Het Woord van God

Het Woord van God - H. Zwingli | Readingchampions.org.uk

...n in een poging iemands hart te bereiken ... 52 Bijbelteksten over het Woord van God - NBV & BGT ... ... . Daarom moeten we elke gelegenheid aangrijpen om het Woord van God te gebruiken. Het is levend! De Bijbel is het 'woord van God'. Maar wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Rob Bell gaat er verder op door. Vorige week ging Robs blog over fouten in de Bijbel. Nu gaat het over de Bijbel als 'woord van God', zoals vaak wordt gezegd. Over het innerlijk getuigenis van de Geest kunnen we lezen in de NGB artikel 5, een artikel over het gezag van Gods Woord. Wij geloven alles wat de 66 boeken van ... 52 Bijbelteksten over het Woord van God - DailyVerses.net ... . Wij geloven alles wat de 66 boeken van de Schrift bevatten "en dat niet zozeer omdat de kerk ze aanneemt en als zodanig erkent, maar bovenal omdat de Heilige Geest ons getuigenis geeft in onze harten dat zij van God zijn." De uitdrukking 'het woord van God' duidt meestal op een of meerdere boodschappen van God (Lukas 11:28). Soms wordt 'Het Woord van God' of 'het Woord' als persoonlijke titel gebruikt (Openbaring 19:13; Johannes 1:14). Een boodschap van God. De profeten zeiden vaak dat de boodschappen die ze bekendmaakten Gods woord waren. Wat de bijbel zegt over Gods Woord. De Bijbel spreekt niet alleen over allerlei onderwerpen van het dagelijkse leven (bijvoorbeeld, hoe je met je naaste moet omgaan), of over allerlei onderwerpen van het geestelijke leven (bijvoorbeeld hoe je vergeving van zonden kunt krijgen), maar de Bijbel spreekt ook over zichzelf. Het Woord van God is veel te groot om gevangen te zitten tussen twee kaften - de Bijbel is niets meer, maar zeker ook niets minder dan het unieke verslag van unieke mensen die unieke ervaringen hadden met het unieke Woord dat nog steeds door de wereld gaat. Ja, die mag je gerust nog een keer lezen. Etymologie. In etymologisch opzicht zijn het woord god en zijn cognaten in andere talen (in geschreven vorm identiek aan het Engels, Gott in het Duits enz. in andere Germaanse talen) naar alle waarschijnlijkheid terug te voeren op een Indo-Europese wortel *ghu-tó (= het aangeroepene). Ook wordt het wel in verband gebracht met een werkwoord dat gieten of offeren betekende. Gods Woord is daar uitermate geschikt voor. Ook de Here Jezus hanteerde het Woord van God, toen de duivel tot Hem kwam om Hem te verzoeken. Hij citeerde driemaal Gods Woord, waarna de duivel van Hem wegging. Dat laat zien dat Jezus het Woord van God kende. Dat is enorm belangrijk. Zeker als aanvallen op je af komen. Het Woord van God is dus God zelf die komt en spreekt, dit bepaalt dus de autoriteit van het Woord van God. Als we deze waarheid niet zien dan wordt het gezag van de bijbel, het geschreven woord van God, gereduceerd. Als we de bijbel lezen moet dit constant in ons. Home page. Het Woord en de schrift "Zij namen het Woord met alle bereidwilligheid aan en gingen dagelijks de schriften na, of deze dingen zo waren" (Hand.17:11). INLEIDING. De term het Woord van God wordt vaak gebruikt als men het heeft over de bijbel.In zekere zin is dat waar, maar het Woord van God is méér dan een boek. Bij het denken en spreken over god wordt vaak impliciet verondersteld dat het duidelijk is wat onder het woordje "god" verstaan wordt. Hierbij wordt meestal min of meer vanzelfsprekend gedacht aan de betekenis die christenen aan het woord hebben verleend. Het is echter van belang hierbij te beseffen dat die definitie niet eenduidig is....

INFORMATIE

AUTEUR
H. Zwingli
DIMENSIE
10,28 MB
BESTANDSNAAM
Het Woord van God.pdf

OMSCHRIJVING

Dit product is Nieuw

Wil je het boek lezen?Het Woord van God in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur H. Zwingli. Lezen Het Woord van God Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN