Waterstaat in kaart

Waterstaat in kaart - M. Blauw | Readingchampions.org.uk

...taat, [1849-1856] Signatuur: LL.10994gk. Kaart van de rivier de IJssel van Westervoort tot Kampen : in twintig bladen benevens twee supplementaire bladen [Delft] : Algemeene Dienst van den Waterstaat, 1840-1846 Waterstaat in kaart : geschiedenis van de waterstaatskaart van Nederland, 1865-1992 ... Waterkaart Nederland - Bruggen, sluizen, routes ... ... . toon extra info. Maili Blauw. Auteur(s) Blauw ... 160 p: ISBN: 9053452230: Op papier: Trefwoorden (cab) geografie / hydrologie / kaarten / water / waterbeheer / geschiedenis / nederland / cartografie / gegevensverwerking / computers / grafische documenten ... 10 Waterstaat / Kaarten en Tekeningen 4.WCA wordt gebruikt, gevolgd door een onderverdeling op provincie, waarna, indien van toepassing, België. Voor ieder inventarisnummer is, voor zo ver mogelijk, het object beschreven, de plaatsnaam, de schaalaanduiding en de datum. Waterstaat in kaart ... Digitaal dossier Waterstaat van Nederland - Geoplaza ... ... 10 Waterstaat / Kaarten en Tekeningen 4.WCA wordt gebruikt, gevolgd door een onderverdeling op provincie, waarna, indien van toepassing, België. Voor ieder inventarisnummer is, voor zo ver mogelijk, het object beschreven, de plaatsnaam, de schaalaanduiding en de datum. Waterstaat in kaart. Geschiedenis van de Waterstaatskaart van Nederland 1865-1992. Blauw, M. Uitgave in samenwerking met: Meetkundige Dienst De Waterstaatskaart geeft een gedetailleerd beeld van de afwatering van ons land. Kaart van Nederland met de belangrijkste waterwegen. De waterstaat in Nederland is de toestand van het water ten opzichte van het land of de activiteiten van de overheid gericht op bescherming tegen het water en het geschikt maken en beheren van het water voor menselijk gebruik. Op deze persoonsgebonden kaart worden de rij- en rusttijden geregistreerd. Kiwa Register verstrekt deze bestuurderskaarten namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. EU of niet-EU? Bij de verstrekking van bestuurderskaarten wordt onderscheid gemaakt tussen chauffeurs die afkomstig zijn uit EU-landen en chauffeurs uit niet-EU-landen. Voor de meeste mensen is een weg niets meer dan een strook asfalt om van A naar B te komen. Daar is de weg ook voor bedoeld. De provincie zorgt voor inrichting en onderhoud van de provinciale wegen. Zo kunt u comfortabel en veilig, via een mooie en schone weg, uw bestemming bereiken. Op deze pagina's vindt u informatie over de provinciale wegen in Drenthe. Luchtvervuiling is een onzichtbaar probleem. Ook bij een felblauwe lucht en een stralend zonnetje kan de lucht vervuild zijn. De vervuilende stoffen zijn zo klein: je ziet ze niet! Gelukkig is er onderzoek gedaan naar de hoeveelheid vervuilende stoffen in de lucht. Hieronder lees je er meer over. In een paar klikken weet jij hoe de luchtkwaliteit in jouw straat is. Cor Nonhof, Waterstaat Delfland van 1133 tot 1285; kaarten (versie 2), KNNV afdeling Delfland, 2018 10 Onderhoud 1712 Na 1285 is de waterstaat nog niet af. De aanleg van de vlieten en sluizen bij Maassluis zijn nog belangrijke wijzigingen om het verlanden van de Spartel op te vangen en het beschadigen van de sluizen bij Hutjeshoek door een storm. Bedrijfskaart Verlaging tarieven. Per 1 juli 2020 worden mogelijk een aantal tarieven verlaagd. Lees er meer over in het artikel 'Voorstel verlaagde tarieven per 1 juli 2020'. Bedrijfskaart Er kunnen geen rechten aan deze kaart en de gegenereerde data worden ontleend. De Unie van Waterschappen geeft geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens en is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van de informatie op ...

INFORMATIE

AUTEUR
M. Blauw
DIMENSIE
7,73 MB
BESTANDSNAAM
Waterstaat in kaart.pdf

OMSCHRIJVING

De Waterstaatskaart geeft een gedetailleerd beeld van de afwatering van ons land. De kaart biedt een unieke hoeveelheid aan waterstaatkundige gegevens, zoals informatie over polders en waterpeilen, over molens, gemalen, duikers, stuwen, sluizen en waterkwaliteit. Met de bijbehorende provinciale beschrijvingen vormt de kaart een rijke bron voor wie wil weten waar het Nederlandse water heen gaat en langs welke weg. De Waterstaatskaart van Nederland op de schaal 1:50.000 werd van 1865 tot 1992 uitgegeven door Rijkswaterstaat. Waarom is destijds tot vervaardiging van de kaart besloten en waarom is men daar in 1992 mee gestopt? Hoe veranderde de weergave op de kaart, met welke frequentie kwam deze uit en wat hield de kaartenmakers verder bezig? Deze en vele andere vragen komen aan de orde in dit boek over de kaart, haar makers en haar gebruikers.

Wil je het boek lezen?Waterstaat in kaart in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur M. Blauw. Lezen Waterstaat in kaart Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN