Houtoogst En Bosbeheer In Nederland

Houtoogst En Bosbeheer In Nederland - E. Milder | Readingchampions.org.uk

...et een middel (b.v. een open plek maken) en geen doel ... Houtoogst en bosbeheer in Nederland (Book, 2004) [WorldCat ... ... ... Houtoogst is het feitelijk uit het bos halen van hout. ... Duurzaamheid is sindsdien een kernbegrip in het bosbeheer: het bos en daarmee zijn productievermogen namelijk zodanig in tact laten dat er duurzaam hout kan worden geoogst. ... Gemiddeld groeit er in Nederland jaarlijks op iedere hectare bos ongeveer 7m 3 hout bij: ... Houtoogst en bosbeheer in Nederland. Gedrukt boek . Genre Non-Fictie Onderwerpen Landbouw ... PDF Nederlands bosbeheer en bos- en houtsector in de bio-economie ... . Gedrukt boek . Genre Non-Fictie Onderwerpen Landbouw, Visvangst, Veeteelt, Bosbouw, Hout, Bosbouw en houtteelt, Landbouw en natuurlijke omgeving algemeen, natuurbeheer en -ontwikkeling, Nederland, Bosbeheer, bosbeheer Taal Nederlands Meer informatie Versie [Herdr.] Uitgever Bosbeheer omvat alle menselijke activiteiten die de structuur, samenstelling en dynamiek van het bos sturen om de gewenste functies (goederen en diensten) van het bos te realiseren. Duurzaam bosbeheer heeft daarbij als voorwaarde dat de levering van goederen en diensten bestendig is, ook in de toekomst. Dit betekent dat het bos met het producerende vermogen in stand moet blijven. Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen. Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video's, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wo...

INFORMATIE

AUTEUR
E. Milder
DIMENSIE
12,83 MB
BESTANDSNAAM
Houtoogst En Bosbeheer In Nederland.pdf

OMSCHRIJVING

Ik ben zeer verheugd over de ervaringen in het project 'Nederlands hout doet mee' dat in opdracht van het ministerie van LNV is uitgevoerd. LNV acht het van belang dat houtoogst wordt gezien als wezenlijk onderdeel van het multifunctionele bos. Het project heeft al een belangrijke aanzet gegeven tot betere en intensievere contacten tussen boseigenaren, verwerkers en belevers in een aantal concrete situaties. Deze ervaringen hebben de projectleden geïnspireerd tot het samenstellen van dit boek 'Houtoogst en bosbeheer in Nederland'. Boseigenaren, verwerkers en belevers van de Nederlandse bossen lezen daarin bondig en overzichtelijk hoe houtoogst zowel ecologisch, economisch als esthetisch verantwoord kan plaatsvinden. Het stimuleert naar mijn overtuiging boseigenaren tot het maken van bewuste keuzes en het maatschappelijk verantwoord ondernemen met hun bosbezit. Dat begint met het beantwoorden van de vraag: wat wil ik precies met mijn bosbezit. Het antwoord op die vraag is voor alle boseigenaren, groot én klein, het vertrekpunt voor het opstellen en uitvoeren van een houtoogstplan. Bij het vinden van de antwoorden is een goed contact tussen eigenaren, verwerkers en belevers een absolute voorwaarde. Dat is immers de basis voor begrip en draagvlak voor de boswerkzaamheden. En daarmee komt de grote maatschappelijke betekenis van Nederlandse bossen overduidelijk naar voren.

Wil je het boek lezen?Houtoogst En Bosbeheer In Nederland in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur E. Milder. Lezen Houtoogst En Bosbeheer In Nederland Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN