God is Hij, die de Vader uitlegt, verklaart, laat zien. In dat opzicht mogen we wel een vergelijking maken met een aardse zoon. 'Precies zijn vader', hoor je weleens zeggen. Dat mag je ook van Jezus zeggen: precies Zijn Vader. Vader en Zoon zijn verder gelijk. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Lyrics for De God Die Eeuwig Leeft (702) by Stichting Opwekking. Er is kracht voor wie hopen op de Heer Wij hopen op de Heer Ja, wij hopen op de Heer Nieuw... Hij werkt hen hardhandig de deur uit en: „Terwijl ik zo buiten loop weet ik plotseling zeker, ja, met die onwrikbare zekerheid waarover calvinisten altijd praten, dat het Christendom bedrog is, ja, dat het hele leven een laaghartige leugen is, en dat ergens ver weg in het heelal nu god satanisch lacht om mijn verdriet, de god van zondag 10 die met vaderlijke hand mijn moeder een krankheid ... God wilde mensen zijn goedheid laten zien, maar dan moesten die mensen er natuurlijk eerst wel zijn. Volgens Barth is de schepping daarom minder belangrijk dan Gods uiteindelijke doel: de relatie tussen God aan de ene kant en mensen die onder de indruk zijn van Gods liefde aan de andere kant. Jezus kwam om ons te helpen God te begrijpen en om ons ervan te verzekeren dat God ons begrijpt. Johannes gaat verder: "Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen" (Johannes 1:18). Jezus verkondigde Zijn bestaan en openbaarde bovendien de waarheid over God. Liefde is het allerbelangrijkste, staat er in de Bijbel. Liefde tussen mensen, en ook de liefde van God. God belooft dat zijn liefde voor mensen nooit zal ophouden. Als je je eenzaam voelt, kan het een troostrijke gedachte zijn dat je geliefd bent door God. In de Bijbel staan veel teksten over Gods ... Bijbelteksten over God - De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de… Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en… Want ik ben de HEER, je God, ik neem je bij je… HEER, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam… Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad… "En de Vader, die Mij gezonden heeft, die heeft van Mij getuigenis gegeven. Gij hebt nooit zijn stem gehoord of zijn gedaante gezien," (Joh 5:37) "Hoe kunt gij tot geloof komen, gij, die eer van elkander behoeft en de eer, die van de enige God komt, niet zoekt?" (Joh 5:44) - Hier staat eigenlijk 'de enige echte God' Jezus Christus wordt God genoemd door de apostelen "Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus ". (Titus 2:13) "De Christus, Die is boven alles, God, te prijzen in eeuwigheid". (Romeinen 9:5) Volgens de Bijbel sprak God meestal niet rechtstreeks, maar via mensen of engelen. Profeten waren mensen die spraken namens God. Ze gebruikten vaak de formulering: "Dit zegt de Heer". Daarna gaven ze de boodschap van God door. Met die boodschap is vaak wel iets bijzonders aan de hand. 3 Intredelied: Zingt God de Heer (mel. GvL nr. 429-Dit is de dag) Zingt God de Heer, de almachtige Koning, ter ere, Hij zal zijn volk als een Herder in liefde regeren. Laat ons tezaam prijzen zijn heilige Naam, nooit zal de vijand ons deren. Looft God de Heer, die barmhartig ons leidt alle dagen, die ons op adelaarswieken ten hemel zal dragen....

INFORMATIE

AUTEUR
W. J. Ouweneel
DIMENSIE
7,17 MB
BESTANDSNAAM
De God Die Is.pdf

OMSCHRIJVING

De God Die is. IS God, bestaat Hij (of hij, of zij, of iets)? Kunnen wij bewijzen dat Hij bestaat (of hij, enz.)? Kunnen wij wel of niet zeker weten dat Hij wel bestaat, en kunnen wij wel of niet zeker weten of Hij niet bestaat? Is daarover trouwens in Nederland nog publiek debat toegestaan? Trouwens, er zijn toch helemaal geen wetenschappers meer die in God geloven?Willem J. Ouweneel (1944) is gepromoveerd in de biologie (1970), de filosofie (1986) en de theologie (1993). Hij is medeoprichter van en docent aan de Evangelische Hogeschool (Amersfoort), oud-hoogleraar wetenschapsleer van de natuurwetenschappen te Potchefstroom Universiteit (Zuid-Afrika) en hoogleraar filosofie en theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (B.). Verder schrijft en preekt hij veel en houdt hij veel lezingen.

Wil je het boek lezen?De God Die Is in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur W. J. Ouweneel. Lezen De God Die Is Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN