Actieonderzoek

Actieonderzoek - Famke van Lieshout | Readingchampions.org.uk

...ie in de praktijk kennis opgedaan met als doel hierin verandering of verbetering aan te brengen ... De Kern van participatief actieonderzoek ... . Dit is een spiraalvormig proces waarbij de betrokkenen in de praktijk actief deelnemen en samenwerken. Actieonderzoek kan op het eerste gezicht vrij eenvoudig lijken, toch komt er bij de uitvoering heel wat kijken. Hieronder wordt weliswaar de basis van actieonderzoek beschreven, maar om écht te begrijpen hoe actieonderzoek werkt, kun je actieonderzoek het beste zelf uitvoeren. Om actieonderzoek te leren, moet je het zelf doen. Actieonderzoek is een aanpak waarin leren, ... Actieonderzoek in 10 stappen - Tonnie van der Zouwen ... . Om actieonderzoek te leren, moet je het zelf doen. Actieonderzoek is een aanpak waarin leren, experimenteren en vernieuwen zó samenkomen dat er niet alleen kennisontwikkeling plaatsvindt, maar dat actoren door die kennisontwikkeling ook handelingsbekwamer worden. Je leest het op Management Impact. actieonderzoek. De praktijk wordt getoond aan de hand van een aantal casussen uit de praktijk van actieonderzoek. Een casus is een schriftelijke beschrijving van een uitgevoerd (participatief) actieonderzoek waarin wordt verteld én gereflecteerd over het uitgevoerde actieonderzoek. De casussen zijn te zien als voorbeelden van uitgevoerd ... Er zijn diverse vormen van actieonderzoek. De verschillen zitten in de doelen, de opvattingen die eraan ten grondslag liggen en de mate waarin het … Actieonderzoek is een benadering, waarmee docenten (c.q. schoolleiders leerlingbegeleider, mentoren, docenten-in-opleiding, et cetera) zich kunnen … 2002 Algemeen Boek Closed Access Alleen ga je sneller, samen kom je verder: een participatief actieonderzoek naar actieonderzoek tijdens het afstuderen Met actieonderzoek pak je organisatievraagstukken gericht aan. Collega's uit verschillende lagen van de organisatie vormen een actieteam. Onder begeleiding van een veranderkundig onderzoeker. Het gezamenlijk experimenteren, leren en veranderen van de werksituatie staat centraal. Actieonderzoek is een aanpak voor praktijkgericht onderzoek waarbij je onderzoek doet ín de praktijk mét mensen uit die praktijk. Het doel is nieuwe kennis te ontwikkelen en tegelijkertijd de praktijk te verbeteren. Met deze uitdagende aanpak vergroot je de kans dat jouw onderzoek impact heeft. Actieonderzoek past goed bij hbo-onderzoek en bij (aankomend) professionals. Professionals moeten ... Actieonderzoek is bezig aan een opmars. Steeds vaker kiezen professionals in zorg, welzijn, wonen, onderwijs en HRM ervoor om zelf met actieonderzoek aan de slag te gaan. De Kern van participatief actieonderzoek biedt deze professionals, of zij die dit willen worden, een beproefd model voor het doen van actieonderzoek. Actieonderzoek Actieonderzoek past goed bij hbo-onderzoek en bij (aankomend) professionals. Professionals moeten een proces in gang kunnen zetten om veranderingen te implementeren. Actieonderzoek doen geeft aan hoe je dat onderzoekenderwijs kunt doen en wat dat vraagt van (docent)begeleiders. Het boek legt daarvoor een stevige theoretische basis. Actieonderzoek is cyclisch van aard, waarbij aan het einde van elke cyclus wordt bepaald hoe de volgende cyclus eruit komt te zien. Dat betekent dat een actieonderzoek niet volgens een blauwdruk wordt uitgevoerd. Op basis van de inzichten die gedurende het onderzoek worden opgedaan, wordt steeds weer bepaald wat de volgende stap dient te zijn. Actieonderzoek is hierin een essentiële katalysator om over bestaande beroepen en organisaties heen te experimenteren en systeeminnovatie in gang te zetten. Dit kost tijd en ook is ruimte voor de 'gestalltswitch' nodig. Het ontwikkelde vendiagram is behulpzaam om het meerlagig veranderperspectief inzichtelijk te maken. Actieonderzoek op afstand lijkt een interne tegenspraak. Toch is er van alles mogelijk om online en offline samen met belanghebbenden uit te zoeken hoe de praktijk beter kan. We vullen deze site stap voor stap vanuit Avans Hogeschool samen met belanghebbenden. Een introductie op online actieonderzoek vind je onderaan deze pagina. Actieonderzoek onder begeleiding van Movisie hielp om hun visie en vakmanschap op dit vlak te versterken. Hoe stimuleer je nu gemeenschappelijke activiteiten van bewoners rondom het grootbrengen van kinderen. De jeugdmaatschappelijk werkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin hadden hierbij vragen. Dit hoofdstuk beschrijft actieonderzoek als leerstrategie en laat zien dat de inzichten van Lewin de tand des tijds hebben doorstaan en nog steeds zeer bruikbaar zijn: actieonderzoek is een aanpak waarin leren, experimenteren en vernieuwen zó samenkomen dat er niet alleen kennisontwikkeling plaatsvindt, maar dat actoren door die kennisontwikkeling ook handelingsbekwamer worden. Leergang Actieonderzoek voor Veranderaars Deze leergang bestaat uit drie activiteiten waaraan je separaat kunt deelnemen: De basisopleiding Krachtig veranderen met actieonderzoek Begeleiding bij het doen van actieonderzoek in de praktijk Ondersteuning bij het theoretisch opwerken van je actieonderzoek. Krachtig veranderen met actieonderzoek Organisaties staan voor ingewikkelde veranderopgaven ... Actie-onderzoek is het systematisch onderzoeken van je eigen werksituatie samen met direct betrokkenen, om samen te leren en vanuit een meer gefun...

INFORMATIE

AUTEUR
Famke van Lieshout
DIMENSIE
12,90 MB
BESTANDSNAAM
Actieonderzoek.pdf

OMSCHRIJVING

Binnen het hoger beroeps- en universitair onderwijs is het bijdragen aan het ontwikkelen en innoveren van de beroepspraktijk een belangrijk speerpunt. Dit boek wil HBO- en WO-studenten, maar ook professionals die werkzaam zijn in het zorg -en welzijnsdomein, principes en handvatten bieden. Om systematisch en methodisch de beroepspraktijk te verbeteren en te onderzoeken door middel van actieonderzoek. Actieonderzoek vertrekt altijd vanuit een kwestie die in de praktijk speelt. Vervolgens wordt via actie in de praktijk kennis opgedaan met als doel de kwaliteit van praktijkvoering te bevorderen. Dit is een spiraalvormig proces waarbij betrokkenen in de praktijk actief deelnemen en samenwerken. Wat actieonderzoek bijzonder maakt, is dat naast praktijkontwikkeling, ook kennisontwikkeling plaatsvindt en dat de deelnemers zich tevens persoonlijk en professioneel verder kunnen ontwikkelen. Het boek geeft inzicht in een specifieke benadering van actieonderzoek die gebaseerd is op kritisch-realistische en relationeel-constructionistische uitgangspunten. Principes van participatie, persoonsgerichtheid en reflexiviteit ondersteunen (aankomende) professionals bij het voortdurend ontwikkelen van de eigen praktijk. Het boek biedt handvatten voor de praktische toepassing in een concreet onderzoeksplan, het begeleiden, beoordelen en presenteren van actieonderzoek. Daarnaast staan de hedendaagse methoden voor dataverzameling en -analyse beschreven. Ook laat het boek voorbeelden zien uit diverse actieonderzoeken. Famke van Lieshout en Shaun Cardiff zijn docent aan Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid en lid van het lectoraat 'Persoonsgerichte Praktijkvoering in Zorg en Welzijn'. Gaby Jacobs is lector bij het lectoraat 'Persoonsgerichte Praktijkvoering in Zorg en Welzijn'. Tevens is zij universitair docent aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

Wil je het boek lezen?Actieonderzoek in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Famke van Lieshout. Lezen Actieonderzoek Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN