Een vreemde nabij

Een vreemde nabij - R.J. Takens | Readingchampions.org.uk

.... blz. I Doel van de leidraad en probleemstelling 4 I1 Uitgangspunten 8 11 ... Cultuur en migratie in Nederland. Nabije vreemden. Een ... ... .1. Toepassing van deze leidraad op verschil- lende typen waterkeringen 8 1.1. Een hoorn is een onvertakt, hard, onbeweeglijk en puntig uitsteeksel aan of nabij de kop van een dier. Een vertakt uitsteeksel hiervan wordt gewei genoemd. Hoorns in deze zin zijn het meest bekend bij zoogdieren en insecten, maar komen ook voor bij reptielen zoals kameleons en bij vissen. Het zijn vooral dieren uit de familie van de Evenhoevigen die soms de me ... PDF Liederen bij een uitvaart - Parochie H. Suitbertus ... . Het zijn vooral dieren uit de familie van de Evenhoevigen die soms de meest geweldige, en ook wel bizarre ... Een vreemde gewaarwording was het hoe dan ook. En een omkering van de normale gang van zaken. Het erin geramde besef van onze eigen subjectiviteit maakt dat we gewend zijn zelfs de meest ondubbelzinnige foto te bekijken met het idee: wat ik ook zie, ik mag er niet van uitgaan dat een ander in dezelfde werkelijkheid hetzelfde verhaal ontwaart. Nabije vreemden. Een eeuw wonen en samenwonen. ... Ze had daar meer dan een kwarteeuw als dienstbode gewerkt, maar liep eraan voorbij alsof het om een vreemde woning ging. De Oostenrijkse migrante was in 1908 geboren in Gleisdorf, niet ver van Graz. LEEUWARDEN - Zondagmiddag 28 juni rond 16.30 uur is een vreemde lucht waargenomen in een woning aan de Hollanderdijk in Leeuwarden....

INFORMATIE

AUTEUR
R.J. Takens
DIMENSIE
9,42 MB
BESTANDSNAAM
Een vreemde nabij.pdf

OMSCHRIJVING

Een vreemde nabijEnkele aspecten van de psychotherapeutische relatie onderzochtRoelf Jan TakensPsychotherapie is een zakelijk, maar tegelijkertijd ook heel persoonlijk samenzijn van mensen die daarvoor nog vreemden voor elkaar waren. Binnen de kortste keren echter, vaak zelfs al binen enkele minuten, raken zij in een intiem gesprek verwikkeld. Dat maakt de therapeutische ontmoeting tot een bijzondere ervaring. Speciaal is ook de asymmetrische structuur van de therapeutische relatie: van de cliënt wordt verwacht dat deze zeer persoonlijke dingen aan de orde stelt, terwijl de therapeut weinig tot niets over zichzelf te berde zal brengen.De auteur van dit boek heeft de bijzondere tussenmenselijke betrekking tot onderwerp van studie gemaakt. Allereerst doet hij verslag van onderzoek naar de structuur van de therapeutische relatie. Vervolgens gaat hij in op het aspect van 'therapeutische toegankelijkheid': onder welke voorwaarden zijn cliënten bereid hun therapeut toegang tot hun persoonlijke (belevings)wereld te geven? En, omgekeerd, bij wie lukt het de therapeut (beter) om zich toegang tot de persoonlijke (belevings)wereld van de cliënt te verschaffen? Ten slotte worden enkele onderzoeksbevindingen gerapporteerd over (het verdiepen van) de therapeutische dialoog, met name in beginnende gesprekstherapieën.De auteur ontving voor deze uitgave in 2002 de 1e prijs uit het Pieter Boeke fonds.Roelf Jan Takens is klinisch psycholoog-psychotherapeut en als universitair docent verbonden aan de Vrije Universiteit. Naast zijn academische werkzaamheden verricht hij psychotherapieën vanuit een cliëntgerichte invalshoek in eigen praktijk in Ouderkerk a/d Amstel.ISBN 90 265 1697 5, 2001, 256 pagina's, Euro 23,00, NUR 777, W-boek

Wil je het boek lezen?Een vreemde nabij in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur R.J. Takens. Lezen Een vreemde nabij Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN