Jezus is...

Jezus is... - Judah Smith | Readingchampions.org.uk

...reugde. Liefdevolle Vader, Vredevorst. Jezus, christus, messias, christus, christendom, christ, jesus, Jesus (c ... 7. Jezus is ... - oke4kids.nl ... . 4 BC - c. AD 30 / 33), also referred to as Jesus of Nazareth or Jesus Christ, was a first-century Jewish preacher and religious leader. He is the central figure of Christianity.Most Christians believe he is the incarnation of God the Son and the awaited Messiah (the Christ) prophesied in the Old Testament.. Virtually all modern scholars of antiquity agree that Jesus existed ... Jezus Christus, de messias, was zo b ... 7. Jezus is ... - oke4kids.nl ... .. Virtually all modern scholars of antiquity agree that Jesus existed ... Jezus Christus, de messias, was zo belangrijk dat zelfs onze jaartelling op hem gebaseerd is! Anders dan andere rabbi's. Jezus was anders dan andere theologische leraren (rabbi's) van die tijd. Dit leidde vaak tot conflicten met de religieuze leiders. Maar het maakte Jezus ook geliefd onder mensen die niet meetelden in de samenleving. Jezus is de goede herder Jezus Hij is overal Jezus is de goede herder Brengt mij veilig naar de stal Als je 's avonds niet kunt slapen Als je bang in 't donker bent Denk dan eens al die schapen ... Jezus, ook wel: Jezus van Nazaret, Jezus Christus, de zoon van God, door christenen aanbeden als hun verlosser; in vergelijkingen genoemd om zijn macht en invloed, zijn rol als verlosser en zijn lijden, en om bepaalde stereotiepe uiterlijke kenmerken. Jezus is de centrale figuur in het Nieuwe Testament. Jezus is afgeleid van Isa. Isa is een naam die meerdere verklaringen heeft. Het kan een verkorting zijn van Isabella, een naam die 'God is mijn eed' betekent. Een andere verklaring is dat het de vrouwelijke variant is van de Germaanse naam Ise. Dit betekent 'ijs' of 'ijzer'. Verder is Isa in de islam de naam voor ... Jezus hield zich niet bezig met politiek: "Uit het verloop van het openbare leven van Jezus van Nazareth kan niet anders worden afgeleid dan dat hij een apolitieke figuur is geweest. Dat neemt niet weg dat Jezus van Nazareth een speelbal zou worden van politieke krachten in Jeruzalem, waar een rabbi die aan de weg timmerde onvermijdelijk van politieke bedoelingen werd verdacht." Eric Célérier, voorganger, innovator en internetevangelist uit Frankrijk, is de oprichter van Ik Wonder Jou. Hij is een van de oorspronkelijke pioniers van internetevangelisatie wereldwijd en richtte Jesus.net op, dat momenteel in 34 talen werkt met meer dan 80 christelijke organisaties. Vraag: "Bestond Jezus echt? Bestaat er historisch bewijs voor Jezus Christus?" Antwoord: Normaal gesproken bedoelt iemand, wanneer hij of zij deze vraag stelt, of er dergelijk bewijs "buiten de Bijbel" bestaat. Wij zijn het niet eens met het idee dat de Bijbel niet als bewijs voor het bestaan van Jezus zou kunnen dienen. Hij heeft scheppend gesproken: Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er (Ps. 33:9). God sprak het eerste woord. En met Zijn openbaren is Hij verder gegaan en heeft Hij vele malen gesproken door de profeten. Op het laatst heeft Hij gesproken door de Zoon (Hebr. 1:1). Gods Zoon, Jezus Christus, is daardoor ook Zelf het Woord. Jezus is dus wel in het vlees geboren, maar niet door het vlees verwekt. Islamieten zitten met dit grote misverstand dat God een Zoon zou hebben die langs vleselijke weg verwekt zou zijn. Jezus was Mensenzoon, Hij was in alle dingen gelijk als wij, maar daarbij zondigde Hij niet. Jezus zei tegen hem: 'Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.'" Deze discipel realiseerde zich, door de opstanding van Jezus, wie Jezus werkelijk was. Nederig aanbad hij Hem en verkondigde hij Zijn ware identiteit: "Mijn Heer, mijn God!" Jezus Christus is de enige die de ontstane kloof tussen God en ons kan overbruggen. Daarom kwam Hij op aarde, stierf HIj tenslotte een wrede dood aan het kruis, maar droeg op die manier de straf voor onze fouten en zonden. Hij overbrugde daarmee de kloof tussen God en ons. Jezus is een feestganger. Het allereerste wonder dat Jezus doet is op een bruiloftsfeest. Wanneer de wijn op het feest op is, weet Jezus wat Hem te doen staat. Van zes grote vaten water maakt Hij de beste wijn. Zo is Zijn eerste wonder iets tastbaars en iets waar veel mensen van kunnen genieten....

INFORMATIE

AUTEUR
Judah Smith
DIMENSIE
8,56 MB
BESTANDSNAAM
Jezus is....pdf

OMSCHRIJVING

Jezus is...Ontdek een nieuwe manier om mens te zijnJezus is... Hoe zou je die zin willen afmaken? Er staat een onderwerp en een werkwoord, maar wat komt er dan? Jouw antwoord kan licht werpen op de weg die je zult gaan in het leven.In dit boek vult Judah Smith telkens weer bovenstaande zin in, waardoor hij meer en meer het karakter van Jezus laat zien. Hij schrijft als aan een vriend en maakt duidelijk hoe belangrijk de boodschap van Jezus is voor mensen van vandaag. Een boek voor nieuwe gelovigen, voor christenen van jongsaf aan, en ook voor louter nieuwsgierigen.Met passie, humor en overtuiging laat Judah Smith zien dat Jezus leven is, dat Jezus genade is, en dat Jezus met de grootste zondaren bevriend wilde zijn, en dus ook met jou.Ik heb dit boek geschreven om je te laten zien wie Jezus echt is en wat dat betekent voor jouw leven. Het is een weerspiegeling van een persoonlijke zoektocht die nu al een paar jaren aan de gang is, een reis die me van binnenuit heeft veranderd. Ik houd meer van Jezus dan ooit tevoren. Ik loop meer warm voor de evangelieprediking dan ooit tevoren.Het is mijn gebed dat de liefde van Jezus je helemaal in bezit zal nemen, dat het je leven zal doortrekken en kleur zal geven aan je bestaan. Het is met niets te vergelijken.Judah Smith is pastor van City Church in Seattle, Verenigde Staten, en is een veelgevraagd spreker voor conferenties.

Wil je het boek lezen?Jezus is... in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Judah Smith. Lezen Jezus is... Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN