De toekomst van de toegang tot het recht

De toekomst van de toegang tot het recht - Mies Westerveld | Readingchampions.org.uk

...meer onderling verkeer, minder overheid 16 2 ... De toekomst van de toegang tot het recht - Mies Westerveld ... ... .3 Marktwerking en privatisering 17 2.4 Risico en aansprakelijkheid 19 2.5 Recht en hulp 20 3 De praktijk 23 Toegang tot de civiele rechter Het thema maatschappelijk effectieve recht-spraak is in 2016 geagendeerd op de Dag van de Rechtspraak. Op basis van een verken-ningsronde is een aantal thema's benoemd om de maatschappelijke effectiviteit van de Rechtspraak verder vorm en inhoud te geven.1 Eén daarvan is de toegang tot de civiele ... Mies Westerveld over de toekomst van de toegang tot het ... ... .1 Eén daarvan is de toegang tot de civiele rech-ter ... Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft in antwoorden op Kamervragen nog eens onderstreept dat de grondwettelijk gewaarborgde toegang tot de rechter ook verzekerd is na de 'modernisering' van het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In zijn stelsel gaan rechtszoekenden erop vooruit, en advocaten er zeker niet op achteruit. "Op dezelfde wijze als nu het geval is, kan ook […] 2020 lijkt een goed jaar voor een reflectie over de toekomst van de toegang tot het recht. De expertsessies over een ander stelsel van gesubsidieerde rechtshulp zijn afgerond, de rechtspraak worstelt met haar maatschappelijke effectiviteit en de overheid worstelt met de noodzaak om geschilbeslechting en (rechts?)hulp te digitaliseren. Het debat, onder leiding van Astrid Joosten, stond geheel in het teken van de toegang tot het recht. Aanleiding vormden de huidige sessies van het ministerie van Justitie en Veiligheid over de toekomst van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand (het zogeheten 'redesign rechtsbijstand') en de keuze die de minister voor Rechtsbescherming rond de zomer gaat maken. Afgelopen september werd er geprotesteerd over de rechtsbijstand. In deze podcast zal het gaan over onder andere rechtshulp en lekenrechtspraak. Aan tafel: Marijke Malsch, hoogleraar Empirical Legal Studies Mies Westerveld, hoogleraar Toegang tot Recht Bernard de Leest, lid van de Algemene Raad van de Orde van Advocaten Onlangs nam Mies Westerveld afscheid als hoogleraar Toegang tot het Recht met een afscheidsrede waar ik helemaal blij van werd. Ze nam een sprong in de toekomst en beschreef hoe de toegang tot advocaat en rechter in 2035 is georganiseerd - en daar zaten zoveel frisse, nieuwe ideeën in dat het verwijtenmoeras waarin advocatuur, beleid en politiek rond spartelen in één keer opdroogde. Naar het recht van de toekomst . op 05 december 2017 10:56 ... moeten de toegang tot het recht voor elkeen verbeteren. Na de verbetering van het interneringsregime en de interneringsinstellingen, is het ook de hoogste tijd dat we onze gevangenisinfrastructuur verbeteren. In 2017 is de Arbowet veranderd. In de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Zo is de positie van de preventiemedewerker versterkt, heeft het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid gekregen en zijn de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt. Kerntaak van de RBV is bijdragen aan de toegang tot het recht voor rechtzoekenden. De sector biedt kwalitatief goede en betaalbare juridische hulp en zorgt er voor dat een grote groep Nederlanders, die dit niet via een andere weg kan realiseren, toegang heeft tot het recht. In 2016 hadden ruim 2,5 miljoen huishoudens een gezinsrechtsbijstand. De rechter in de buurt is de rechter van de toekomst Inleiding De toegang tot het recht is een fundament van onze rechtsstaat. Mensen moeten er op kunnen vertrouwen dat zij hun juridische of sociale hulp kunnen krijgen op een niet al te ingewikkelde manier tegen niet al te hoge kosten. Het is voor mensen van groot belang dat ze hun recht kunnen ... De Nationale ombudsman constateerde eerder dat het voor burgers moeilijker lijkt om hun recht te halen. De mogelijkheden van rechtsbijstand worden herzien, de meeste griffierechten stijgen en wachttijden in juridische procedures lopen op. De toegang tot recht van burgers kan hierdoor onder druk komen te staan. Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft in antwoorden op Kamervragen nog eens onderstreept dat de grondwettelijk gewaarborgde toegang tot de rechter ook verzekerd is na de 'modernisering' van het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In zijn stelsel gaan rechtszoekenden erop vooruit, en advocaten er zeker niet op achteruit. "Op dezelfde wijze als nu het geval is, kan...

INFORMATIE

AUTEUR
Mies Westerveld
DIMENSIE
4,64 MB
BESTANDSNAAM
De toekomst van de toegang tot het recht.pdf

OMSCHRIJVING

2020 lijkt een goed jaar voor een reflectie over de toekomst van de toegang tot het recht. De expertsessies over een ander stelsel van gesubsidieerde rechtshulp zijn afgerond, de rechtspraak worstelt met haar maatschappelijke effectiviteit en de overheid worstelt met de noodzaak om geschilbeslechting en (rechts‑)hulp te digitaliseren. In dit essay probeert de auteur zich voor te stellen hoe de regelgeving en uitvoering er in 2035 uit zouden kunnen zien. Dat jaartal is willekeurig: 2035 kan ook best 2040 of 2045 zijn. De opbouw is als volgt: eerst wordt het centrale begrip "toegang tot het recht' onder de loep genomen, daarna komen de "strategieën' aan de orde om dit streefdoel te bereiken. Deze analyse richt zich op de discussie wereldwijd. Vervolgens wordt ingezoomd op de nationale invulling, nu en straks. De beschrijving volgt de drie niveaus van toegang tot het recht: informatievoorziening, belangenbehartiging en geschilbeslechting of ‑oplossing. Eén ding is zeker: de invulling van de manieren om toegang tot het recht te bewerken zal er in de toekomst heel anders uit gaan zien.

Wil je het boek lezen?De toekomst van de toegang tot het recht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Mies Westerveld. Lezen De toekomst van de toegang tot het recht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN