De geest, het woord en de zoon

De geest, het woord en de zoon - Piet Schoonenberg | Readingchampions.org.uk

... het diocesane Jaar van het Woord van God lezen we hierbij iedere dag tevens een gedeelte uit de Heilige Schrift ... De Drie-eenheid, drie en toch één? - EO.nl/Bijbel ... . Kruisteken In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Bidden van het Wees gegroet De Heilige Geest wordt binnen het christendom beschouwd als de Geest van God.Samen met God de Vader en de Zoon van God vormt de Heilige Geest de Heilige Drie-eenheid.Volgens de algemene opvatting werd deze leer officieel vastgesteld op het Concilie van Nicea in 325, maar de ideeën hieromtrent leefden al langer binnen de christelijke gemeenschap.De Heilige Geest wordt doorgaans gesymboliseerd ... Het is ook de Heilige Geest die de Bijbelschrijvers heeft g ... Filioque: Heilige Geest uit de Vader en de Zoon | Mens en ... ... .De Heilige Geest wordt doorgaans gesymboliseerd ... Het is ook de Heilige Geest die de Bijbelschrijvers heeft geleid om Gods Woord te spreken en op te schrijven (2 Petrus 1:21). De Heilige Geest is niet een vage, onpersoonlijke kracht, maar een Persoon. Hij is de HEERE Zelf, één met de Vader en de Zoon. Dat Hij met Zijn Geest in de harten van gelovigen wil wonen, is een onbevattelijk wonder. Omdat de Heilige Geest in ons woont, is het voor elke gelovige mogelijk, versterkt te worden door die Geest. Dit is één van de geweldige dingen die ons in het Nieuwe Testament verteld worden. Onze Heer en onze God en Vader wonend in ons die geloven. Vindt u dit verrassend om te lezen, het staat gewoon in de Bijbel, in Johannes 14:23 Indien ... Uit de context maken we op dat het Gods Woord is dat hier geopenbaard is. De Geest van God zal ons altijd naar het Woord van God verwijzen voor onze lering. Zoals Jezus tegen Zijn leerlingen zei in Johannes 16:12-15, herhaalt de Geest simpelweg wat de Vader en de Zoon al gezegd hebben. In de aanvang van ons leven werden wij gedoopt: in de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Zo werden wij kinderen van God, en op het einde van ons leven zal de priester ons zalven in de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Zo worden wij opgenomen in Gods heerlijkheid. Elke goede christen begint de dag in de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest en sluit de dag op dezelfde ... Wat maakt de Bijbel anders dan alle andere boeken op aarde? Diverse auteurs van de Bijbel benadrukken dat hun woorden rechtstreeks door God ingegeven werden. Ze noemen hun boodschap dan ook voortdurend 'het woord van God'. Het grootste deel van het Oude Testament wordt 'de Schrift' genoemd en bestaat uit de boeken van Mozes, de profeten en de psalmen. […] God de Zoon is het mensgeworden Woord die voor ons komt. God de Geest is Gods liefde en kracht die in ons is en in de wereld. Misschien klinkt deze zondag het mooie welkomstwoord in de eucharistie, dat we danken aan Paulus, heel nieuw in de oren: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest zij ... Het woord god heeft voor ieder die het woord uitspreekt of aanroept een zekere betekenis, zelfs al betreft het een animist die om bescherming tegen boze geesten vraagt. Maar de God van de Bijbel definieert Zelf wie Hij is: Hij heeft één aard of natuur, die in drie Personen wordt uitgedrukt: Vader, Zoon en Heilige Geest. De Verborgen Woorden Uit het Arabisch Bahá'u'lláh 5 28 O ZOON VAN GEEST! Weet voorzeker dat wie de mensen tot gerechtigheid maant en zelf onrecht pleegt, niet een van de Mijnen is, ook al draagt hij Mijn naam. Get this from a library! De Geest, het Woord en de Zoon : theologische overdenkingen over Geest-christologie, Logos-christologie en drieëenheidsleer. [Piet Schoonenberg] -- Poging tot synthese van de Geest-christologie en de Woord-christologie. Eeuwenlang is in de kerk van de Middeleeuwen een strijd gaande geweest over de vraag, of de Heilige Geest ook van de Zoon uitgaat. Het uitgaan of de blazing (processio, spiratio) van de Geest van en door de Vader is een duidelijk Schriftuurlijk gegeven, 't Staat zondermeer te lezen in het woord van Christus over de Trooster, die Hij zenden zou van de Vader: Maar wanneer de Trooster zal gekomen ... De dagen van Noach, vergelekenmet de dagen van de Zoon des mensen. We willen in het bijzonder ingaan, wat betreft vers 26: "En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen". Wat een geweldig Woord de Heer hier eigenlijk spreekt, ontdekken we als we er dieper op in gaan vanuit de Schrift. 14 1:14 Joh. 11:40 17:24 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15 1:15 Joh. 1:30 Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: 'Hij is het over wie ik zei: "Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!"' 16 Uit zijn overvloed zijn wij allen met ... Het woord 'roech' kan vertaald worden met geest, adem, ziel, of met alles wat beweegt, in beroering brengt, bezielt, en ons ver...

INFORMATIE

AUTEUR
Piet Schoonenberg
DIMENSIE
12,59 MB
BESTANDSNAAM
De geest, het woord en de zoon.pdf

OMSCHRIJVING

none

Wil je het boek lezen?De geest, het woord en de zoon in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Piet Schoonenberg. Lezen De geest, het woord en de zoon Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN