Privacy in de zorg

Privacy in de zorg - Ronald Huissen | Readingchampions.org.uk

...de patiënt en het beroepsgeheim van de arts leggen het af tegen grootschalige projecten die claimen de zorg goedkoper of beter te maken ... Bescherm de privacy van je cliënt! | Kennisplein Zorg voor ... ... . Wettelijke eisen die vanouds golden voor de bescherming van medische gegevens worden daarbij losgelaten, omzeild of genegeerd. Corona en privacy Algemene Verordening Gegevensbescherming Beeld- en geluidsopnamen Bemoeizorg BSN in de Zorg Elektronische Gegevens Uitwisseling Informatiebeveiliging Kindermish. + Huis. Geweld Medicatieoverdracht Politie/Justitie Zorgverzekeraars De risico's die het ontbreken of niet uitwerken van wettelijke ve ... Privacy in de zorg: RPCG - home ... . + Huis. Geweld Medicatieoverdracht Politie/Justitie Zorgverzekeraars De risico's die het ontbreken of niet uitwerken van wettelijke vereisten voor privacy met zich meebrengen, komen uitvoerig aan bod. Hiermee hoopt de publicatie een discussie op gang te brengen over het belang van privacywaarborging in beleidsvorming en wetgeving in de zorg. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) draagt zorg voor de bescherming van privacy in Nederland. Er zijn bepaalde eisen verbonden aan elke handeling (verwerking) met betrekking tot gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn. Wij ondersteunen zorgaanbieders bij de invoering van de AVG en dragen zorg voor het vullen van de verplichte registraties. Voor onze pakketten voor de invoering klik hier als u een zorgorganisatie bent met maximaal vijftig medewerkers. Heeft u meer medewerkers klik dan hier. Incompany workshops AVG in de zorg Dat blijkt uit een rapport van de Nederlandse Patiëntenfederatie over privacy in de zorg. Een grote ergernis in de ziekenhuizen zijn artsen en verpleegkundigen die op zaal of op de gang gesprekken voeren over medische kwesties, dossierzaken of medicatiegebruik. Om de privacy van onze patiënten en medewerkers te beschermen, zijn er regels voor het maken van foto's, films en geluidsopnames. Onderstaande regels gelden voor patiënten en bezoekers. U mag foto- of filmopnames maken van uzelf in het ziekenhuis. Daarom verwerken wij uw gegevens conform de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy. In de zorg zijn de belangrijkste regels vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe kan de privacy van een persoon centraal blijven staan wanneer de zorg wordt overspoeld met innovaties, instrumenten voor thuisdiagnostiek en handel in big data? Centraal in de samenwerking rondom een patiënt staat het beroepsgeheim. Is dit te handhaven in een wereld van informatisering en gegevensdeling? Natuurlijk beslist de patiënt zelf over deelname aan het EPD en blijft de patiënt eigenaar van zijn eigen medische informatie. D66 is voorstander van invoering van een EPD, maar pas wanneer de privacy van patiënten voldoende kan worden gewaarborgd en toestemming voor inzage door de patiënt volledig gegarandeerd zijn. Bij het werken met bijzondere persoonsgegevens in de zorg gelden er strikte eisen op het gebied van veiligheid en privacy. Voorkom torenhoge boetes en reputatieschade en begin als zorgorganisatie met het veilig borgen van vertrouwelijke gegevens. Maar de inbreuk op de privacy van deze mensen is groot. Daarom mogen zorginstellingen alleen camera's ophangen als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moeten zij ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk is. Een camera in een behandelruimte of toilet gaat te ver, ... Het boek Privacy in de zorg, geschreven door Ronald Huissen, koopt u bij Boeken.nl | Snelle levering | Gratis verzending vanaf 19.95 In de zorg is het belang van goede privacy evident. Omdat gewerkt wordt met gevoelige gegevens over de gezondheid, dient de zorgaanbieder te voldoen aan strikte wet- en regelgeving en normen. De zorgaanbieder dient in zijn praktijkvoering o.a. rekening te houden met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, ... Het kan u niet ontgaan zijn, privacy is zowel binnen Nederland als binnen Europa een belangrijk onderwerp dat momenteel hoog op de agenda staat. Per 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese privacywetgeving 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG) in. Dit kunt u niet zomaar voorbij laten gaan. De wetgeving vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wpb) en iedere organisatie ... Privacy in de zorg direct en eenvoudig bestellen uit voorraad bij Boeken.com. Bij boeken.com vind je altijd wat je zoekt....

INFORMATIE

AUTEUR
Ronald Huissen
DIMENSIE
4,78 MB
BESTANDSNAAM
Privacy in de zorg.pdf

OMSCHRIJVING

Privacy in de zorg 1e druk is een boek van Ronald Huissen uitgegeven bij UitgeverijS.W.P. B.V.. ISBN 9789088505751 Medische dossiers en de intieme, persoonlijke informatie die ze bevatten, zijn niet meer vanzelfsprekend vertrouwelijk. De privacy van de patiënt en het beroepsgeheim van de arts leggen het af tegen grootschalige projecten die claimen de zorg goedkoper of beter te maken. Wettelijke eisen die vanouds golden voor de bescherming van medische gegevens worden daarbij losgelaten, omzeild of genegeerd. Privacy in de Zorg illustreert deze ontwikkeling aan de hand van drie grote projecten. Welke belangen, doelstellingen en visies spelen er in de zorg waardoor er geen plaats meer lijkt te zijn voor traditionele waarborgen? En hoe ver weg liggen privacy-vriendelijke alternatieven? Privacy in de Zorg is bestemd voor iedereen die zich bezighoudt met, meedenkt over de toekomst van de zorg en deze meebepaalt - zorgverleners zelf, maar ook beleidsmakers en betrokken marktpartijen. Welke plaats krijgt het medisch beroepsgeheim in een tijdperk waarin informatie-uitwisseling de norm is, en hoe kunnen we het recht op een vertrouwelijke behandelrelatie tussen patiënt en arts garanderen? Welke juridische en ethische normen in het gedrang komen bij de grootschalige verwerking van medische gegevens wordt helder uiteengezet. De risico's die het ontbreken of niet uitwerken van wettelijke vereisten voor privacy met zich meebrengen, komen uitvoerig aan bod. Hiermee hoopt de publicatie een discussie op gang te brengen over het belang van privacywaarborging in beleidsvorming en wetgeving in de zorg. Uitgave onder auspiciën van de Stichting Bescherming Burgerrechten

Wil je het boek lezen?Privacy in de zorg in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Ronald Huissen. Lezen Privacy in de zorg Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN