Handelen bij vermoeden van seksueel misbruik van kinderen en jeugdigen ii

Handelen bij vermoeden van seksueel misbruik van kinderen en jeugdigen ii - Commissie Seksueel Misbruik van Jeugdigen | Readingchampions.org.uk

...rlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, de Nederlandse Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg, de sectie Kinder ... Herkennen van en handelen bij (vermoeden) seksueel ... ... ... Deze training is gericht op het leren handelen bij (een vermoeden van) seksueel misbruik met als doel gedragswetenschappers meer competent en handelingszeker te maken. Dit doen we op een interactieve en praktijkgerichte manier waarbij we ook de laatste inzichten in de wetenschap op dit gebied integreren. Voor het zorgvuldig en eenduidig handelen bij een vermoeden van seksueel misbruik zijn zowel deskundigheid als ... Seksueel kindermisbruik - Slachtofferhulp Nederland ... . Voor het zorgvuldig en eenduidig handelen bij een vermoeden van seksueel misbruik zijn zowel deskundigheid als richtlijnen noodzakelijk. Dit boek geeft richtlijnen voor beroepsbeoefenaren, uitgaande van de huidige inzichten en ervaringen met betrekking tot signalering en diagnostiek ten behoeve van hulpverlening bij (vermoeden van) seksueel misbruik van kinderen en jeugdigen. Bij seksueel misbruik is de pleger, anders dan bij andere vormen van kindermishandeling, vaak iemand van buiten het gezin. Volgens onderzoek onder scholieren geldt dat voor twee derde van de gevallen. Seksueel misbruik binnen het gezin wordt ook wel incest genoemd. Seksueel misbruik binnen het gezin komt vaker voor wanneer het kind jonger is. De volgende thema's worden belicht: normale seksuele ontwikkeling, zorgen rondom seksuele ontwikkeling, wettelijke kaders en meldcode, samenwerking ziekenhuis en jeugdhulp, inclusief sociale kaart. 1. Herkennen en bespreken van lichamelijke en gedragssignalen van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en jeugdigen. 2. Overzicht van twintig jaar strijd tegen seksueel geweld en van de resultaten van deze strijd. Non-Fictie ... Onderzoek naar de feiten en de gang van zaken bij een afgesloten zedenzaak uit 1997, waarbij een van de verdachten werd veroordeeld wegens het misbruiken van een aantal minderjarige kinderen. Get this from a library! Handelen bij vermoeden van seksueel misbruik van kinderen en jeugdigen.. [F Wafelbakker; L P T Raijmakers; Commissie Seksueel Misbruik van Jeugdigen.] Dit staat in het rapport 'Handelen bij vermoeden van seksueel misbruik van kinderen en jeugdigen', waarvan minister D'Ancona gisteren het eerste exemplaar in ontvangst genomen heeft. 3. Meldplicht bij (vermoedens/signalen) van seksueel misbruik Iedereen die seksueel misbruik vermoedt, of erover hoort, is verplicht dit te melden bij het dagelijks bestuur. Wanneer leden twijfelen over de ernst of het terecht zijn van een vermoeden, geldt een consultatieplicht bij een vertrouwenspersoon die zij om advies kunnen vragen. Buy Handelen bij vermoeden van seksueel misbruik van kinderen en jeugdigen: Richtlijnen voor beroepsbeoefenaren 01 by Commissie Seksueel Misbruik van Jeugdigen (ISBN: 9789023228929) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. De seksuele grensoverschrijding kan nog actueel zijn of al gestopt zijn, bekend of niet bekend zijn bij de jeugdprofessional, of er kan een vermoeden zijn. Volg bij vermoedens van seksueel geweld of seksueel misbruik de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (zie Werken met de Meldcode op www.meldcode.nl). Invloed op seksuele ontwikkeling Hieronder noemen we de instrumenten die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de diagnostiek naar een vermoeden van seksueel misbruik. De CRIES-13 is een in het Nederlands gevalideerde vragenlijst, dit is een korte screeningslijst om een posttraumatische stress stoornis (PTSS) bij kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar vroegtijdig te signaleren. SEKSUEEL MISBRUIK VAN KINDEREN IN PLEEGZORG Rapport bij deelonderzoek 4: Aard en omvang van seksueel misbruik in de pleegzorg en de reactie op signalen (periode 1945-2007) in opdracht van de commissie Samson Prof. dr. Hans Grietens Afdeling Orthopedagogiek Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Rijksuniversiteit Groningen juli 2012 Bij seksueel misbruik gaat het om het betrekken van kinderen (of andere minder weerbare personen) bij de bevrediging van seksuele gevoelens. Bij kinderen is met name van belang dat ze vaak nog weinig over seksualiteit weten. Ze herkennen seksueel gedrag soms niet als misbruik en weten niet hoe ze hun grenzen kunnen aangeven. Stap 3: Praat met ouder(s) en jeugdigen. Uitgangspunt is om in openheid de zorgen en te ondernemen stappen te bespreken met de ouders en/of jeugdige. Openheid is van belang voor de stappen die daarna volgen. In het eerste gesprek wordt de toon gezet. Om seksueel misbruik te voorkomen moeten we signalen van misbruik en geweld leren herkennen, zorgen bespreekbaar maken en vervolgens handelen. Maar om dat te kunnen doen moeten we seksueel gedrag wel begrijpen. Ervaringen van vrouwen die als kind seksueel zijn misbruikt door een gezins- of familielid en later, als volwassene, een confrontatie zijn aangegaan met de pleger en/of andere familieleden. Het is gebaseerd op interviews met 34 vrouwen en 1 man die lid zijn van de Vereniging tegen s...

INFORMATIE

AUTEUR
Commissie Seksueel Misbruik van Jeugdigen
DIMENSIE
7,71 MB
BESTANDSNAAM
Handelen bij vermoeden van seksueel misbruik van kinderen en jeugdigen ii.pdf

OMSCHRIJVING

none

Wil je het boek lezen?Handelen bij vermoeden van seksueel misbruik van kinderen en jeugdigen ii in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Commissie Seksueel Misbruik van Jeugdigen. Lezen Handelen bij vermoeden van seksueel misbruik van kinderen en jeugdigen ii Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN