Tynaarlo een gemeente in kaart & beeld

Tynaarlo een gemeente in kaart & beeld - Michiel Gerding | Readingchampions.org.uk

...en afspraak bij uw gemeente. Een ophangsysteem kan optioneel besteld worden ... Boekwinkeltjes.nl - Tynaarlo - een gemeente in kaart ... ... . De kaart is ook in andere uitvoeringen te bestellen en is ook digitaal verkrijgbaar. Let op. De detailvoorbeelden laten kaartbeelden zien van de gemeenten Rheden en Amsterdam. U krijgt hierdoor wel een goed beeld van detail, lay-out en kaartgegevens van uw gemeente. Een legenda wordt separaat ... ZUIDLAREN - Eeuwenlang klonken er psalmen, preken en gebeden en vulde de ruimte zich met orgelklanken. Nu is de hervormde kapel in het Drentse Tynaarlo in gebruik als schietbaa ... Wikipedia ... . Nu is de hervormde kapel in het Drentse Tynaarlo in gebruik als schietbaan. En dit is geen ... M.A.W. Gerding, J.J Groot & G.E. de Vries, Tynaarlo; een gemeente in kaart & beeld (Zwolle 2010) Websites www. M.A.W. Gerding, J.J. Groot & G.E. de Vries, Tynaarlo, een gemeente in kaart & beeld (Zwolle 2010). T.J. Buma, Zuidlaren in… Gemeente Tynaarlo heeft afgerond een totale oppervlakte van 14.770 hectare, waarvan 14.300 land en 470 water (100 hectare is 1 km 2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 510 adressen per km 2. Er wonen 14.210 huishoudens in gemeente Tynaarlo en de gemeente telt 18 woonplaatsen, 16 wijken en 44 buurten. Zeer duidelijke topografische gemeente plattegrond. Geeft op een zeer duidelijke manier de gehele gemeente weer. Deze kaart is gemaakt door een van onze onafhankelijke partners (Imergis). De kaart is gemaakt uit de vrij beschikbare open data. Er is gebruikt gemaakt van data van het Kadaster, Rijkswaterstaat, Waterschappen, Risicokaart, BAG en Open Street Map. De gemeente Tynaarlo gaat in kaart brengen waar en hoeveel mensen illegaal gebruik maken van vakantiewoningen. De zonnekaart gebaseerd op een zonne-analyse van een digitaal hoogtemodel van alle woningen binnen uw gemeente en toont voor elk dak de potentiële opbrengst aan zonne-energie. Geschikte dakvlakken De kaartlaag Dakvlakken toont in een blauwe kleur alle delen van uw dak die op basis van de zoninstraling in principe geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Soorten diensten of activiteiten: Een gemeente heeft veel verschillende taken. De gemeente: houdt bij wie er in de gemeente wonen; geeft officiële documenten uit, zoals een paspoort of identiteitskaart en een rijbewijs; verstrekt uitkeringen aan wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien; is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), Jeugdwet en Participatiewet; is ... De gemeente Tynaarlo is in 1998 ontstaan door de samenvoeging van de toenmalige gemeenten Eelde, Vries en Zuidlaren. Aanvankelijk zou de nieuwe fusiegemeente Zuidlaren worden genoemd, maar na protesten uit de voormalige gemeenten Vries en Eelde werd besloten een meer neutrale naam te kiezen, namelijk die van het relatief kleine dorp , dat ongeveer tussen de drie grootste dorpen in ligt. Vraag in beeld brengen Vraag in beeld brengen. Artikel Aan de slag ... Zo brengt u per gebied (gemeente, wijk, buurt) in kaart wat de uitdagingen zijn voor bijvoorbeeld gezondheid, ... wijk of buurt integraal in kaart met een wijkgezondheidsprofiel. Wijkgezondheidsprofiel ... cultureel erfgoed voor de gemeente Tynaarlo. Deze kaart geeft een beeld van onze inzet in 2016. RUIMTELIJKE KADERS OPEN PLEKKEN De gemeente kent verschillende open plekken en krijgt regelmatig de vraag of hierop een woning kan worden gebouwd. Om de mogelijkheden in beeld te brengen, verzocht de gemeente Libau om deze Huis te koop: Hageneind 30 9482 PE Tynaarlo. Kom langs en wordt verliefd op deze grote, sfeervol verbouwde woonboerderij met een kapschuur, houten schuur, originele stookhut, romantisch overdekt terras, professioneel aangelegde tuin en graslanden voor paarden of andere dieren. de gemeente Tynaarlo. Deze kaart geeft een beeld van onze inzet in 2013. CULTUURHISTORIE Op verzoek van de gemeente Tynaarlo gaf Libau in 2013 een inhoudelijke reactie op de concept erfgoednota van deze gemeente. De nota werd positief ontvangen en zal een belangrijk instrument zijn om cultuurhistorie als wezenlijk onderdeel te zien van Logo Gemeente Tynaarlo, terug naar home. Contact. Gemeente Tynaarlo Kornoeljeplein 1 9481 ...

INFORMATIE

AUTEUR
Michiel Gerding
DIMENSIE
4,55 MB
BESTANDSNAAM
Tynaarlo een gemeente in kaart & beeld.pdf

OMSCHRIJVING

De gemeente Tynaarlo heeft Drents Plateau de opdracht gegeven een ¿atlas¿ samen te stellen van alle waardevols uit het verleden dat nog op tal van plaatsen in de gemeente te zien is. Natuurlijk de monumentale gebouwen zoals de kerken, de havezaten en de molens, maar ook archeologische toppers zoals de hunebedden en de waterburcht, sporen van de Tweede Wereldoorlog, belangrijke waterwerken uit het verleden, historische wegen, keuterijen, stookhokken, markengrenzen enz. De 'Erfgoedatlas van de gemeente Tynaarlo' is een kaartenboek, zodat van alle onderwerpen te zien is waar zij zich bevinden. Er staan kaarten in van het hele grondgebied van de gemeente, maar ook deelkaarten van de belangrijke dorpen. De atlas is ingedeeld naar thema, waarbij de kaarten zijn voorzien van toelichtingen in de vorm van foto¿s en teksten. Verder zijn er routes in deze uitgave opgenomen. De atlas is samengesteld door een team van deskundigen, met de actieve hulp van de plaatselijke (historische) verengingen en andere deskundigen. Zo ontstond een aantrekkelijk kijk- en naslagwerk dat aan de hand van kaarten het verhaal vertelt van het erfgoed van Tynaarlo.

Wil je het boek lezen?Tynaarlo een gemeente in kaart & beeld in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Michiel Gerding. Lezen Tynaarlo een gemeente in kaart & beeld Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN