iSelf 1 - iSelf

iSelf 1 - iSelf - Patrick Sins | Readingchampions.org.uk

...an zelfsturend leren, (2) integratie van de instructie van zelfsturend leren met de lesstof en (3) aansluiten op het individu ... About Us | iSelf | Australia ... . Toepassen van iSelf op de eigen school betekent dat je van en met elkaar leert. De pijlers van iSelf zijn: (1) expliciete instructie van zelfsturend leren, (2) integratie van de instructie van zelfsturend leren met de lesstof en (3) aansluiten op het individu. Toepassen van iSelf op de eigen school betekent dat je van en met elkaar leert. Complete unattended payment solutions for self-service business iUP250 LE - iUR150 - iUC150B The iSelf series includes modu ... iSelf | Boeken ... . Complete unattended payment solutions for self-service business iUP250 LE - iUR150 - iUC150B The iSelf series includes modular payment acceptance devices and dedicated accessories to suit all self-service configurations. These modules are flexible, robust and user-friendly. With iSelf, accepting secure electronic payments from unattended self-service locations has never been easier. De iSelf aanpak is na de voormeting alleen aangeboden aan de leerkrachten in de experimentele conditie. Meetinstrumenten Voor de metingen is gebruik gemaakt van een vertaalde versie van het gestructureerde observatie-instrument Assessing how Teachers Enhance Self-regulated learning (ATES) van Dignath, Büttner en Veenman (2008). The iSelf series provides a wide range of integrated connectivity features to communicate with kiosks and acquirer hosts. It includes USB (slave, master), RS232, MDB (slave, optional master), Ethernet and optional GPRS, covering most kiosk system requirements. De pijlers van iSelf zijn: (1) expliciete instructie van zelfsturend leren, (2) integratie van de instructie van zelfsturend leren met de lesstof en (3) aansluiten op het individu. Toepassen van iSelf op de eigen school betekent dat je van en met elkaar leert. Uit eerder onderzoek van TNO blijkt dat het in de huidige maatschappij steeds belangrijker wordt om pro-actief en vanuit eigen verantwoordelijkheid een leven lang te blijven leren. Met deze insteek is het meetinstrument iSelf bedacht. De tool is vooral geschikt voor leerlingen in groep 7 en 8 in het basisonderwijs en de eerste twee klassen in het voortgezet onderwijs. Je kunt kiezen voor een éénmalige iSelf Boost, een maand lang een wekelijkse sessie, of een programma van 3 maanden waarin we intensief wekelijks contact hebben! Bekijk de mooie pakketten » Het is mijn missie alle vrouwen in Nederland op weg te helpen naar een gelukkig en zelfverzekerd leven....

INFORMATIE

AUTEUR
Patrick Sins
DIMENSIE
3,13 MB
BESTANDSNAAM
iSelf 1 - iSelf.pdf

OMSCHRIJVING

2e druk - Zelfsturend leren: hoe leer je dat je leerlingen? Wat kun jij als leerkracht doen?Zelfsturend leren: hoe leer je dat je leerlingen? Wat kun jij als leerkracht doen? Over deze vragen is het lectoraat Vernieuwingsonderwijs in 2014 een samenwerking aangegaan met onderwijsprofessionals van acht daltonscholen, een freinetschool en het Welten-Instituut van de Open Universiteit. Vanuit deze samenwerking is het project iSelf ontstaan.Onderdeel van dit project is de professionaliseringsaanpak iSelf. Deze aanpak is ontwikkeld op basis van wat uit wetenschappelijk onderzoek bekend is over hoe je zelfsturend leren effectief moet bevorderen. iSelf leert leerkrachten om te gaan met kennis over zelfsturend leren. Er worden leerstrategieën aangereikt om te oefenen en om zelfsturend leren in de eigen lessen te kunnen integreren. De pijlers van iSelf zijn: (1) expliciete instructie van zelfsturend leren, (2) integratie van de instructie van zelfsturend leren met de lesstof en (3) aansluiten op het individu.Toepassen van iSelf op de eigen school betekent dat je van en met elkaar leert. Deze insteek houdt in dat collega's elkaar coachen en ondersteunen bij het toepassen van de pijlers die in dit handboek worden beschreven. Allereerst wordt ingegaan op de didactiek van iSelf en hoe deze concreet invulling krijgt in de lesvoorbereiding en –uitvoering. Vervolgens wordt beschreven hoe collega's elkaar kunnen begeleiden in het bevorderen van zelfsturend leren aan de hand van iSelf. Het is de bedoeling dat lerarenteams samen leren omgaan met kennis over zelfsturend leren en leraren inzichten zelf toepassen in de les.Auteurs van deze publicatie zijn: Patrick Sins, Alieke van Dijk, Jory Tolkamp, René Berends, Emmy Vrieling, Conny Senders, Ineke Vermeulen, Anjo Mooren, Judith Smetsers, Margreet de Boer, Hanneke Kroes, Willem Snel, Michelle Tiecken, Ellen van Drunen, Martineke van Heusden, Elke Melody, Marja Bus-sink, Alja de Lange, Hans Schemkes, Annelies Lubbers en Monique Hessels.

Wil je het boek lezen?iSelf 1 - iSelf in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Patrick Sins. Lezen iSelf 1 - iSelf Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN