Identiteit

Identiteit - Francis Fukuyama | Readingchampions.org.uk

...emming en gelijkheid. Het beeld dat iemand van zichzelf heeft, is het zelfbeeld of zelfconcept ... bol.com | Identiteit | 9789023473039 | Paul Verhaeghe | Boeken ... .Er zijn verschillende soorten van het begrip identiteit te onderscheiden, zoals persoonlijke, genetische, sociale, culturele en nationale identiteit Identiteit [eigenheid] - Identiteit is de eenheid van wezen, volkomen overeenstemming en persoonsgelijkheid. Het beeld dat iemand van zichzelf heeft wordt zelfbeeld of zelfconcept genoemd. Er zijn verschillende soorten van het begrip identiteit te onderscheiden, zoals persoonlijke ... Wat is de betekenis van Identiteit - Ensie ... . Er zijn verschillende soorten van het begrip identiteit te onderscheiden, zoals persoonlijke, genetische, sociale, culturele en nationale identitei... Identiteit is dat wat uniek of eigen is aan iets of iemand. Het kan daarbij gaan om zowel personen als organisaties of landen. Het begrip identiteit komt in vele soorten voor. De meest bekende invulling die aan het begrip wordt gegeven is iemands persoonlijke identiteit. Over identiteit - Het eigene in ...

INFORMATIE

AUTEUR
Francis Fukuyama
DIMENSIE
8,1 MB
BESTANDSNAAM
Identiteit.pdf

OMSCHRIJVING

Fukuyama, de schrijver van het wereldwijd beroemde boek "Het einde van de geschiedenis', bekijkt in zijn nieuwe boek "Identiteit' het electorale succes van populisten. Dit succes wordt vaak verklaard vanuit economische motieven, maar komt in feite voort uit een behoefte aan identiteit. In "Het einde van de geschiedenis' schreef Fukuyama al dat mensen hechten aan erkenning van hun waardigheid. Nu verklaart hij vanuit dit begrip het huidige tijdsgewricht. Voorheen streefde de liberale democratie naar universele erkenning van burgerschap met onvervreemdbare rechten. Nu heeft identiteitspolitiek op basis van religie, ras, etniciteit of gender de overhand. De opleving van de gepolitiseerde islam, identiteitspolitiek gericht op etnische minderheden, activisme op universiteiten en het anti-immigranten-populisme zijn daar voorbeelden van. De behoefte aan identiteit kan niet zomaar opzij worden gezet. Daarom moet zij ingevuld worden op een manier die de democratie ondersteunt in plaats van ondermijnt.Identiteit is een noodzakelijk boek – een ernstige waarschuwing dat we onszelf veroordelen tot voortdurend conflict, tenzij we een universele invulling aan menselijke waardigheid geven.

Wil je het boek lezen?Identiteit in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Francis Fukuyama. Lezen Identiteit Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN