Identiteit

Identiteit - Francis Fukuyama | Readingchampions.org.uk

...worden verleend. Waar je volop kansen krijgt om je te ontwikkelen en te leren en waar je ook fouten mag maken, ja ook door de directeur of eindbaas ... bol.com | Identiteit | 9789023473039 | Paul Verhaeghe | Boeken ... . Identiteit van de school. De Al-Qoeba is een islamitische basisschool. De islam is onze inspiratiebron en onze leidraad in het leven. Islam brengt ons bijeen. Iedereen die onze grondslag respecteert is welkom op onze school. Dit geldt voor leerlingen, maar ook voor ouders en personeel. Identiteit. Cedrah biedt wonen, zorg en diensten vanuit een reformatorische levensovertuiging. Dat is voor Cedrah erg belangrijk, omdat we er wil ... Wat is de betekenis van Identiteit - Ensie ... . Identiteit. Cedrah biedt wonen, zorg en diensten vanuit een reformatorische levensovertuiging. Dat is voor Cedrah erg belangrijk, omdat we er willen zijn voor mensen die zich thuis voelen bij deze reformatorische identiteit. identiteit zn. '(persoons)gelijkheid' Nnl. identiteit 'eenzelvigheid, gelijkheid, gelijkvormigheid' [1824; Weiland], 'gelijkheid van scheikundige stoffen' [1842; WNT urethaan], 'volkomen overeenstemming' [1847; Kramers], 'gelijkheid van naam en persoon in juridische zin' [1874; WNT]. Ontleend, met de gebruikelijke aanpassing van het achtervoegsel -té naar → -teit, aan ... Sociale identiteit is het bewustzijn van een persoon tot een bepaalde groep te behoren en door anderen als zodanig behandeld te worden. Die groep heeft een (gewenst) zelfbeeld en wordt door anderen als uniek onderscheiden. Het zelfbeeld hoeft niet overeen te komen met het beeld dat buitenstaanders van een groep hebben, dat vaak gekenmerkt wordt door stereotypes. Identiteit van Paul Verhaeghe is een prachtig boek met een enorme diepgang. Verhaeghe stelt we niet met onze identiteit geboren worden. Wij worden vooral gevormd door de omgeving. Die omgeving heet het neoliberalisme met daarbinnen de meritocratie....

INFORMATIE

AUTEUR
Francis Fukuyama
DIMENSIE
6,76 MB
BESTANDSNAAM
Identiteit.pdf

OMSCHRIJVING

Fukuyama, de schrijver van het wereldwijd beroemde boek "Het einde van de geschiedenis', bekijkt in zijn nieuwe boek "Identiteit' het electorale succes van populisten. Dit succes wordt vaak verklaard vanuit economische motieven, maar komt in feite voort uit een behoefte aan identiteit. In "Het einde van de geschiedenis' schreef Fukuyama al dat mensen hechten aan erkenning van hun waardigheid. Nu verklaart hij vanuit dit begrip het huidige tijdsgewricht. Voorheen streefde de liberale democratie naar universele erkenning van burgerschap met onvervreemdbare rechten. Nu heeft identiteitspolitiek op basis van religie, ras, etniciteit of gender de overhand. De opleving van de gepolitiseerde islam, identiteitspolitiek gericht op etnische minderheden, activisme op universiteiten en het anti-immigranten-populisme zijn daar voorbeelden van. De behoefte aan identiteit kan niet zomaar opzij worden gezet. Daarom moet zij ingevuld worden op een manier die de democratie ondersteunt in plaats van ondermijnt.Identiteit is een noodzakelijk boek – een ernstige waarschuwing dat we onszelf veroordelen tot voortdurend conflict, tenzij we een universele invulling aan menselijke waardigheid geven.

Wil je het boek lezen?Identiteit in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Francis Fukuyama. Lezen Identiteit Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN