Competentiegericht beoordelen in hoger beroepsonderwijs

Competentiegericht beoordelen in hoger beroepsonderwijs - Co Boot | Readingchampions.org.uk

...de onderwijsontwikkelaar, niet te verwarren met een onderwijsontwerper of leerplanontwikkelaar of onderwijsarchitect, zijn gericht op het ontwerpen en ontwikkelen van onderwijsmaterialen ... Catalogus ... . Leren (en) doceren in het hoger onderwijs. Onder redactie van: A.J. Kallenberg, L. van der Grijspaarde, A. ter Baak, C.J. Horzen Lemma, ISBN 90 5189 488 0. Het boek behandelt in vogelvlucht een aantal didactische grondbeginselen en voorziet deze van vaardighedenbladen waarmee de docent in een oogwenk zijn voordeel kan doen bij het onderwijs. Onderwerp: competentiegericht onderwijs, hoger beroepsonderwijs, vraagsturing Handboek Toetsplanontwikkeling in competentiegericht onderwijs. Beleid voor verantwoord plannen van toetsi ... Fontyspub ... . Onderwerp: competentiegericht onderwijs, hoger beroepsonderwijs, vraagsturing Handboek Toetsplanontwikkeling in competentiegericht onderwijs. Beleid voor verantwoord plannen van toetsing en examinering in het hoger onderwijs. Competentiegericht opleiden betekent dat er in het (voorbereidend, middelbaar en hoger) beroepsonderwijs veel aandacht wordt besteed aan de kennis en vaardigheden die de scholier later in zijn of haar werk nodig heeft. Dit betekent vooral het inzichtelijk maken van kennis en het vertalen van kennis naar de beroepspraktijk. hoger beroepsonderwijs Een implementatieplan voor de Hogeschool Drenthe Afstudeerverslag in het kader van de Masteropleiding Educational Science and Technology aan de Universiteit Twente Linda Hoskam Meppel, April 2006 Begeleiding: Dr. G. J. Gervedink Nijhuis Dr. P. H. G. Fisser Universiteit Twente Opdrachtgever: P.J. Elting Het ontwikkelen van competentiegericht beroepsonderwijs is een complexe onderneming. Nederlands daarin een plaats geven kost denk- en ontwikkelwerk. Bovendien moeten docenten aan de slag met hun competenties rond beoordelen: als deelnemers beoordeeld worden op grond van relevante taaltaken, zullen ze sneller inzien wat er verwacht wordt en dat verbetert hun taalvaardigheid. Dit politiek standpunt kent ook onderwijskundig draagvlak. Straetmans et al. (2003) bevestigen immers dat het middelbaar en hoger beroepsonderwijs toe is aan een ander onderwijsconcept. De nieuwe rol van het beoordelen De implementatie van competentiegericht onderwijs in het MBO is momenteel volop gaande. Competentiegericht beoordelen in het MBO. De Bilt: MBO Raad. Inspectie van het Onderwijs (2016). Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. Jongepier, E. (2016) Drie routes naar een valide examenproduct: advies. Regieorganisatie Herziening mbo. Onderwijsraad (2018). Toetswijzer. Competentiegericht. beoordelen. in het mbo. 1. Op weg naar competentiegericht. leren en beoordelen. vragen om een andere manier van beoordelen en examineren. in het middelbaar beroepsonderwijs. In de nota 'Visie. op examinering' worden de volgende veranderingen. genoemd: In het middelbaar beroepsonderwijs voltrekken zich. belangrijke vernieuwingen die consequenties hebben voor Competentiegericht. beoordelen. in het mbo. Voorwoord. Onderwijsinstellingen in het mbo maken de omslag naar competentiegericht. onderwijs. Daarbij hoort een andere manier van beoordelen.. Zo eenvoudig als deze constatering klinkt, zo complex is de. praktijk. In 2005 heeft de MBO Raad, samen met de AOC Raad, de nota 'Visie. op examinering' gepubliceerd.Aan CINOP, Cito en SLO is gevraagd Toetswijzer competentiegericht begeleiden en beoordelen in het Hoger Onderwijs 5 2.1 Competentiegerichte toetsing en traditionele toetsing Competentiegericht leren maakt duidelijk dat tegelijk met het denken over leren ook het denken over toetsen en beoordelen volledig "om" moet. De focus komt te liggen op een ontwikkelingsgerichte bena- Daar valt moeilijk beroepsonderwijs van te maken en het is niet vreemd dat docenten geen raad weten met competenties en competentiegericht onderwijs. Het is onbegrijpelijk dat het begrip competentie zo'n prominente rol speelt bij de onderwijsverandering in het mbo (en hbo). competentiegericht beroepsonderwijs kunnen scho- ... beoordelen. Wellicht heeft de brochure u aan het denken gezet over uw eigen werkwijze. ... de hoger opgeleiden ervoor om na het afstuderen een eigen bedrijf te beginnen. Op CAH Dronten ligt dat percentage aanmerkelijk hoger (30%). Competentiegerichte leeromgevingen in organisaties en hoger beroepsonderwijs Prof.dr. P.Robert-Jan Simons K.U. Nijmegen Samenvatting In deze bijdrage wordt ingegaan op de rol van competenties in organisaties en bedrijfsopleidingen en op de rol van competenties in en voor het beroepsonderwijs. Afgelopen vrijdag werd ik gewezen op de publicatie Cgo langs de meetlat: Op zoek naar de effecten van competentiegericht onderwijs in het mbo van het Expertisecentrum Beroepsonderwi...

INFORMATIE

AUTEUR
Co Boot
DIMENSIE
10,13 MB
BESTANDSNAAM
Competentiegericht beoordelen in hoger beroepsonderwijs.pdf

OMSCHRIJVING

Competentiegericht evalueren in hoger beroepsonderwijs beschrijft het voortraject en de concrete invoering van een op competenties gestoeld evaluatiesysteem bij het Instituut Small Business van de Saxion Hogeschool Enschede. Met dit evaluatiesysteem, dat bekendstaat onder de naam Educational Development and Assessment System (EDAS), is getracht de discrepantie tussen traditionele toetsvormen en nieuwe onderwijsvormen te ondervangen.Eerst geven de auteurs een introductie op het achterliggende gedachtegoed van het gehanteerde competentiemodel, en identificeren zij de meest relevante competenties. Vervolgens gaan zij in op het portfolio en het development center als ontwikkelings- en begeleidingsinstrumenten. Ten slotte benoemen zij de succesfactoren die bij de ontwikkeling van een dergelijk evaluatiesysteem aandacht behoeven: de rol van het management en van de docenten, de flexibiliteit van de organisatie, en de overtuiging bij de student van het nut van de beschreven instrumenten. In het boek komen zowel ontwikkelaars als gebruikers van dit evaluatiesysteem aan het woord.Competentiegericht evalueren in hoger beroepsonderwijs kan als voorbeeld dienen voor opleidingen waar de zelfverantwoordelijkheid van de student en differentiaties in leerwegen hoog in het vaandel staan. Het boek is bedoeld voor beleidsmakers, onderwijscoördinatoren, docenten, opleidingsmanagers van hbo-instellingen, studenten en anderen die geïnteresseerd zijn in competentiegericht onderwijs.

Wil je het boek lezen?Competentiegericht beoordelen in hoger beroepsonderwijs in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Co Boot. Lezen Competentiegericht beoordelen in hoger beroepsonderwijs Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN