Vakoverschrijdende thema's in het secundair onderwijs

Vakoverschrijdende thema's in het secundair onderwijs - Blieck | Readingchampions.org.uk

...en geschiedenis en MP gelegd rond het thema ... Vakoverschrijdende thema's in het secundair onderwijs. op ... ... ... Het Steunpunt GOK biedt ondersteuning aan Vlaamse GOK-scholen en aan het gelijke onderwijskansenbeleid in het algemeen. De GOK-thema's zijn: preventie en remediëring van leer- en ontwikkelingsachterstanden, taalvaardigheidsonderwijs, intercultureel onderwijs, doorstroming en oriëntering, socio-emotionele ontwikkeling en leerlingen- en ouderparticipatie. Een vangnet voor waardevolle en maatschapp ... Vakoverschrijdende thema's in het secundair onderwijs ... ... . Een vangnet voor waardevolle en maatschappelijk relevante inhouden Historiek. In 1997 krijgt het secundaire onderwijs voor het eerst te maken met vakoverschrijdende eindtermen (VOET). Die eindtermen beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen en welke houdingen van hen worden verwacht. Vakoverschrijdende sleutelcompetenties. Het secundair onderwijs ondergaat momenteel enkele belangrijke hervormingen. Eén van die essentiële veranderingen is het transversale karakter van sommige nieuwe eindtermen. Concreet verwacht het onderwijs van de toekomst dat scholen bepaalde eindtermen vakoverschrijdend behandelen en realiseren. A. Blieck, M. Csincsàk, P. Van Oost & V. Damen Vakoverschrijdende thema's in het secundair onderwijs. Instrumentarium voor leerkrachten en schoolteams Tijdschrift, Educatief tijdschrift, Educatief tijdschrift (leerkrachten) 12,00 € Topper Situering. Vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs zijn eindtermen die de vakgrenzen overschrijden. Elke vakleraar is er medeverantwoordelijk voor dat de school zich inspant om ze te bereiken. Er is met andere woorden een inspanningsverplichting.Bij vakoverschrijdende eindtermen gaat het dus niet alleen over inhoud, maar ook over werkwijzen en attitudes. Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen, de basiscompetenties en de vakoverschrijdende thema's in het secundair onderwijs advies 25/01/2000 Advies m.b.t. het ontwerp van ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 2 advies Het advies van de SERV gaat in op volgende punten uit het voorontwerp van decreet : - basiscompetenties, met name artikel 4; - het toepassingsgebied; - het onderwijs sociale promotie; - de samenstelling van de commissie die vragen tot afwijking moet beoordelen. In dit advies bevestigen de Vlaamse sociale partners hun bekommernis om een goede afstemming onderwijs-arbeidsmarkt. Vanaf 1 september 2019 wordt het secundair onderwijs leerjaar na leerjaar inhoudelijk vernieuwd. Hierdoor kunnen sets van onderwijsdoelen tijdelijk naast elkaar bestaan. Het secundair onderwijs telt drie graden. De eerste graad bestaat uit een A-stroom en B-stroom. De A-stroom werkt met eindtermen, de B-stroom met ontwikkelingsdoelen....

INFORMATIE

AUTEUR
Blieck
DIMENSIE
4,42 MB
BESTANDSNAAM
Vakoverschrijdende thema's in het secundair onderwijs.pdf

OMSCHRIJVING

Van scholen wordt een almaar grotere bijdrage verwacht in het confronteren van leerlingen met maatschappelijke thema's, problemen en waarden, ook al bestaan daartoe niet de nodige of gewenste leervakken. Misschien is het niet bestaan ervan juist een voordeel ? Relationele en seksuele opvoeding, milieuopvoeding en gezondheidsopvoeding zijn zo'n thema's die leervakoverschrijdend moeten worden behandeld. Dit boek licht toe hoe dat kan en biedt tegelijk een praktische leergang aan om dat te realiseren. In een eerste deel wordt een globaal werkplan voorgesteld: beginsituatie van de school, de Ieraren, de leerlingen; activiteiten op klasniveau; activiteiten op schoolniveau; specifieke werkgroep; evaluatie; netwerken. Daarna volgen uitgeschreven doelstellingen en een uitgebreid deel met aangepaste werkvormen. De hoofdmoot van het boek is besteed aan documentatie en werkmateriaal: vragenlijsten/enquêtes voor de leerlingen; stellingen, uitspraken en standpunten; scenario's voor studiedagen; werkbladen (drugs, roken, aids) enz.Met dit Instrumentarium beschikken scholen (secundair onderwijs) over een volledig uitgewerkt, geïntegreerd programma.

Wil je het boek lezen?Vakoverschrijdende thema's in het secundair onderwijs in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Blieck. Lezen Vakoverschrijdende thema's in het secundair onderwijs Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN