Jozua

Jozua - Diverse auteurs | Readingchampions.org.uk

...in bezit te nemen dat de HEER, hun God, hun zal geven ... Jozua Ega :: Home ... .' 12 Tegen de stammen Ruben en Gad en de eerste helft van de stam Manasse zei hij: 13 1:13-15 Num. 32:28-32 Deut. 3:18-20 Joz. 22:1-6 ... Volg #Jozua! Snelliusstraat 16. 3846 BT. Harderwijk. tel: 0341 412 724. [email protected] 447 ... Evangelische gemeente Jozua Alblasserwaard - Ampèrestraat 4, 2952 AA Alblasserdam - T 078-6916832 - E [email protected] Pinkstergemeente Jozua te Nijmegen. jun. 28. Same ... Jozua 1 (NBV) - EO.nl/Bijbel ... .nl Pinkstergemeente Jozua te Nijmegen. jun. 28. Samenkomst. Begint om 10:00 Pinkstergemeente Jozua te Nijmegen. jun. 30. Centrale Bidstond. Begint om 20:00 Pinkstergemeente Jozua te Nijmegen. Pinkstergemeente Jozua te Nijmegen. Samen met de Vader het Koninkrijk van God verkondigen Laatste nieuws. #OnzeVaderNijmegen; De naam Jozua is Hebreeuws en betekent zoveel als 'Jahweh redt'. Jozua 1 Jozua 2 Jozua 3 Jozua 4 Jozua 5 Jozua 6 Jozua 7 Jozua 8. Jozua 9 Jozua 10 Jozua 11 Jozua 12 Jozua 13 Jozua 14 Jozua 15 Jozua 16. Jozua 17 Jozua 18 Jozua 19 Jozua 20 Jozua 21 Jozua 22 Jozua 23 Jozua 24. Statenvertaling on line - bijbel en kunst. kunst » schilders & werken Indeling van Jozua. Er staan twee thema's centraal: de verovering van het land Kanaän en de verdeling van het land onder de 12 stammen van Israël. God had dit land aan de voorouders van het volk beloofd. In het boek Jozua zien we hoe die belofte in vervulling gaat. Het boek Jozua kan in drie delen verdeeld worden. 1 Jozua stuurde twee verkenners op pad vanuit Sittim. Zij moesten in het geheim het land en de stad Jericho gaan verkennen. Ze gingen naar Jericho en kwamen in het huis van de hoer Rachab. Daar bleven ze overnachten. 2 Maar de koning van Jericho werd gewaarschuwd: ... Jozua is de naam van een bijbelboek in het Oude Testament. Het volgt als zesde bijbelboek op de 'wet van Mozes'. De inhoud van het boek is een verslag van de strijd om Kanaän en de boodschap is dat God trouw is en zijn volk rust geeft. Sleutelteksten zijn: Oude Testament | Jozua. Kernpunten. Doel: Weergave van het verhaal van Israëls verovering van het beloofde land; Schrijver: Jozua, behalve het einde, dat waarschijnlijk geschreven is door de hogepriester Pinechas, een ooggetuige van de gebeurtenissen die verhaald worden; Achtergrond: Kanaän, of het beloofde land, dat ongeveer hetzelfde geografische gebied besloeg als het huidige Israël. 10 Toen beval Jozua de opzieners van het volk: 11 Gaat midden door de legerplaats en beveelt het volk aldus: bereidt u teerkost, want binnen drie dagen zult gij de Jordaan hier overtrekken om bezit te gaan nemen van het land, dat de Here, uw God, u tot een bezitting geven zal. 12 Tot de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse zeide Jozua: 13 Gedenkt het woord dat Mozes, de knecht des ... Jozua. 1 Na de dood van Mozes, de dienaar van Jehovah, zei Jehovah tegen ...

INFORMATIE

AUTEUR
Diverse auteurs
DIMENSIE
12,76 MB
BESTANDSNAAM
Jozua.pdf

OMSCHRIJVING

In de reeks bijbelboeken, vertaald door de SHA, verschijnt het nieuwe deel Jozua, in samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap.Parallel aan de Hebreeuwse tekst op de linkerpagina staat de Nederlandse vertaling van de S ocietas Hebraica Amselodamensis (SHA) op de rechterpagina afgedrukt. Aan de tekst van de vertaling zijn aantekeningen toegevoegd.Het karakter van de vertaling is idiolect; dat wil zeggen dat getracht is het eigene van de Hebreeuwse tekst in de vertaling weer te geven. Verbanden en onderlinge verwijzingen in de grondtekst klinken zoveel mogelijk in de vertaling door. Deze benadering maakt de vertaling niet alleen geschikt voor gebruik in liturgie en leerhuis, maar ook voor studie: zij is om 'voor te lezen' en om in 'door te lezen'.

Wil je het boek lezen?Jozua in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Diverse auteurs. Lezen Jozua Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN