Afscheid van Odessa

Afscheid van Odessa - Vladimir Zjabotinski | Readingchampions.org.uk

...ie hoe dan ook tevergeefs zullen zijn, maakt Afscheid van Odessa des te aangrijpender ... Afscheid van Odessa - Vladimir Zjabotinski - (ISBN ... ... . Zjabotinski hanteert een elegante, soms ... Afscheid van Odessa is doordrenkt met het besef van een naderend einde. Dankzij Zjabotinski's buitengewone literaire talent is deze roman een hoogtepunt in de Russische literatuur van de 20ste eeuw geworden. Lange tijd vergeten, nu voor de Nederlandse lezer eindelijk aan de vergetelheid ontrukt. Afscheid van Odessa is het aangrijpende verhaal van de joodse familie Milgrom, die ... bol.com | Afscheid van Odessa (ebook), Vladimir ... ... . Afscheid van Odessa is het aangrijpende verhaal van de joodse familie Milgrom, die kiest voor aanpassing om aan vervolging te ontkomen. Dat biedt hun evenwel geen garantie voor een veilig en waardig bestaan, want wie zijn wortels verloochent, komt in een zedelijk vacuüm terecht. Afscheid van Odessa is veel meer dan een meeslepend en geestig portret van de inwoners van een stad. Het is een trefzekere momentopname van een samenle...

INFORMATIE

AUTEUR
Vladimir Zjabotinski
DIMENSIE
6,49 MB
BESTANDSNAAM
Afscheid van Odessa.pdf

OMSCHRIJVING

De glorie van Odessa is door talloze bekende auteursbezongen, maar geen van hen heeft ooit zon onverbloemdelofzang op deze stad geschreven als de vergetenschrijver Vladimir Zjabotinski in Afscheid van Odessauit 1936.Afscheid van Odessa is het aangrijpende verhaal van dejoodse familie Milgrom, die kiest voor aanpassing omaan vervolging te ontkomen. Dat biedt hun evenwel geen garantie vooreen veilig en waardig bestaan, want wie zijn wortels verloochent, komtin een zedelijk vacuüm terecht. De vijf kinderen in dit gezin gaan iederop hun eigen wijze ten onder, terwijl de verteller diep getroffen is doorhun tragische lot en vecht voor het behoud van de joodse identiteit.Deze stilistisch briljante roman is verankerd in de literaire traditievan de 19de eeuw, en is doordrenkt van het besef van een naderend eindeeen besef dat wij achteraf maar al te goed kennen en herkennen. DankzijZjabotinskis buitengewone literaire talent is Afscheid van Odessa eenhoogtepunt in de Russische literatuur van de 20ste eeuw geworden.Lange tijd vergeten, nu voor de Nederlandse lezer eindelijk aan de vergetelheidontrukt.

Wil je het boek lezen?Afscheid van Odessa in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Vladimir Zjabotinski. Lezen Afscheid van Odessa Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN