Autonomie als waarde

Autonomie als waarde - Pascal Gielen | Readingchampions.org.uk

... en nomos: wet of norm) betekent letterlijk 'zelfnormering' of 'zelfwetgeving' ... Omgaan met ethische dilemma's in de zorg - werken in de ... ... . De term komt voor het eerst voor in Griekse geschriften uit de vijfde eeuw voor Christus als karakterisering van de politieke status van stadstaten. Autonome stadstaten mochten in tegenstelling tot niet-autonome over interne aangelegenheden beslissen. Een dergelijke norm (gebaseerd op de waarde verantwoordelijkheid) kan in botsing komen met de norm "cliënt heeft eigen verantwoordelijkheid ( gebaseerd op de waarde autonomie). Door vanuit verschillende perspectieven naar noemen en waarden te kijken, ka ... Autonomie - de betekenis volgens Redactie Ensie ... . Door vanuit verschillende perspectieven naar noemen en waarden te kijken, kan een waardepatroon zichtbaar worden, zoals bv. rond verantwoordelijkheid voor de cliënt. Nu dit duidelijk is, is het interessant om te zien welke waarden er zijn. Hieronder vind je hiertoe een uitgebreide lijst met voorbeelden van waarden waarbij het begrip "waarde" in brede zin is ingevuld. Een aantal waarden in deze lijst zullen eerder als deugd of karaktereigenschap worden gezien (maar het zijn ook modale waarden). In Autonomie als waarde onderzoeken theoretici, docenten en kunstenaars de betekenis van autonomie voor de kunsten en voor het (kunst)onderwijs. Ze komen allen tot de conclusie dat de maatschappij waarin we leven onmogelijk kan zonder autonomie. Verschillende misvattingen worden daarvoor onderuitgehaald. Het boek Autonomie als Waarde. Dilemma's in kunst en onderwijs verscheen bij het honderdjarig bestaan van de opleiding Beeldend aan de Fontys Hogeschool, die juist gedwongen werd haar autonome opleiding te schrappen. Ooit doceerden daar Jan Dibbets en Marlene Dumas. Door helen westerik. Pascal Gielen e.a. - Autonomie als waarde ... We stappen uit zoiets als 'onze positie'. Deze positie wordt bepaald door sociale verwachtingen en maatschappelijke verworvenheden en culturele bepaaldheid, maar natuurlijk ook gewoon door een idee van hoe je hoort te leven. Waaruit bestaat de waarde van autonomie? Hoe belangrijk is het in vergelijking met andere waarden als vrede, vriendschap, gezelligheid, welvaart of rechtvaardigheid? Het ziet er bij Rössler naar uit dat zelfbepaling toch eigenlijk het allerbelangrijkste is, want zonder autonomie blijft het leven onvervuld. In Autonomie als waarde onderzoeken theoretici, docenten en kunstenaars de betekenis van autonomie voor de kunsten en voor het (kunst)onderwijs. Ze komen allen tot de conclusie dat de maatschappij waarin we leven onmogelijk kan zonder autonomie. Verschill Autonomie als waarde | ISBN 9789078088660 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken. Autonomie als protestantse waarde We bepalen graag zelf hoe we ons leven inrichten. We hechten aan onze individuele vrijheid en kennen deze vrijheid ook aan anderen toe. In Auton...

INFORMATIE

AUTEUR
Pascal Gielen
DIMENSIE
6,73 MB
BESTANDSNAAM
Autonomie als waarde.pdf

OMSCHRIJVING

Autonomie als waarde 1e druk is een boek van Pascal Gielen uitgegeven bij Samenwerkende Uitgevers Vof. ISBN 9789078088660 Theoretici, docenten en kunstenaars onderzoeken de betekenis en geldigheid van autonomie. Het boek geeft aan wat de waarde daarvan is voor de kunsten, voor het onderwijs, voor de politiek en vandaaruit voor de huidige samenleving.

Wil je het boek lezen?Autonomie als waarde in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Pascal Gielen. Lezen Autonomie als waarde Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN