Nederlandse literatuur in de romantiek 1820-1880

Nederlandse literatuur in de romantiek 1820-1880 - Marita Mathijsen | Readingchampions.org.uk

...erlandse literatuur is de Romantiek namelijk nooit goed aangeslagen ... Nederlandse literatuur van de middeleeuwen tot de romantiek | Quizlet ... . Welke stad de meest romantische binnenstad van Nederland heeft. Welke pizzeria je tripje nog romantischer gaat maken. Op welke plek in Nederland je even kan ontsnappen aan de hele wereld. In de Republiek was de literatuur uit Frankrijk toonaangevend  op klassieke regels en normen geïnspireerde Frans-Classicisme Hoofdstuk 15 literatuur uit de 19e eeuw tot 1880. Romantiek De romantiek was een hele internationale stroming. Je k ... Nederlandse literatuur in de romantiek, 1820-1880 by... | LibraryThing ... . Romantiek De romantiek was een hele internationale stroming. Je kunt de romantiek vanuit verschillende... De Nederlandse poëzie van de negentiende en twintigste eeuw in duizend en enige gedichten (afrekening 50'ers). Herleving Vlaamse gevestigde dichters. Anton van Wilderode. Pieter Geert Buckinx. Vlaamse Neo-romantiek. sterke inbreng lyrisch subject. exploratie ik. Het kan een romantisch boek zijn, een avonturenroman of een van de vele andere soorten. Er is sprake van literatuur wanneer het bijzonder goed geschreven is en de karakters van de personages een Bij een romance ging het om verhalen in de volkstaal zoals de ridderroman of de dierenfabel. romantiek en de literatuur van de romantiek Imme, Alix en Carlijn persoonlijk en individueel kahoot primaire literatuur majoor frans De eigenschappen van geest en hart, van humeur en karakter, die het wezen zou moeten bezitten, waarmee ik voor het leven zou willen verbonden zijn Nederlandse literatuur vóór 1900. Over deze powerpointpresentatie 3 delen: Informatie over het examen : ! Een kort overzicht van de colleges : ! Een paar voorbeelden (foto's, filmpjes, etc.) NB: niet alles wordt dus in dit gedeelte behandeld. Slideshow... Studenten van de lerarenopleiding Nederlands hoeven vanaf volgend jaar alleen literatuur vanaf 1880 te lezen: geen Max Havelaar of Karel ende Elegast Van den vos Reynaerde is een satirisch epos in de vorm van een dierenverhaal. De 3469 versregels zijn in de 13e eeuw geschreven door "Willem die... Nederlandse literatuur. Alle als literair bestempeld Nederlandstalig werk. Chronologisch overzicht literaire canon Realisme (1840-1880). Reactie op de Romantiek. Literaire stroming die de eigentijdse werkelijkheid zo authentiek mogelijk wil weergeven. Nederlandse letterkunde I: moderne literatuur (B-KUL-F0XU4A). 4 studiepunten Nederlands 26 uren Tweede semester. Van de studenten wordt verwacht dat zij een zekere vertrouwdheid hebben met de geschiedenis van de Nederlandse literatuur en de algemene principes van tekstanalyse. De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 250 Verhalen (Dutch) Hardcover. Nederlandse literatuur is de overkoepelende term voor alle als literair bestempeld Nederlandstalig werk. In wat volgt wordt een beknopt Ook de (overigens tamelijk uitgebreide) in het Nederlands geschreven literatuur van Zuid-Afrika komt hier ve...

INFORMATIE

AUTEUR
Marita Mathijsen
DIMENSIE
4,31 MB
BESTANDSNAAM
Nederlandse literatuur in de romantiek 1820-1880.pdf

OMSCHRIJVING

'Waarheden die eeuwen en eeuwen vastgelegd waren geweest, bleken opeens niet meer geldig te zijn. Men was niet meer afhankelijk van een God die wel of niet in de zeilen blies. Al in het midden van de negentiende eeuw kon de mens zijn eigen snelheidskrachten versterken op de velocipede of fiets. De eerste benzineauto dateert van 1875. En nog voor 1900 werd door Clément Ader de ultieme droom van de mens gerealiseerd: hij kon vliegen. Met behulp van de kracht van het vuur kon de mens over zee, over land en in de lucht gaan: hij had de elementen bedwongen.'Marita Mathijsen maakt al jarenlang de Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw toegankelijk. Keer op keer laat ze zien ze dat er heel wat meer te beleven viel dan Multatuli of de Tachtigers. Mathijsen rekent af met het cliché van een jansaliegeest, dat in het collectieve geheugen lijkt gekerfd. Tegelijk legt zij het deuntje het zwijgen op van een romantiek waarin alleen maar artistiek werd gehunkerd naar het graf en louter geweend werd over onvervulbare liefde, die eigenlijk pas het allermooist was als de beminde was gestorven aan de tering. Mathijsen plaatst er een mythe tegenover van de werkelijkheid, waarbij ze laat zien hoe maatschappijbetrokken de letterkundigen van de negentiende eeuw waren.In een aanstekelijke stijl brengt Mathijsen leven en werk van François HaverSchmidt (Piet Paaltjens), Aarnout Drost, Hendrik Tollens en Gerrit van de Linde (De Schoolmeester) voor het voetlicht. Ze onthult dat Mulisch' Twee vrouwen al in de negentiende eeuw is geschreven, door een vrouw. Uiteenlopende romans, gedichten, essays, brochures en vertalingen duidt Mathijsen binnen een permanent debat, waarbij spelling de maatschappij al in kampen kon verdelen. In dit bijzonder breed opgezette boek komen alle lijnen uit haar werk samen - een klinkende rehabilitatie van een tijdvak én van een literatuurbeschouwing.Marita Mathijsen, hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, bezorgde De brieven van De Schoolmeester (1987) en schreef het standaardwerk Naar de letter. Handboek editiewetenschap (1995). Voor De geest van de dichter (1990) - gefingeerde gesprekken met negentiende-eeuwse schrijvers - kreeg Mathijsen de Multatuli-prijs. Ze ontving in 1998 de Prins Bernhard Fonds Prijs voor de Geesteswetenschappen, vanwege haar verdiensten voor de Nederlandse letterkunde. In 2002 verscheen Mathijsens monumentale negentiende-eeuwse mentaliteitsgeschiedenis De gemaskerde eeuw.

Wil je het boek lezen?Nederlandse literatuur in de romantiek 1820-1880 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Marita Mathijsen. Lezen Nederlandse literatuur in de romantiek 1820-1880 Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN