Jezus' zoon

Jezus' zoon - Denis Johnson | Readingchampions.org.uk

...herstelt. Jezus werd meerdere malen aangesproken met "Heer, Zoon van David" door mensen die, in geloof, genade of genezing zochten ... Jezus (traditioneel-christelijk) - Wikipedia ... . De vrouw wiens dochter door een kwade geest bezeten werd (Matteüs 15:22), de twee blinden langs de weg (Matteüs 20:30) en de blinde Bartimeüs (Marcus 10:47) riepen allemaal naar de Zoon van David om hulp. Maar Jezus gaat dan verder met "En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel." Hier flipten de mensen op. Waarom? Omdat Jezus in principe hier zei "Er komt een ander moment waarin geoordeeld zal worden. En ... Heeft Jezus gezegd dat hij God was? ~ Creatov.nl ... ." Hier flipten de mensen op. Waarom? Omdat Jezus in principe hier zei "Er komt een ander moment waarin geoordeeld zal worden. En dan zullen jullie niet mij oordelen. Jezus corrigeert hem niet. Titus 2:13 moedigt ons aan te wachten op de komst van "onze God en Verlosser - Jezus Christus" (zie ook 2 Petrus 1:1). In Hebreeën 1:8 zegt de Vader van Jezus: "Maar tegen de Zoon zegt hij: 'God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid, en de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap.'" Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Jezus is God - Profetieën. De Goddelijke Messias werd in het Oude Testament voorspeld Jesaja 7:14: "Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen." "Immanuël" betekent letterlijk: "God met ons". Zie ook Matteüs 1:23; Jezus was "God met ons". Ook zij Jezus dit over zichzelf en zo zijn er nog tal van onder voorbeelden te noemen over mensen die hem de zoon van God noemde. Over dat het andere deel "God heeft niet eens vrouw waardoor er een kind gebaard word" De God van de bijbel, of je het gelooft of niet ( dat is een andere discussie ), is de schepper van hemel en aarde. Jezus, Zoon van God. Kostbaar Lam van God, Messias, heilig God is Hij. Jezus mijn Verlosser, niemand is aan u gelijk. Kostbaar Lam van God, Messias, maakt van zonden vrij. Dank u, o mijn Vader, u gaf uw eigen Zoon, uw Geest als hulp voor ons totdat, het werk op aarde is gedaan. Ja, de dag zal komen, dat ik Jezus zie. Dan zal ik mijn Koning dienen, Ze is verloofd met Jozef. De engel vertelt haar dat ze in verwachting zal raken en de zoon van God zal krijgen, die ze Jezus moet noemen. En zo gebeurde het ook. Maria werd zwanger door de Heilige Geest en er werd een zoon geboren. Met Kerst gedenken christenen dat Jezus is geboren, dat God mens is geworden. VOORSPELLINGEN OVER JEZUS CHRISTUS Wat zijn menselijke afstamming betreft, vinden wij twee geslachtsregisters van de Heer Jezus. Matth. 1 :1-17: de wettelijke lijn van Jezus' afkomst uit David, als, door Jozefs huwelijk met Maria, de wettige zoon en erfgenaam van Jozef, die uit Davids zoon Salomo was. Als Jezus alleen maar een mens was, zou het de hoogste vorm van onbeschaamdheid en godslastering geweest zijn te zeggen: "Wie Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien". Maar de eenvoudige waarheid is, dat de eniggeboren Zoon, de Heere Jezus christus, de Vader heeft doen kennen aan de mensen (Joh. 1:18). Is Jezus God? Als je de Bijbel leest, bestaat er geen twijfel over dat Jezus inderdaad God is, net zoals zijn hemelse Vader en de heilige Geest God zijn. Het is wel duidelijk dat de Vader in principe boven de Zoon staat...

INFORMATIE

AUTEUR
Denis Johnson
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Jezus' zoon.pdf

OMSCHRIJVING

De verteller in Jezus' zoon, in alle elf - onderling verbonden - verhalen dezelfde, is herstellende van een alcohol- en drugsverslaving. Hij weet zich met moeite in leven te houden en krijgt bij zijn dwaaltochten door een bijna surreële, neonverlichte wereld, ondermeer te maken met een gruwelijk auto-ongeluk, moordaanslagen, krankzinnigheid, verloren liefdes en stervende vrienden. Maar achter zijn eenzame wanhoop gaat en innige, ontroerende liefde voor de mensheid schuil.Jezus' zoon is Denis Johnsons hallucinatoire visie op het hedendaagse Amerika. In een sobere en uiterst suggestieve stijl geef hij in deze verhalen een spookachtig mooi beeld van de ontluistering en de hoop van het leven aan de zelfkant.'Voor de verteller van deze verhalen [...] worden dromen werkelijkheid, lijken hallucinaties op de realiteit en bootsen die na: een toestand die Mr Johnson ruim de gelegenheid geeft om zijn betoverende talent voor poëtische taal, zijn natuurlijke gevoel voor beeldspraak en de zeggingskracht tentoon te spreiden.' - New York Times'Johnson onderscheidt zich doordat hij zowel een dichter is als de schrijver van een ruw-realistisch proza die de taal gebruikt als een fileermes om tot op het bot van zijn onderwerpen te snijden... Deze verhalen zijn zo gespierd en strak als een wasbord-buik, en resonerend als een trommel.' - PeopleDenis Johnson (1949) werd in 1994 door NRC Handelsblad `een der verborgen grootheden van de Amerikaanse literatuur' genoemd.Meer over Denis Johnson en Jezus' Zoonhttp://www.indeknipscheer.com/?s=johnson

Wil je het boek lezen?Jezus' zoon in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Denis Johnson. Lezen Jezus' zoon Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN