Werkoverleg en vergadertechniek

Werkoverleg en vergadertechniek - L.Th.R. Wijchers | Readingchampions.org.uk

... welzijnssector besteden we nogal wat tijd aan vergaderen ... Hoe 'Pimp' je een vergadering? 15 tips | P&A ... ... . Deze tijd wordt niet altijd effectief benut. Bijvoorbeeld doordat punten die niet op de agenda stonden toch behandeld worden. Of door gebrek aan aandacht voor het groepsproces. Hoe kan het anders? Het werkoverleg wordt steeds meer de enige plek waar collega's elkaar "zien" (tussen aanhalingstekens, want soms kan een overleg natuurlijk ook prima virtueel). De koffieautomaatgesprekken worden minder en voor infor ... Vergaderingen: goed & slecht - YouTube ... . De koffieautomaatgesprekken worden minder en voor informatie-uitwisseling hoeven we echt niet meer bij elkaar te komen. EFFECTIEF EN EFFICIENT VERGADEREN Onderzoek wijst uit dat de meeste werknemers zo'n 25 tot 30% van hun tijd besteden aan besprekingen. Er w… In-company / Maatwerk HBO star 8 (1 ervaring) Opleiderscore: star 8,4 Silent Speakers heeft een gemiddelde beoordeling van 8,4 (uit 267 ervaringen) Uitnodiging, agenda en stukken. De voorzitter zorgt (in samenwerking met de secretaris) ervoor dat de uitnodiging, de agenda en de stukken worden vervaardigd en dat die op tijd bij de deelnemers zijn. Zie het hoofdstuk Vergadergewoonten. Vergaderruimte en faciliteiten. Er moet een vergaderruimte beschikbaar zijn. De vier pijlers van een agile meeting. Een agile meeting gaat om vier pijlers: 1. Doelmatig; bespreek alleen punten die ook echt voor verbetering zorgen. 2. Wendbaar en flexibel; speel in op wat er op die dag of de komende dagen speelt, dus geen agenda van twee weken geleden. 3. Gezamenlijke verantwoordelijkheid; iedereen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de meeting. Werkoverleg en vergadertechniek, L.Th.R. Wijchers, M. Dingena, E. Reijnders en M.P.C. van der Vlugt, Holland Business Publications, 2000 In dit boek wordt in een zestal hoofdstukken uitgeweid over vergadertechnieken en communicatie. Taakverdeling. De vergadering wordt geleid door een voorzitter, veelal tevens manager of hoofd van de vergaderende groep, zijnde een bedrijf, vereniging, commissie, afdeling, raad of enige andere organisatie.. Tijdens formele, vooral politieke, vergaderingen gebruiken voorzitters soms een voorzittershamer.De secretaris of notulist van de vergadering notuleert tijdens de vergadering en zorgt ... 5 Checklist werkoverleg De Agenda: is van tevoren beschikbaar bestaat uit punten die worden aangedragen door de leidinggevende en de medewerkers geeft informatie over de deelnemers, tijd, plaats, onderwerpen en mee te nemen stukken is niet te lang De deelnemers: zijn op tijd aanwezig of hebben zich met een geldige reden van verhindering bij de voorzitter opgegeven hebben zich goed op het ... Animatie over effectief vergaderen, o.a. structuur, rolverdeling en interactiemodellen. Voor meer over effectief samenwerken, communiceren en trainingen: De Beuk ... Een veelkomende vorm van vergaderen is het werkoverleg: het overleg om zaken rondom het werk met elkaar te bespreken. Tijdens de training 'vergadertechnieken' wordt gewerkt aan een effectief en constructief verloop van deze bijeenkomsten. 2004 Werkoverleg en vergadertechniek TNT Management Training Instituut 1983 Claims opleidingsinstituut Aero Groundservices. 1987 Verzend stukgoedverpakking opleidingsinstituut Topa Studie Centrum. 1975 OBAO - Technische school "De Boulevard" (leraren opleiding). Computerkennis 2001 Microsoft Excel 2010 opleidingsinstituut CSS. Agile / Scrum en Lean trajecten. Deze verschaffen duidelijke aanwijzingen voor continue stapjes in de goede richting. De vergadertijd wordt beperkt; staand vergaderen wordt normaal, concrete acties en elkaar onderling aan durven spreken op gemaakte afspraken zijn standaard. Weg met vrijblijvend geklets. Simpele vergaderprincipes! En dat betekent efficiënter, korter en goedkoper.' Vanuit zijn kantoor in Amsterdam traint Van Vree bedrijven om hun vergadercultuur te veranderen. Als socioloog verdiepte hij zich bovendien in de geschiedenis van het vergaderen in Nederland en promomeerde hij op het proefschrift Nederland als Vergaderland'. werkoverleg regelmatig te toetsen en te evalueren. Bij deze checklist worden over het algemeen de volgende categorieën behandeld: technische aspecten van werkoverleg, vaardigheden bij werkoverleg, voorzitterschap en het belang van zgn. verbindende schakels in het werkoverleg dwars door de hele onderneming. Samenwerkingsvraagstukken en teambuilding Deze training is bedoeld voor leidinggevenden, managers en medewerkers die regelmatig vergaderingen moeten leiden (voorzitten) en graag willen dat deze minde... Werkoverleg | Vergadertechnieken - BACE Simplificatie en focus: Door keuzes te maken voor wat er wel en niet op het bord komt worden teams genoodzaakt te focussen. Streven naar perf...

INFORMATIE

AUTEUR
L.Th.R. Wijchers
DIMENSIE
9,32 MB
BESTANDSNAAM
Werkoverleg en vergadertechniek.pdf

OMSCHRIJVING

none

Wil je het boek lezen?Werkoverleg en vergadertechniek in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur L.Th.R. Wijchers. Lezen Werkoverleg en vergadertechniek Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN