1 KORINTHIERS 1

1 KORINTHIERS 1 - Hollander | Readingchampions.org.uk

... kruis van Christus (1 Korinthiërs 1:10-2:5) De wijsheid van God en de Geest van God (1 Korinthiërs 2:6-16) De dienaar van God en zijn dienst (1 Korinthiërs 3:1-4:21) Commentaar op het Nieuwe Testament ... 1 KORINTIËRS 13:4-7 De liefde is geduldig en vriendelijk ... ... . Derde serie, Afdeling Brieven aan Paulus - 1 Korintiers (Hardcover). Voor de ervaren reiziger Paulus was het heel... 1 Van Paulus, die door Gods wil geroepen is om een apostel+ van Christus Jezus te zijn, en onze broeder So̱sthenes. 2 Aan de gemeente van God in Korinthe,+ aan jullie die geheiligd zijn in eendracht met Christus Jezus,+ geroepen om heiligen te zijn, samen met allen die waar dan ook de naam aanroepen van onze Heer Jez ... 1 Korintiërs 13 - Bijbel in Gewone Taal ... . 2 Aan de gemeente van God in Korinthe,+ aan jullie die geheiligd zijn in eendracht met Christus Jezus,+ geroepen om heiligen te zijn, samen met allen die waar dan ook de naam aanroepen van onze Heer Jezus Christus,+ hun Heer en de onze. 3 Ik wens jullie onverdiende goedheid en ... De populairste bijbelteksten uit het bijbelboek 1 Korintiërs. Vink de hoofdstukken af die je gelezen hebt, als je meedoet met ons persoonlijke bijbelleesrooster. 1 Van Paulus, door Gods wil een apostel van Christus Jezus, en onze broeder Timotheüs.+ Aan de gemeente van God in Korinthe en aan alle heiligen in heel Acha̱je.+ 2 Ik wens jullie onverdiende goedheid en vrede toe van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. 3 Loof de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,+ de Vader van tedere barmhartigheid+ en de God van alle troost,+ 4 die ons ... 1 KORINTHIERS 1 (Paperback). TEKST EN TOELICHTING is een bijbelverklaring, bedoeld voor allen die een begrijpelijk en met zorg geformuleerd antwoord... 1 Korintiers. Hoe ga je om met blijvende zonden? 14 oktober 2018. Blijvende zonden maken je onzeker over je redding. God wil dat je je zekerheid in zijn goedheid en trouw zoekt. Lezen: Romeinen 7:14-25. Tekst: 1 Korintiërs 1:8. Gods almacht. 11 maart 2007. Kan God een steen maken die Hijzelf niet kan optillen? Een kritische vraag over Gods ... Bijbelboek 1 Korintiërs Het boek 1 Korintiers is het 46e boek en bevat 437 verzen in 16 hoofdstukken.Daarin komen 24 titels voor. We hebben inmiddels behoorlijk wat kruimels met Bijbelteksten 1 Korintiërs gemaakt. Om goed overzicht te krijgen in alle Bijbelteksten met afbeeldingen die we gemaakt hebben zijn deze onderverdeeld in 7 1 Aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt: Het is 1 een mens 2 goed geen vrouw 3 aan te raken; 2 Maar om 4 der hoererijen wil zal een iegelijk man 5 zijn eigen vrouw hebben, en een iegelijke vrouw zal haar eigen man hebben. 3 a De man zal aan de vrouw 6 de schuldige goedwilligheid betalen, en desgelijks ook de vrouw aan den man. Geluidsopname van een lezing over 1 Korintiërs 13. (incl. vragenbespreking) Opnamedatum: okt. 1989 te Brunssum. Download (in MP3-formaat) van OudeSporen.nl Witkam, 1 Korinthiërs 10. Download (in MP3-formaat) van DeBijbelVoorJou.nl Jac. de Blaauw, 1 Korinthiers 10-16. Lezingen te downloaden (in MP3-formaat) van DeBijbelVoorJou.nl Bronnen Orde van dienst (Middelburg morgendienst) Psalm 15,1 Psalm 15,2 lezen + tekst 1 Korintiërs 5:6-8 Psalm 33,1.2.7.8 Psalm 95,1 avondmaalsviering Gezang 4...

INFORMATIE

AUTEUR
Hollander
DIMENSIE
9,7 MB
BESTANDSNAAM
1 KORINTHIERS 1.pdf

OMSCHRIJVING

TEKST EN TOELICHTING is een bijbelverklaring, bedoeld voor allen die een begrijpelijk en met zorg geformuleerd antwoord willen op de vragen die bij het lezen van de Bijbel naar voren komen. Van elk bijbelgedeelte wordt steeds een goede, leesbare vertaling (tekst) gegeven met daarbij een heldere en praktische toelichting. De behandeling van een bijbelboek wordt steeds voorafgegaan door een inleiding, waarin informatie wordt verstrekt over het ontstaan van het betreffende bijbelboek, de auteur, de compositie, etc. De bijbelboeken worden niet vers voor vers behandeld, maar per tekstgedeelte (perikoop). Dit komt het verstaan van het geheel ten goede.TEKST EN TOELICHTING is een bijbelverklaring voor iedereen die geïnteresseerd is in de tekst en de betekenis van de Bijbel. TEKST EN TOELICHTING is een goede gids bij persoonlijke bijbelstudie, bij bijbelstudie in groepsverband en zal daarnaast ook zeker degenen die zich vanwege hun beroep met de uitleg van de Bijbel bezighouden, van dienst zijn. Bij het tot stand komen van de uitgave is aan de duidelijkheid in taal, samenstelling en uitvoering veel aandacht besteed.Aan TEKST EN TOELICHTING werkt een groot aantal bijbeldeskundigen uit de verschillende protestantse kerken mee. De meeste auteurs zijn uit Nederland afkomstig, maar ook buitenlandse deskundigen geven hun medewerking. De eindredactie is in handen van prof.dr. A.S. van der Woude, prof.dr. C.J. den Heyer en dr. W. van der Meer.

Wil je het boek lezen?1 KORINTHIERS 1 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Hollander. Lezen 1 KORINTHIERS 1 Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN