Vrijheid van de geest, de

Vrijheid van de geest, de - Willem J. Ouweneel | Readingchampions.org.uk

... zijn kerken open voor het publiek. Kunstenaars presenteren en exposeren nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd op het Pinksterfeest en de architectuur […] Over de geest van de wetten (De l'esprit des lois) was het levenswerk van de Franse staatkundige en rechtsgeleerde Charles Montesquieu uit 1748 ... Preek van de week: waar de Geest van God is, daar is vrijheid ... . Hij onderscheidde de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht.Als de drie machten van elkaar gescheiden waren, was er politieke vrijheid in een staat.Hij wilde de buitensporigheden van oorlog, verovering, slavernij en godsdienstvervolgingen ... Duidelijk klinkt hierin zijn opvatting door over de eindtijd, het begin van het Messiaanse rijk. "De vrijheid van de Geest. Bijbelstudies bij de Brief van Paulus aan de Galaten", door W. J. Ouweneel; ui ... Digibron.nl, De vrijheid van de Geest ... .Hij wilde de buitensporigheden van oorlog, verovering, slavernij en godsdienstvervolgingen ... Duidelijk klinkt hierin zijn opvatting door over de eindtijd, het begin van het Messiaanse rijk. "De vrijheid van de Geest. Bijbelstudies bij de Brief van Paulus aan de Galaten", door W. J. Ouweneel; uitg. Medema, Vaassen, 1997; ISBN 90 6353 271 7; 488 blz.; geb.; 49,95. Jammergenoeg geven de geestelijke leiders ter plaatse de leiding in de praktijk van de bijeenkomsten veelal niet echt over aan de Geest des Heren. Misschien zijn ze bang om vrijheid te geven, zodat ook anderen dan voorheen gebruikelijk was met "iets"vanuit God naar voren kunnen komen tot opbouw van allen. Jaargang 20 nr. 08 Pinksteren 2012 Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk DE VRIJHEID VAN DE GEEST Bij het verschijnen van deze Ontmoeting zitten we zo halverwege twee vakantieperiodes waarin De Here is de Geest, die leven geeft en waar Hij is, is vrijheid. - 2 Korinthiërs 3:17. Toen Jezus de gave van de Heilige Geest aan Zijn discipelen beloofde, noemde Hij Hem Trooster, Gids of Leraar. Een van de belangrijkste eigenschappen van de Geest is dat Hij nooit een rol van dictator speelt. Hij zal nooit een gelovige Zijn wil opleggen. 12 De vrijheid, overwinning van de geest opmaak binnenwerk-211 kopie.qxp_205-C opmaak 09-11-15 17:22 Pagina 12. goed en wel bezitten, dan zou je de sleutel hebben tot het psychische leven van de mens. Uiteraard is het fysieke lichaam de ondersteu- ning van ... Vandaag sluiten we de bemoedigingsapp van deze week af met een bijbeltekst. De tekst heb ik geplaatst op een fragment van een schilderij waar ik deze week aan heb gewerkt. Je ziet het water, de zee. De zee kan kalm zijn maar ook stormachtig. Zo kan het ook zijn in ons leven. Maar dan die tekst: waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid ... In het Nieuwe Testament leest Jezus Jesaja 61:1 voor, een tekst die hij op zichzelf betrekt. Jezus wil vrijheid geven aan armen en onderdrukten. Juist aan degenen die het moeilijk hebben, geeft Jezus vrijheid: De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, Van daaruit is ook het thema voor deze editie van Feest van de Geest ontstaan: Vrijheid van Geest. De aanslag op de redactie van het Franse tijdschrift "Charlie Hebdo" in Parijs was net gebeurd, toen we met elkaar spraken over het thema, over de actualiteit, over wat vrijheid en geest betekent in onze tijd. Een vrije geest is een persoon met een soort persoonlijkheid die een bepaald niveau van volwassenheid heeft bereikt.Daarnaast heeft die persoon psychologische kwaliteiten als zelfvoldoening en zekerheid. Het is echter niet eenvoudig om deze piek in persoonlijke groei te bereiken. Daarnaast heeft alles te maken met een dimensie die goed zou passen in de behoeftenpyramide van Abraham Maslow. De geest van Napoleon - "Het volk moet een religie hebben, en deze moet zijn in de handen der regering" - waart dus nog tezeer in het politieke halfron...

INFORMATIE

AUTEUR
Willem J. Ouweneel
DIMENSIE
11,27 MB
BESTANDSNAAM
Vrijheid van de geest, de.pdf

OMSCHRIJVING

Het evangelie is de blijde boodschap van God; het kan nooit een kunstmatig in elkaar gezet systeem van mensen zijn. Onder de gemeenten in Galatië bestond het gevaar dat het evangelie omlaag werd gehaald van dit 'niveau' van Gods raad en Gods wegen tot een niveau dat voor het menselijk vlees aanvaardbaar was. Dit gevaar bestaat vandaag nog precies zo sterk als toen.Dit boek is een vers-voor-vers commentaar op de Brief aan de Galaten.

Wil je het boek lezen?Vrijheid van de geest, de in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Willem J. Ouweneel. Lezen Vrijheid van de geest, de Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN