Het wetsvoorstel collectieve afwikkeling massaschade

Het wetsvoorstel collectieve afwikkeling massaschade - none | Readingchampions.org.uk

...de te verhalen. Op 19 maart 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie' (WAMCA) aangenomen ... Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie ... ... . Deze wet - die naar verwachting eind dit jaar/begin volgend jaar in werking zal treden - maakt het onder meer mogelijk om in een collectieve actie schadevergoeding te vorderen, iets wat op dit moment nog niet kan. Het wetsvoorstel. Op 29 januari 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel 'Afwikkeling massaschade in collectieve actie' unaniem aangenomen. De onmiddellijke aanleiding voor het wetsvoorstel was de motie Dijksma van 3 november 2011. Op 1 april 2019 is de Wet afwikkeling massascha ... Wetsvoorstel massaschade door de tweede kamer - BarentsKrans ... . De onmiddellijke aanleiding voor het wetsvoorstel was de motie Dijksma van 3 november 2011. Op 1 april 2019 is de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) in het Staatsblad gepubliceerd. Deze wet maakt het eenvoudiger om massaschadegevallen collectief af te wikkelen via de Nederlandse rechter. Wij verwachten dat de wet binnenkort in werking treedt. Het wetsvoorstel heeft tot doel een efficiënte en effectieve collectieve afwikkeling van massaschade te bevorderen. Gestreefd is naar een balans tussen het belang van gedupeerden om hun rechten te kunnen verwezenlijken en het belang van aangesproken partijen om beschermd te worden tegen ongefundeerde of lichtvaardige massaclaims. afwikkeling van massaschade in een collectieve actie dan ook in een maatschappelijke behoefte. De gekozen uitwerking van genoemde procedure in het Wetsvoorstel acht de Raad echter minder gelukkig. De Raad heeft het Wetsvoorstel in de onderdelen 1 (A lgemene opmerkingen) en 2 (Opmerkingen t.a.v. de Het Wetsvoorstel heeft als doel het verbeteren van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (de WCAM), die op 27 juli 2005 in werking is getreden. Sinds de invoering van de WCAM heeft het Hof Amsterdam (de bij uitsluiting bevoegde rechtbank voor WCAM zaken) zes maal de collectieve schikkingen verbindend verklaard: de procedures DES, Dexia, Vie d'Or, Shell, Vedior en Converium werden zo ... Het wetsvoorstel strekt ter uitvoering van deze motie en biedt de mogelijkheid voor de afwikkeling van massaschade voor gevallen waarin een collectieve schikking (nog) niet is gelukt. De leden van de SP-fractie vragen of in gesprek is gegaan met personen die kritiek hebben geuit op onderhavig wetsvoorstel. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Afwikkeling massaschade in collectieve actie. Dat betekent dat rechters in de toekomst collectief schadevergoedingen mogen toewijzen in grote, gezamenlijke rechtszaken. De nieuwe wet maakt het voor gedupeerden makkelijker om in een collectieve actie schade te verhalen. Hiermee wordt voorkomen dat verschillende belangenorganisaties meerdere ... De Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (hierna: Wamca) zal per 1 januari 2020 in werking treden. [1] Het wetsvoorstel voor deze wet gaat terug tot 15 november 2016. Toen zag men al in dat er de mogelijkheid zou moeten bestaan van een collectieve actie in geval van massaschade, in het bijzonder een vordering tot schadevergoeding. Jeroen Kortmann geeft in NJB Vlog een toelichting op het artikel en zijn motivatie voor het schrijven ervan (klik op de foto). Het artikel 'Wetsvoorstel afwikkeling massaschade in collectieve actie (34608). Aanzienlijk verbeterd, maar het moet nog beter!' is verschenen in NJB 2018/407, afl. 8. teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken (het 'Wetsvoorstel'). Over een eerdere versie van dit Wetsvoorstel heeft de Raad reeds op 23 oktober ...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
6,13 MB
BESTANDSNAAM
Het wetsvoorstel collectieve afwikkeling massaschade.pdf

OMSCHRIJVING

Op 19 november 2004 vond te Amsterdam de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht plaats. Het onderwerp van de vergadering was 'Het wetsvoorstel collectieve afwikkeling massaschade'. Dit deel in de serie van uitgaven van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht bevat de inleidingen en de neerslag van de najaarsvergadering.

Wil je het boek lezen?Het wetsvoorstel collectieve afwikkeling massaschade in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Het wetsvoorstel collectieve afwikkeling massaschade Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN