Collectief ontslag

Collectief ontslag - J. Heinsius | Readingchampions.org.uk

... ontslag wordt voor wat dit aspect betreft, als volgt berekend: (Opgepast: de berekening van het minimum aantal ontslagen verschilt ook hier van deze zoals voorzien bij de informatieprocedure ... wetten.nl - Regeling - Wet melding collectief ontslag ... ... .) gemiddeld aantal werknemers werkzaam in de onderneming in het kalenderjaar voorafgaand aan het ontslag Wet melding collectief ontslag. 1 Deze wet is niet van toepassing op het beëindigen van:. a. een arbeidsovereenkomst uitsluitend om redenen die de persoon van de werknemer betreffen; Bij collectief ontslag gelden de gewone opzegtermijnen. Meestal worden die berekend met de formule Claeys. Is de opzegtermijn langer dan de periode die je in de tewerkstellingscel zit, dan kan de werkgever beslissen dat je toch nog een tijdje mo ... Collectief ontslag: ontslag van een grote groep werknemers ... ... . Meestal worden die berekend met de formule Claeys. Is de opzegtermijn langer dan de periode die je in de tewerkstellingscel zit, dan kan de werkgever beslissen dat je toch nog een tijdje moet komen werken. 4. Vergoeding wegens collectief ontslag. De werkgever moet ook een bijzondere vergoeding uitbetalen. Het bedrag van deze vergoeding komt overeen met de helft van het verschil tussen de nettobezoldiging en de werkloosheidsuitkering waar de werknemers recht op hebben. Collectief ontslag door sluiting van de onderneming 'Sluiting' is het definitief stopzetten van de hoofdactiviteit van de onderneming. Dit doet zich voor wanneer het personeelsbestand met ten minste een kwart daalt in vergelijking met de gemiddelde bezetting tijdens het voorgaande jaar. Bij collectief ontslag moet een verplichte melding plaatsvinden. Als er sprake is van een collectief ontslag heeft dit voor een werkgever tot gevolg dat hij een officiële melding van collectief ontslag moet doen bij het UWV Werkbedrijf en de vakbonden. Hierbij ons tweede artikel van de "roadmap reorganisatie" waarbij wij u mee willen nemen langs de verschillende aspecten van een reorganisatie. In dit tweede deel behandelen wij de Wet melding collectief ontslag (WMCO)en de verplichtingen die daarin voor een werkgever schuilen.Stap 1: Wanneer van toepassingDe WMCO heeft een Europese grondslag en is van toepassing wanneer de werkgever het ... Collectief ontslag Bedrijfseconomische redenen kunnen dusdanig zijn dat er een noodzaak is om de arbeidsovereenkomsten van een groep medewerkers te beëindigen. De Wet melding collectief ontslag is van toepassing, als er binnen 3 maanden 20 of meer medewerkers ontslagen worden wegens bedrijfseconomische (bedrijfsorganisatorische) redenen (art 3 WMCO). Soms worden twintig of meer werknemers tegelijkertijd of binnen drie maanden ontslagen. In dit geval is er sprake van collectief ontslag en moet de werkgever zich houden aan de Wet melding collectief ontslag. Als u uw werknemers collectief wilt ontslaan, hebben wij de volgende gegevens van u nodig: de redenen voor collectief ontslag; het aantal werknemers dat u wilt ontslaan, verdeeld naar fu...

INFORMATIE

AUTEUR
J. Heinsius
DIMENSIE
10,70 MB
BESTANDSNAAM
Collectief ontslag.pdf

OMSCHRIJVING

Het boek Collectief ontslag zet de Europese richtlijn 98/59/EG betreffende collectief ontslag en de Wet melding collectief ontslag (WMCO) uiteen voor wat betreft werkingssfeer, definitie van collectief ontslag, raadpleging van werknemersvertegenwoordigers, rol van de overheid en sancties in geval van niet-naleving van voorschriften door de werkgever. De uiteenzetting vindt plaats aan de hand van voorbeelden en rechtspraak. Voor zover relevant worden ook andere richtlijnen en andere nationale regelgeving besproken. Kortom, het boek biedt u een compleet overzicht van het collectief ontslagrecht op Europees en nationaal niveau. De uitgave wordt gecompleteerd met een richtlijnenoverzicht, een wet- en regelgevingoverzicht, een trefwoordenregister, een literatuurlijst, een jurisprudentieregister en een lijst met afkortingen.

Wil je het boek lezen?Collectief ontslag in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J. Heinsius. Lezen Collectief ontslag Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN