Monografieen Privaatrecht 3 - Onrechtmatige overheidsdaad

Monografieen Privaatrecht 3 - Onrechtmatige overheidsdaad - G.E. van Maanen | Readingchampions.org.uk

...civiele rechter en bestuursrechter 4. Beleidsvrijheid, marginale toetsing en beginselen van behoorlijk bestuur 5 ... Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor personen - PDF ... . De aansprakelijkheid van de overheid uit onrechtmatige daad: algemene karakteristiek 6. 3 Onrechtmatige overheidsdaad. Monografieen Privaatrecht 3 Onrechtmatige overheidsdaad Rechtsbescherming door de burgerlijke rechter Prof. mr. G.E. van Maanen Prof. mr. R. de Lange Vierde druk Deventer - 2005 Inhoud VERKORT AANGEHAALDE . Nadere informatie De serie Monografieën Privaatrecht behandelt onderwerpen die niet strikt in het Burgerlijk ... De onrechtmatige daad van de overheid - ADVOCATEN.NL ... ... . Nadere informatie De serie Monografieën Privaatrecht behandelt onderwerpen die niet strikt in het Burgerlijk Wetboek geregeld hoeven te zijn, maar wel een privaatrechtelijke grondslag hebben. De monografieën zijn met name geschikt wanneer u zich in korte tijd wilt oriënteren op het onderwerp, wilt bijblijven of juist wilt kennismaken met de stof. Onrechtmatige daad (Paperback). In deze bundel vindt u een actueel, ... Monografieen Privaatrecht - Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering (0) 48,80. 5% studentenkorting . P.G.F.A. Geerts; Bescherming van de intellectuele eigendom (0) 36,50. 5% studentenkorting . Op het grensgebied van privaatrecht en publiekrecht ligt het overheidsprivaatrecht. U krijgt een toegankelijk overzicht van de belangrijkste uitspraken en literatuur, waardoor dit rechtsgebied wordt gevormd. Met in dit deel nieuwe hoofdstukken en bijzondere onderwerpen zoals onrechtmatige overheidsdaad en schadevergoeding bij rechtmatige daad. Monografieen Privaatrecht. Werken. Achtergestelde vorderingen . De chirurg . De rekening-courantverhouding . De rekening-courantverhouding . Een nieuwe theorie van het privaatrecht ... Onrechtmatige overheidsdaad Onrechtmatige overheidsdaad . Risicoverzwaring in het verzekeringsrecht 3 Onrechtmatige overheidsdaad. Monografieen Privaatrecht 3 Onrechtmatige overheidsdaad Rechtsbescherming door de burgerlijke rechter Prof. mr. G.E. van Maanen Prof. mr. R. de Lange Vierde druk Deventer - 2005 Inhoud VERKORT AANGEHAALDE . Nadere informatie Dit wordt ook wel de onrechtmatige overheidsdaad genoemd. Deze vorm van de onrechtmatige daad wordt ook beheerst door het burgerlijk recht, door art. 6:162 lid 1 BW. Een bestuursorgaan kan onrechtmatig handelen op twee manieren. Zo kan het orgaan een besluit nemen, dat in eerste instantie goed lijkt. Onrechtmatige overheidsdaad: rechtsbescherming door de burgerlijke rechter Volume 3 van Monografieën Privaatrecht, ISSN 1573-9791: Auteurs: Gerrit van Maanen, Roel de La...

INFORMATIE

AUTEUR
G.E. van Maanen
DIMENSIE
6,6 MB
BESTANDSNAAM
Monografieen Privaatrecht 3 - Onrechtmatige overheidsdaad.pdf

OMSCHRIJVING

Monografieen Privaatrecht 3 - Onrechtmatige overheidsdaad 4e druk is een boek van Gerrit van Maanen uitgegeven bij Kluwer. ISBN 9789013022285 Met dit boekje wordt beoogd een overzicht te bieden van het terrein van de onrechtmatige overheidsdaad. Zoals de ondertitel aangeeft ligt het accent op de rechtsbescherming die de burgerlijke rechter - als restrechter - kan bieden. Onontkoombaar is evenwel een summiere beschrijving van de rechtsbescherming die de bestuursrechter biedt. Zoals zal blijken is er sprake van een uitermate complexe relatie tussen beide vormen van rechtsbescherming. Anders dan veelal gebruikelijk wordt voor de beschrijving en de uitleg van het positieve recht inzake de onrechtmatige overheidsdaad geen historische invalshoek gekoze n. Dit neemt niet weg dat een overzicht van de historische achtergrond wel degelijk nuttig is voor het begrip van hedendaagse problemen. Deze historische achtergrond komt in een afzonderlijk hoofdstuk aan de orde. Gepoogd wordt in de eerste plaats de materi le normen op te sporen waaraan de overheid zich dient te houden, op straffe van schadeplichtigheid.

Wil je het boek lezen?Monografieen Privaatrecht 3 - Onrechtmatige overheidsdaad in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur G.E. van Maanen. Lezen Monografieen Privaatrecht 3 - Onrechtmatige overheidsdaad Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN