Psychologie, godsdienst en religie

Psychologie, godsdienst en religie - C.J. Schuurman | Readingchampions.org.uk

...eit De psycholoog Carl Gustav Jung leefde van 1875 tot 1961 ... Psychologie en religie, 2018-2019 - Studiegids ... ... . ... Religie en godsdienst zijn volgens Jung manieren om met het collectieve onbewuste om te gaan. In dat onbewuste komen oerbeelden, de archetypen voor die we allemaal herkennen. psychologie, godsdienst en religie Onder de schrijvers over de hedendaagse crisis in de westerse cultuur bevinden zich pessimisten en optimisten. Voor de pessimisten is het sleutelwoord: ondergang; de optimisten zien, zonder ook maar enigszins de ernst van de onrustbarende verschijnselen te miskennen, in de crisis de mogelijkheid tot vernieuwing; zij zien dus de crisis als "overgang". Beneveling, extase en zelfbedrog: Dionysos, heilige There ... Wat is het verschil tussen godsdienst en religie? - GoeieVraag ... . Beneveling, extase en zelfbedrog: Dionysos, heilige Theresa en vliegende schotels. Dit brengt me bij een ander aspect dat een rol speelt bij religie: extase en beneveling.Frans de Waal noemt de rol van drank: 'Van wijn en bier wordt van oudsher gedacht dat ze het lichaam versterken, maar ze voeden ook de verbeelding.In een vlaag van zelfoverschatting, die typisch is voor dronkaards, gingen ... Dr. C.J. Schuurman - Psychologie, godsdienst en religie Een kritische bezinning op de grens van een nieuw tijdperk Uitg. van Loghum Slaterus, Arnhem 1961 [tussen haken is van mij, Freek] In het college psychologie en religie verdiepen we ons in gedragingen, gedachten en gevoelens van mensen die zichzelf religieus of spiritueel noemen en in de rol die religie en spiritualiteit kan spelen in het leven van mensen. We richten ons hierbij in het bijzonder op psychologische verklaringen en functies van religie en spiritualiteit. Godsdienstsociologie is de studie naar (de interactie tussen) religie e...

INFORMATIE

AUTEUR
C.J. Schuurman
DIMENSIE
12,11 MB
BESTANDSNAAM
Psychologie, godsdienst en religie.pdf

OMSCHRIJVING

PSYCHOLOGIE, GODSDIENST EN RELIGIEOnder de schrijvers over de hedendaagse crisis in de westerse cultuur bevinden zich pessimisten en optimisten. Voor de pessimisten is het sleutelwoord: ondergang; de optimisten zien, zonder ook maar enigszins de ernst van de onrustbarende verschijnselen te miskennen, in de crisis de mogelijkheid tot vernieuwing; zij zien dus de crisis als "overgang". Dr. Schuurman, de Amsterdamse psychiater, behoort tot de laatsten. _De mens van heden", zegt hij, "bevindt zich in een overgangsfase naar een laatste opbloei van de westerse cultuur, vóór deze gaat uitmonden in een wereldcultuur". Maar deze vruchtbare overwinning van de huidige crisis kan alleen het gevolg zijn van een nieuwe golf van grote en fundamentele bezieling. En een bezieling kan, zoals het woord reeds aanduidt, z. i. slechts geboren worden uit de ziel van de mens, die door hem immers _het brandpunt van het scheppingsproces" is genoemd. Daar de ervaring van het scheppende leven de kern van alle religie uitmaakt, tracht de schrijver allereerst het verschijnsel _religie" te doorgronden, het afgrenzend tegenover "kerk" en "godsdienst". Hij toont vervolgens aan, dat een inzicht in het wezen van de religieuze ervaring aanmerkelijk bevorderd wordt door de dieptepsychologie, die "aan het menszijn een dimensie toegevoegd" heeft. De tocht waarop de lezer wordt meegenomen, voert langs de kritische beschouwing van traditionele religievormen zowel als van typische hedendaagse verschijnselen en stromingen om dan ten slotte uit te komen bij een ontdekking van het wezen van de mens en de daaruit geboren visie van een nieuwe cultuurfase.

Wil je het boek lezen?Psychologie, godsdienst en religie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur C.J. Schuurman. Lezen Psychologie, godsdienst en religie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN