Grenzen aan de maatschappelijke opdracht van de school

Grenzen aan de maatschappelijke opdracht van de school - M. Turkenburg | Readingchampions.org.uk

...rkenning. [Monique Turkenburg] -- Onderzoek naar de toekomstige maatschappelijke taakstelling van het onderwijs en het onderwijsbeleid ... PDF Versterken van maatschappelijke waardecreatie door de school ... . de vele thema's die we kunnen scharen onder de maatschappelijke opdracht van de school. DRS Magazine sprak met professor Vermeulen, katholiek, lid van de Onderwijsraad, over de invulling van deze opdracht, de grenzen aan de opdracht en de positie van het bijzonder onderwijs. Wat is de opvatting van deze hoogleraar, die naar eigen zeggen ... DEN HAAG - Openbaar en bijzonder onderwijs denken verschillend ov ... Grenzen aan de maatschappelijke opdracht van de school van ... ... . Wat is de opvatting van deze hoogleraar, die naar eigen zeggen ... DEN HAAG - Openbaar en bijzonder onderwijs denken verschillend over hun maatschappelijke opdracht. Christelijke scholen zijn eerder geneigd zich toe te leggen op hun kerntaak: het lesgeven. De ... De maatschappelijk opdracht van het hbo Elke hogeschool dient een essentiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de samenleving. Dit doen hogescholen door onderwijs te verzorgen, praktijkgericht onderzoek te verrichten en opgedane kennis aan de maatschappij beschikbaar te stellen. Door ontwikkelingen zoals digitalisering en • De kracht van het beroepsonderwijs is dat die sociale taken niet losgezongen zijn van een levensechte context en binnen het bereik van de school liggen. • Accent ligt aanpassing, actief meedoen en algemeen fatsoen. • Reflectie: zelfbeoordeling in het licht van de gangbare werkhouding en het voldoen aan de eisen van de opdrachten. de school als maatschappelijke onderneming en enkele columns over verwante onder-werpen, die eerder gepubliceerd zijn. Voorburg, juni 2010 Paul Boersma Noten 1 M. Turkenburg, De school bestuurd. Schoolbesturen over goed bestuur en de maatschappelijke opdracht van de school. SCP, Den Haag, 2008. De pedagogische opdracht is meer dan alleen het overdragen van normen en waarden: de school is een leer- en leefgemeenschap, waarbij de ontwikkeling van het individuele kind centraal staat. In deze leeromgeving moeten keuzevrijheid, zingeving en creativiteit een plaats krijgen. Grenzen aan de pedagogische taak van de docent ... Beperkt deze zich tot het doceren van een vak of heeft de docent een ruimere pedagogische opdracht en wordt een docent geacht aandacht te besteden aan de ... Docenten vinden vaak dat maatschappelijke problemen te gemakkelijk 'op het bordje van de school' terecht komen. Docenten en ... De pedagogische opdracht van het onderwijs heeft de afgelopen jaren urgentie gekregen tegen de achtergrond van een toename van normoverschrijdend gedrag van jongeren, zowel binnen als buiten de school, en een aantal ernstige incidenten binnen onderwijsinstellingen. De pedagogische opdracht van het onderwijs lijkt zich Het Nederlandse onderwijs biedt niet alle leerlingen gelijke kansen. Ook voor schoolleiders en onderwijsbestuurders ligt hier een maatschappelijke opdracht. Het is aan hen het leiderschap te tonen om samen te werken en keuzes te maken in het langetermijnbelang van de hele gemeenschap....

INFORMATIE

AUTEUR
M. Turkenburg
DIMENSIE
9,82 MB
BESTANDSNAAM
Grenzen aan de maatschappelijke opdracht van de school.pdf

OMSCHRIJVING

Samenleving, ouders, overheid en politiek verwachten dat scholen bijdragen aan het oplossen van een ogenschijnlijk onbegrensd aantal maatschappelijke vragen en problemen.In de zogenoemde Koersen primair en voortgezet onderwijs heeft de minister van OCW haar langetermijnvisie op het onderwijs gegeven. Het huidige kabinet maakt zich sterk voor deregulering in het onderwijs en autonomievergroting voor de school. In de Koersen is er voor het eerst sprake van de maatschappelijke opdracht van de school, maar de Koersen maken niet duidelijk welke extra maatschappelijke taken scholen nog wel en welke zij beter niet op zich kunnen nemen.Deze verkenning beoogt duidelijkheid te scheppen over wat de maatschappelijke opdracht voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs kan behelzen en waar voor een school de grenzen liggen. Verschillende onderwijsdeskundigen hebben zich over dit thema uitgesproken. De toenemende autonomie van scholen en het streven naar een nieuwe verantwoordingsstructuur worden in deze discussie betrokken. Wat betekent het nu eigenlijk voor de samenleving als scholen steeds meer hun eigen gang kunnen gaan en autonoom beslissingen kunnen nemen? Scholen zijn immers niet altijd in staat maar ook niet altijd bereid om elke maatschappelijke opdracht te vervullen.Deze verkenning schetst het spanningsveld tussen schoolspecifieke en bredere maatschappelijke belangen.

Wil je het boek lezen?Grenzen aan de maatschappelijke opdracht van de school in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur M. Turkenburg. Lezen Grenzen aan de maatschappelijke opdracht van de school Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN