Nederland In De Negentiende Eeuw

Nederland In De Negentiende Eeuw - Karin Braamhorst | Readingchampions.org.uk

...e armen aantrokken. In de loop van de eeuw werden er echter steeds meer verenigingen opgericht die activiteiten ontplooiden ter voorkoming en bestrijding van armoede ... literatuurgeschiedenis.nl | de negentiende eeuw ... . Kinderombudsman Marc Dullaert maakte vandaag bekend dat steeds meer kinderen in Nederland opgroeien in armoede. Het zou gaan om een groep van meer dan 300.000 kinderen, een aantal dat volgens Dullaert door de crisis nog meer zal stijgen. In de 19e eeuw werd armoede, door de groei van de steden, een grootschalig probleem. Hiermee kwam de 'sociale kwestie' op de kaart. Aan het begin van de negentiend ... Negentiende-eeuw.nl - Een kleine geschiedenis over de ... ... . In de 19e eeuw werd armoede, door de groei van de steden, een grootschalig probleem. Hiermee kwam de 'sociale kwestie' op de kaart. Aan het begin van de negentiende eeuw zagen geletterden de roman als een nieuwkomer. De opkomst van het genre werd dan ook met wantrouwen gevolgd. Sommige nieuwe romans bleken geschikt als tijdverdrijf maar de meeste waren ronduit gevaarlijk. Pas in de loop van de negentiende eeuw werd de roman een volwaardig lid van de letterkundige familie. De jaren veertig van de negentiende eeuw waren voor de onderklasse in grote delen van Europa bijzonder zwaar geweest. De grote hongersnood in Ierland, met meer dan een miljoen doden, is een bekend voorbeeld. Ook in Nederland verslechterde de situatie voor de armen in de jaren 1846 en 1847. De aardappelziekte hield huis. De 'objecten' van de beschavende arbeid stonden niet per se negatief tegenover alle bemoeienissen. De arbeidersverenigingen namen aan het eind van de negentiende eeuw veel van de liberaal-burgerlijke waarden ter verheffing van de arbeider over en propageerden ze ten bate van een deugdzaam en beschaafd leven. De moderne negentiende eeuw In de 19de eeuw kreeg het moderne leven zoals wij dat nu nog kennen vorm. De industriële revolutie was daar bijna alleen verantwoordelijk voor. Het verhaal van de 19de eeuw is dan ook bij uitstek het verhaal van de industrialisatie van de (westerse) wereld. De 100-jarige Vereniging Hendrick de Keyser bezit een unieke collectie historische woonhuizen. In dit standaardwerk, een vervolg op de vierdelige serie Huizen in Nederland , wordt de ontwikkeling van het Nederlandse woonhuis in de 19 de en 20ste eeuw geschetst en openen de panden van de Vereniging zich voor de lezer. Landbouw en voeding in de 19e eeuw. Van Techniek in Nederland. Ga naar: navigatie, zoek. Inhoud. ... Octrooien in Nederland; De prijs van margarine; Een nieuwe koeltechniek een nieuw produkt; ... Raffinage in de eerste helft van de negentiende eeuw; Vernieuwingen in het buitenland; Reacties in Nederland; De negentiende eeuw werd alom gezien als een tijd van verval, onmacht en geestloosheid. Met de ambitie om een nieuwe, meer genuanceerde geschiedschrijving van de negentiende eeuw te produceren initieerde professor Auke van der Woud het onderzoeksproject Architectuur in Nederland in de negentiende eeuw. Maar de twee vaderlandse partijen waren niet onafhankelijk. De patriotten werden gesteund door de Fransen, de Orangisten door de Pruisen en de Engelsen, en die stonden op voet van oorlog met elkaar. Toen de negentiende eeuw begon, was de situatie in het voordeel van de patriotten veranderd. Negentiende eeuw In 1776 verklaarde Amerika zich onafhankelijk van Engeland. In de tekst 'Declaration of Independence' met de beroemde zinnen 'wij beschouwen de volgende waarhedenwaarheden als vanzelfsprekend', daartoe behoorde dat alle mensen gelijken waren en recht hadden op leven, vrijheid en streven naar geluk. Terwijl Nederland in de negentiende eeuw werd gedomineerd door drie koningen, zaten in de twintigste eeuw drie koninginnen op de troon. En nu, tweehonderd jaar nadat Prins Willem Frederik landde op het Scheveningse strand, hebben we weer een koning als staatshoofd....

INFORMATIE

AUTEUR
Karin Braamhorst
DIMENSIE
3,26 MB
BESTANDSNAAM
Nederland In De Negentiende Eeuw.pdf

OMSCHRIJVING

Nederland in de negentiende eeuw - Lexicon is een rijk geïllustreerd en toegankelijk geschreven mozaïek van verhalen, namen, ontdekkingen en fenomenen die de negentiende eeuw vorm hebben gegeven.Beginnend met Aaltje, de volmaakte en zuinige keukenmeid trekt een leger aan negentiende-eeuwse schrijvers, politici, koningen en kunstenaars voorbij, en een lange reeks vernieuwingen, sociale wetten en culturele verschijnselen. Met uiteenlopende onderwerpen als de uitvinding van het conservenblik en de röntgenstralen, de introductie van het cultuurstelsel en het ontstaan van vrouwentijdschriften, doet dit boek recht aan de diversiteit van een periode die enerzijds als moralistisch en hypocriet bestempeld kan worden, maar anderzijds ook bruiste van ondernemingslust en streven naar vernieuwing.

Wil je het boek lezen?Nederland In De Negentiende Eeuw in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Karin Braamhorst. Lezen Nederland In De Negentiende Eeuw Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN