Verzen

Verzen - Prosper van Langendonck | Readingchampions.org.uk

...chts op de pagina staan en een eenheid vormen ... PDF Verzen - dbnl ... .In deze betekenis is het via het Frans ontleend aan het Latijn (versus: rij, regel, versregel).Het woord vers wordt soms ook wel voor grotere teksten gebruikt. Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken. Verzen. 1890. TOEN de tijden bladstil waren ... Verzen (1913) - Wikipedia ... . Verzen. 1890. TOEN de tijden bladstil waren, lang geleen; IK zat toen heel stil te werken; 0 ALS de zon schijnt; WIJ zilvren wezens, nevellichten, gewassen; GIJ zijt een stille witte blinkesneeuw; 0 KOELE zwarte ademen van den nacht; DE zon. De wereld is goud en geel; DE stille weg; Over 'Verzen' schreef Herman Gorter (1864-1927) in 1895 in zijn dagboek: ''Ik wilde het helste licht uit de taal slaan; want diep in het hart van de taal leeft een wit licht; hetzelfde witte licht, dat in vrouwenogen flonkert, en in hun ziel. Dit licht is de...

INFORMATIE

AUTEUR
Prosper van Langendonck
DIMENSIE
7,90 MB
BESTANDSNAAM
Verzen.pdf

OMSCHRIJVING

Van Langendonck speelde een belangrijke rol in de vernieuwing van de Vlaamse poëzie. Zijn essay "Herleving der Vlaamsche poëzij' (1894) werd beschouwd als een manifest voor die vernieuwing. Als criticus en dichter was hij tussen de anarchistisch gezinde jongeren van toen een schakel in de traditie die hem met Gezelle en Rodenbach verbond. Net als bij hen was voor Van Langendonck het ethische en esthetische niet te scheiden. Zijn bewondering voor Dante hing samen met zijn verlangen naar een harmonisch leven op christelijke grondslag. Zijn romantisch getinte gevoel raakte telkens in conflict met zijn naar klassieke beheersing strevende geest. Van Langendoncks invloed op jongeren als A. Vermeylen is groot geweest. Hij publiceerde slechts één bundel: "Verzen' (1900). Daarin toont hij zich een der eersten in het Zuid-Nederlandse taalgebied die vorm gaven aan het conflict tussen gevoel en intellect. In zijn werk tekent zich duidelijk de tweespalt af tussen de droom van absolute volmaaktheid, zoals die vorm kreeg in de onvoltooid gebleven cyclus "Beatrice', en de ervaring van de beklemmende werkelijkheid, een tegenstelling die bijvoorbeeld gestalte kreeg in zijn gedicht "Zomeravond'.

Wil je het boek lezen?Verzen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Prosper van Langendonck. Lezen Verzen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN