De filosofie van Emmanuel Levinas

De filosofie van Emmanuel Levinas - Jan Keij | Readingchampions.org.uk

...aarheid van hun opvattingen onderzoeken we met behulp van de werkwijze van het dilemmaberaad aan de hand van casuïstiek (voorbeelden uit het dagelijks leven) ... De filosofie van Emmanuel Levinas - Jan Keij | Boeken.com ... . Het cursusweekend staat in het teken van Emmanuel Levinas, die ethisch denken heeft vernieuwd met zijn theorie van De Ander. In De filosofie van Emanuel Levinas leidt Jan Keij de lezer door het niet zo toegankelijke denken van deze Franse filosoof. De ondertitel geeft het doel van Keij aan: in haar samenhang verklaard voor iedereen. De boeken van Levinas zijn voor veel mensen moeilijk te doorgronden. D ... Deze filosoof laat je zien waarom de blik van de ander zo ... ... . De ondertitel geeft het doel van Keij aan: in haar samenhang verklaard voor iedereen. De boeken van Levinas zijn voor veel mensen moeilijk te doorgronden. Dat zit niet alleen in zijn taalgebruik. De filosofie van Emmanuel Levinas | ISBN 9789077070901 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken. In de filosofie van Levinas staat de Ander dan ook centraal. Nog beter gezegd: de relatie met de Ander. Alleen in een relatie met een Ander is er zoiets als waarde of moraal. Hij toont aan dat de moraal zelf het fundament is. Maar het is geen stevig fundament. Het is juist iets zachts en kwetsbaars wat vaak over het hoofd gezien wordt. (Groot ... Bestel De filosofie van Emmanuel Levinas van Jan Keij. Gratis verzending vanaf €19,95 14 dagen bedenktijd In De filosofie van Emanuel Levinas leidt Jan Keij de lezer door het niet zo toegankelijke denken van deze Franse filosoof. De ondertitel geeft het doel van Keij aan: in haar samenhang verklaard voor iedereen. De relatie tot de Ander. De boeken van Levinas zijn voor veel mensen moeilijk te doorgronden. Levinas: De ander als voorwaarde Orthodoxe Joden besturen in 7,5 jaar de gehele Talmoed. Levinas schreef talloze commentaren op de Talmoed Beeld AFP. Vorige week verscheen de bestseller 'De kracht ... Hoewel de Franse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995) wordt beschouwd als een van de grootste denkers van de twintigste eeuw, heeft zijn werk, binnen en buiten vakfiloso­fische kring, bij lange na niet de aandacht gekregen die het verdient. Daarvoor blijken zijn teksten voor velen te ondoordringbaar te zijn. Dat is te wijten aan zijn schrijfwijze, maar ook aan het feit dat zijn filosofie een ... De filosofie van Emmanuel Levinas In haar samenhang verklaard voor iedereen Jan Keij. In 2006 was het honderd jaar geleden dat de Franse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995) in Litouwen werd geboren. De Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995) maakte de ontmoeting met de ander tot het centrale thema van zijn denken. Het driedelige leerhuis 'De betekenis van de ander' in de Ruïnekerk biedt de mogelijkheid tot een nadere kennismaking met zijn gedachtegoed. Levinas wordt gezien als één van de meest diepzinnige denkers van de twintigste eeuw. Hoewel de Franse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995) wordt beschouwd als een van de grootste denkers van de twintigste eeuw, heeft zijn werk, binnen en buiten vakfilosofische kring, bij lange na niet de aandacht gekregen die het verdient. Daarvoor blijken zijn teksten voor velen te ondoordringbaar te zijn. De filosofie van Emmanuel Levinas van Jan Keij kopen? Hier zie je waar het boek te koop is. Paperback, ISBN 9789077070901. De Frans-Joodse Emmanuel Levinas, geboren in Litouwen in 1905, is vooral bekend geworden als 'de filosoof van het menselijke gel...

INFORMATIE

AUTEUR
Jan Keij
DIMENSIE
9,15 MB
BESTANDSNAAM
De filosofie van Emmanuel Levinas.pdf

OMSCHRIJVING

Hoewel de Franse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995) wordt beschouwd als een van de grootste denkers van de twintigste eeuw, heeft zijn werk, binnen en buiten vakfiloso­fische kring, bij lange na niet de aandacht gekregen die het verdient. Daarvoor blijken zijn teksten voor velen te ondoordringbaar te zijn. Dat is te wijten aan zijn schrijfwijze, maar ook aan het feit dat zijn filosofie een ware omkering van het westerse denken bete­kent. Hij overspoelt ons met denkbeelden die sterk afwijken van wat we gewend zijn te denken en die mede daarom tot veel onbegrip en misverstand aanleiding hebben gegeven. Om daar verandering in aan te brengen heeft Levinas-kenner Jan Keij dit boek geschre­ven. Het is een ultieme poging om in het bestek van één monografie trapsgewijs de com­plete filosofie van Levinas zodanig te presenteren dat deze voor zowel de geïnteresseer­de 'leek' als voor de beroepsfilosoof begrijpelijk is. In dit boek worden alle thema's van Levinas' werk uitgelegd en in hun onderlinge samenhang zichtbaar gemaakt. Bovendien worden zijn inzichten geïllustreerd aan de hand van talloze voorbeelden uit de alledaagse levenspraktijk, met gebruikmaking van treffende citaten uit de moderne literatuur en poëzie. Zo rijst hier het beeld op van een zeldzaam oorspronkelijk en diepzinnig denker die grootheden als Wittgenstein en Heidegger in de schaduw stelt - een denker met een goudmijn aan gedachten over mens en wereld- een denker die niet alleen uiterst consistent, compleet en systematisch denkt, maar wiens inzichten ook daadwerkelijk in leven en beroep toegepast kunnen worden. Dit boek is bestemd voor mensen die hun denkgewoonten graag opgeschud willen zien; die zich willen verbazen; die kunnen genieten van de schoonheid van diep filosofische gedachten; die de zinvraag stellen maar allergisch zijn voor de gangbare antwoorden; voor beroepsfilosofen die zijn systematiek en tijdsdenken nog niet verwerkt hebben, of die uitgedaagd willen worden door de boude en soms schokkende stellingen van dit boek, stellingen die ook bedoeld zijn om het vuur van de interpretatie aan te wakkeren. Kortom, dit boek is voor ieder die de kwaliteit van zijn leven wil verhogen met een filo­sofie die zingt. Dr. Jan Keij (1948) is zelfstandig gevestigd filosoof. Hij promoveerde op het proefschrift De structuur van Levinas' denk_en (1992), is auteur van verschillende boeken over Levinas en gaf gedurende vele jaren tal van filosofiecursussen (o.a. in de gezondheidszorg).

Wil je het boek lezen?De filosofie van Emmanuel Levinas in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Jan Keij. Lezen De filosofie van Emmanuel Levinas Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN