Sociale agogiek

Sociale agogiek - Olga Houweling - Meijers | Readingchampions.org.uk

...en? Vraag volgen. Delen; Antwoorden 1. Reacties 0 ... Sociale agogiek - AP Hogeschool Antwerpen - StuDocu ... . Weet jij het antwoord? Het antwoord moet ... Hij noemt de sociale agogiek 'het doelbewust veranderen van het sociale gedrag'. Dit betekent de eerste terreinafbakening van de andragogische wetenschappen ten opzichte van de sociale pedagogiek, psychologie en sociologie. Vanaf 11 oktober 1966 bezet Ter Have de eerste leerstoel Wetenschap der andragogie. Samenvatting Sociale agogiek (1e jaar): Verande ... Agogische Wetenschappen | Vrije Universiteit Brussel ... . Samenvatting Sociale agogiek (1e jaar): Verandering en agogiek - Met organisaties werke. Universiteit / hogeschool. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. Vak. Sociale agogiek. Academisch jaar. 2012/2013 Faculteit Sociale Wetenschappen Met een passie voor onderzoek en onderwijs in de antropologie, communicatiewetenschappen, politieke wetenschappen en sociologie. Studierichting Sociaal Agogisch 37 Beroepen met studierichting Studierichting Sociaal Agogisch. Actieve filters: Verfijn op sector Gezondheidszorg & Farmacie (33) Overheid & Semi-overheid (18) Voeding & Beweging (2) Uitzendbureaus & Werving & Selectie (1) Meer ... Sociaal agogen kunnen lid worden van een BPSW-functiegroep, zoals: de functiegroep Begeleiders in de gehandicaptenzorg, de functiegroep Jeugd; de functiegroep voor ondernemende professionals in sociaal werk. Regionetwerken. Ook kun je je als sociaal agoog aansluiten bij een regionetwerk. sociale agogiek (Universiteit Gent). Het gedecentreerd beeld van de opleidingen houdt de vraag levend die in 1915 reeds door Abraham Flexner werd ge steld, met name of sociaal werk wel een beroep is (Flexner, 1915; 2001). Des te sterker nog kan deze vraag gesteld worden ten aanzien van het in de term 'sociale agogiek' besloten streven tot De Bie, Maria. Sociale Agogiek: Een Sociaal-pedagogisch Perspectief Op Sociaal Werk.Gent: Academia Press, 2015. Print. Agogiek is de leer van het begeleiden, aansturen of beleidsmatig mogelijk maken van veranderingsprocessen bij mensen.Deze sociale wetenschap bestudeert hoe mensen veranderen en geeft aanwijzingen over de manier waarop dit kan worden beïnvloed en begeleid. Agogie verwijst naar het agogisch handelen op zich, de activiteit van het interveniëren in veranderingsprocessen. Sociale Agogiek | ISBN 9789023241409 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken....

INFORMATIE

AUTEUR
Olga Houweling - Meijers
DIMENSIE
10,59 MB
BESTANDSNAAM
Sociale agogiek.pdf

OMSCHRIJVING

Sociale agogiek 2e druk is een boek van Olga Houweling - Meijers uitgegeven bij Gorcum B.V., Koninklijke van. ISBN 9789023247586 Dit boek biedt een handzaam en overzichtelijk model voor het leiden en begeleiden van samenwerkingsverbanden, zowel grote groepen en organisaties als kleinere groepen. Het model is uniek omdat het zich zowel richt op het behalen van de doelen van instellingen, bedrijven en groepen, als op de ontplooiing en de doelen van de individuen.Het model is algemeen geldig en toepasbaar in alle denkbare situaties en te combineren met verschillende werkmethoden.Wie werkt als begeleider van groepen (sociale systemen) en/of betrokken is bij de ontwikkeling van beleid kan met dit model de eigen plaats in het systeem onderkennen, het functioneren van het gehele samenwerkingsverband beoordelen en stappen voor verbetering zetten.Het boek is overzichtelijk opgebouwd en bestaat uit vier delen. In het eerste deel wordt aangegeven hoe de ervaring van de schrijvers zelf, de reeds beschikbare kennisn de ervaring van een aantal pioniers, hen hebben ge nspireerd voor de ontwikkeling van deel twee. Daarin is een theoretisch model uitgewerkt, dat een geheel nieuw denkkader biedt om het functioneren van een sociaal systeem te doorzien en de taken van beleidsmakers, begeleiders en overige leden van een systeem te verhelderen. Het theoretische model is normatief, zodat in het derde deel criteria kunnen worden afgeleid, waarmee de sociaal agogische praktijk beoordeeld kan worden. Bij die criteria worden concrete praktijkvoorbeelden gegeven, die iedereen kan aanpassen voor de eigen werksituatie. In het laatste deel wordt het ontwikkelen van beleid uitvoeriger toegelicht. Tevens wordt, zover als dat mogelijk is, gewaarschuwd voor de gevaren die daar op de loer liggen.In de bijlage wordt een methode uitgewerkt om een samenwerkingssituatie te onderzoeken en te begeleiden.Door de vragen waarmee de paragrafen afsluiten, geeft het boek verdieping aan het denken over professioneel sociaal agogisch werk voor studenten, uitvoerende werkers en adviseurs.AuteursDrs. O.P. Houweling-Meijers is oud docent theorieontwikkeling van het inrichtingswerk (thans SPH) aan de Hogeschool van Amsterdam.Drs C.F. Visser is consultant, coach en mediator en als docent verbonden aan de Masteropleiding begeleidingskunde.

Wil je het boek lezen?Sociale agogiek in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Olga Houweling - Meijers. Lezen Sociale agogiek Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN