Exit Poldermodel?

Exit Poldermodel? - Lei Delsen | Readingchampions.org.uk

... is de naam die gegeven wordt aan het Nederlandse consensusmodel waarin werkgevers, vakbonden en overheid met elkaar aan tafel gaan zitten om te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en lonen ... 'Exit poldermodel? Sociaal-economische ontwikkelingen in ... ... .Dat overleg vindt vaak plaats in de vakraad van de betreffende sector. Als een cao goedgekeurd wordt door de minister van Sociale Zaken, kan deze de cao ook nog algemeen bindend verklaren ... Zoals Delsen opmerkt in 'Exit Poldermodel' (2001) is het poldermodel geen geconstrueerd model, maar het resultaat van een historisch ontwikkelingsproces. De omstandigheden die begin jaren tachtig geleid hebben tot het beroemde Akkoord van Wassenaar zijn er niet meer. Vandewalle, Gaston. "Exit Poldermodel? Sociaal-economische Ontwikkelingen i ... ALLEEN VOOR LEDEN | De Poldermodellen ... . De omstandigheden die begin jaren tachtig geleid hebben tot het beroemde Akkoord van Wassenaar zijn er niet meer. Vandewalle, Gaston. "Exit Poldermodel? Sociaal-economische Ontwikkelingen in Nederland (Bespreking Boek Van I Delsen)." SAMENLEVING EN POLITIEK (BRUSSEL) 6 n. pag. Print. Exit poldermodel? Sociaal-economische ontwikkelingen in Nederland. Lei Delsen. Van Gorcum, Assen, 2000. In zijn inleiding wijst de auteur op de opvallende wijziging in de beoordeling van de Nederlandse economie door de internationale pers. Poldermodel Het poldermodel kreeg in 1997 pas echt de naam 'poldermodel', terwijl het model in de jaren tachtig al tot ontwikkeling is gekomen als gevolg van een economische crisis. Het poldermodel wordt vaak in één adem genoemd (of zelfs gelijkgeschakeld) met het begrip 'overlegeconomie'. IX, 202 p. This item appears in the following Collection(s) Electronic publications [81574] Freely accessible full text publications plus those not yet available due to embargo 75 jaar 'poldermodel' zondag 17 mei 2020 . Op 17 mei is het precies 75...

INFORMATIE

AUTEUR
Lei Delsen
DIMENSIE
9,9 MB
BESTANDSNAAM
Exit Poldermodel?.pdf

OMSCHRIJVING

Waar heeft Nederland haar succes aan te danken? Gaat het poldermodel aan haar eigen succes ten onder of komt de bedreiging vooral van buitenaf? Delsen concludeert dat het Nederlandse Poldermodel haar einde nadert. De dijken van het poldermodel worden systematisch aangetast. De door Paars ingevoerde marktwerking betekent een verregaande aanpassing van de unieke Nederlandse economische orde. Het primaat van de markt heeft onder meer geresulteerd in flexibilisenng van de arbeidsmarkt, decentralisatie van de loonvorming, "modernisering" van de sociale zekerheid, meer concurrentie op de productmarkten en liberalisering en competitie op de financiële markten. Meer marktwerking binnen de Nederlandse sociaal-economische verhoudingen betekent eveneens dat de doelstelling van het bedrijfsleven verandert: het streven naar resultaten op korte termijn (hoge beurskoersen) treedt in toenemende mate in de plaats van het overleg tussen management, aandeelhouders en werknemers, gericht op lange termijn doelstellingen, zoals continuïteit. De Polder-economie staat ter discussie. Delsen gaat na wat hiervan de economische en sociale Implicaties zijn. Mij formuleert een aantal beleidsalternatieven. Naar zijn mening zijn sociale cohesie en stabiliteit bevorderlijk voor het ondernemingsklimaat en hebben de overlegeconomie en de verzorgingsstaat een rol te vervullen.

Wil je het boek lezen?Exit Poldermodel? in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Lei Delsen. Lezen Exit Poldermodel? Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN