Patiënt, privaat en privacy

Patiënt, privaat en privacy - J. van Bruggen | Readingchampions.org.uk

...nt in een ziekenhuis. Even terug naar het recht op privacy en onze beroepsgroep ... Brochure: Goede voorbeelden en tips op gebied van privacy ... ... . Ook verpleegkundigen (en verzorgenden, helpenden) hebben er moeite mee om dat recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer te handhaven. Waarom is privacy belangrijk? Waar we zijn, met wie we praten, wat we kopen, hoe gezond we zijn, wat onze politieke en seksuele voorkeur is. Er wordt enorm veel informatie over ons vastgelegd. Voor de patiënt is van belang dat hij/zij het recht op inzage in zijn/haar m ... Belangrijke vragen over privacy patiënten - Arts en Auto ... . Voor de patiënt is van belang dat hij/zij het recht op inzage in zijn/haar medisch dossier kan verwezenlijken. Of de patiënt een afschrift van de verwijsbrief direct via de zorgverlener krijgt of via Zorgdomein is niet direct van belang, zolang het recht op inzage (artikel 15 AVG) van de patiënt gewaarborgd is. » Regels en privacy. Regels en privacy. Lees voor +A. ... lettertjes vindt u alle juridische aangelegenheden op een rijtje gezet in de folders 'Uw rechten en plichten als patiënt' en 'Uw rechten bij wilsverklaringen' We kennen ook algemene voorwaarden en huisregels. Zorg- en welzijnsinstellingen zijn verplicht om een functionaris voor ... Download folders en posters van situaties waarin de privacy geschonden wordt met uitleg over hoe je deze situaties kunt voorkomen. Ga ... is er officieel sprake van een datalek en zou je leidinggevende dit moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de patiënt. Uitspraak. Het woord is aan het Engels ontleend en wordt in het Nederlands meestal uitgesproken als praaivesie (ˈpraɪvəsiː), onder invloed van de Amerikaans-Engelse variant. De Brits-Engelse uitspraak is privvesi (ˈprɪvəsɪ).. Historische wortels. Het recht op privacy wordt omschreven als het recht om met rust te worden gelaten. The right to be let alone werd voor het eerst door de ... Let op: vanwege de maatregelen tegen het coronavirus zijn wij tijdelijk beperkt bereikbaar: van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur. U betaalt uw gebruikelijke telefoonkosten. *Dit informatieloket is niet bedoeld voor consultants en advocaten. Hoor ik toch graag een keer van ze hoe ze het allemaal wel willen, hoe dit uitgevoerd kan worden met 30 patiënten op een afdeling die allemaal zorg behoeven en hoe dit allemaal afgestemd is zodat elke patiënt zich remi alleen kan voelen en niemand hoeft te zien zodat hun privacy gewaarborgd wordt. Dat is in strijd met het recht op privacy en het medisch beroepsgeheim, stelt onze campagne Specifieke Toestemming in een brief aan de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens ( 33509 ) maakt het mogelijk om met een eenmalige toestemming medische gegevens toegankelijk te maken bij elke zorgverlener met wie de patiënt contact heeft gehad. privacy Het recht om bepaalde zaken, zoals ideeën, gegevens of huiselijke aangelegenheden voor zichzelf oftewel privé te houden. Dit recht wordt bij wet beschermd, wat bijvoorbeeld opsporingsmogelijkheden van politieagenten of rechten van journalisten beperkt. Als zorgaanbieder dient u de privacy medische gegevens goed te beveiligen. Cure4 ondersteunt zorgaanbieders bij de privacy en security van patiëntgegevens. Nieuwe regels privacy patiënten; Nieuwe regels privacy patiënten. Geplaatst op 15/02/2018, in categorie Algemeen . Vanaf 25 mei 2018 geldt een nieuwe wet op de privacy: de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alle overheden, bedrijven en dus ook zorgverleners krijgen te maken krijgen met nieuwe en strengere bepalingen. De Stichting VieCuri, Medisch Centrum voor Noord-Limburg (hierna te noemen 'VieCuri'), gevestigd aan de Tegelseweg 210, 9512 BL te Venlo, [email protected], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41063674) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals hieronder nader beschreven.VieCuri respecteert uw privacy en stelt daarom alles in het werk om uw ... Maar het merk dat terugbetaald wordt, kan wel meerdere keren per jaar veranderen. En apotheken mogen niet van het preferentiebel...

INFORMATIE

AUTEUR
J. van Bruggen
DIMENSIE
5,27 MB
BESTANDSNAAM
Patiënt, privaat en privacy.pdf

OMSCHRIJVING

Van der Bruggen besteedt in deze uitgave aandacht aan de historische ontwikkeling van ontlastingsgewoonten en privacygevoelens en aan de invloed van privacygevoeligheid op stoelgangproblemen. Ook problemen betreffende de verpleegkundige diagnose krijgen in dit boek een plaats. De schrijver is op dit onderwerp gepromoveerd, deze uitgave is een gepopulariseerde versie van zijn dissertatie

Wil je het boek lezen?Patiënt, privaat en privacy in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J. van Bruggen. Lezen Patiënt, privaat en privacy Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN