Gerechtigheid

Gerechtigheid - Emil Brunner | Readingchampions.org.uk

...temming met recht en billijkheid.„De strenge gerechtigheid is somtijds de grootste onrechtvaardigheid ... gerechtigheid - debijbel.nl ... ." * De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende. Gerechtigheid kan ook breder gezien worden. - > Wanneer we ons houden aan Gods wet en we doen wat God van ons vraagt dan ziet God dit als gerechtigheid. (Zie Deut. 6:25) Ook de gerechtigheid Gods is openbaar in Zijn heilshandelen over­eenkomstig Zijn toezegging in Zijn verbond. Wereldlijke of burgerlijke gerechtigheid is de hoedanigheid van een samenleving, die door rechtsbesef ... gerechtigheid - debijbel.nl ... . Wereldlijke of burgerlijke gerechtigheid is de hoedanigheid van een samenleving, die door rechtsbeseffen worden beheerst.. De gerechtigheid uit de wet of op grond van de wet is in de Bijbel gerechtigheid gebaseerd op het handelen in overeenstemming met de wet van Mozes.. Ro 10:5 Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is: De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. Gerechtigheid komt in alle vormen voorbij als je de Bijbel er eens op naslaat. Het wordt gekoppeld aan de waarheid spreken, de vrede bewaren, eerlijk zijn, medeleven tonen, de wet naleven, wezen beschermen, weduwen bijstaan en geven aan mensen die het minder goed hebben dan jij. Gerechtigheid (oorspronkelijke titel Luftslottet som sprängdes) is het derde en laatste deel uit de Millennium-trilogie, een serie misdaadromans van de Zweedse journalist en schrijver Stieg Larsson.De letterlijke vertaling van de titel is Het luchtkasteel dat ontplofte.. De schrijver overleed in 2004 en in zijn nalatenschap werden drie complete romans aangetroffen die postuum werden ... Gerechtigheid is één van de belangrijkste bijbelse waarden, zowel in het {{topic_1627_Oude}} als in het {{topic_1631_Nieuwe Testament}}. 'Gerechtigh...

INFORMATIE

AUTEUR
Emil Brunner
DIMENSIE
9,95 MB
BESTANDSNAAM
Gerechtigheid.pdf

OMSCHRIJVING

Voor de rechtvaardigheid geldt dat iedereen lijkt te weten wat hieronder verstaan wordt, zolang wij maar niet verder vragen. Net als de tijd lijkt ook de rechtvaardigheid relatief, waardoor die ons steeds ontglipt. Volgens de Zwitserse theoloog Emil Brunner (1889-1966) kunnen wij het bij pragmatisme en relativisme niet laten. Want de rechter, de wetgever en de politicus moeten wel degelijk weten wat een rechtvaardige wet is. En een werkgever moet weten wat een rechtvaardig loon is. En een volk, dat kiezen moet, moet ook kunnen weten wat een rechtvaardige staatsvorm is. Over rechtvaardigheid zijn alle mogelijke filosofieën ontwikkeld. Maar wat het christendom hierover te zeggen heeft is niet altijd duidelijk geweest. En voor een religie die reeds voor dít leven een richtsnoer wil bieden, mag dit verbazing wekken. Als de gerechtigheid ons inderdaad 'gebiedt', dan moeten christenen (en anderen) ook kunnen weten wat hen als sociale en staatkundige rechtvaardigheid geboden is.De centrale vragen in Brunners Gerechtigheid zijn buitengewoon belangwekkend. Welke relevantie heeft het Evangelie voor vragen met betrekking tot de sociale rechtvaardigheid? Welke verantwoordelijkheid hebben wij als het gaat om de rechtvaardigheid in de politieke orde? Welke betekenis heeft christelijke rechtvaardigheid binnen het bereik van het huwelijk, het familieleven, en in de economische sfeer van de burgerlijke samenleving? Wat betekent het perspectief van de goddelijke openbaring, voor de rechtvaardigheid in de internationale orde? De scheppingsleer van de Bijbel biedt oriëntatie bij deze vragen. Met de schepping zijn goddelijke ordeningen meegegeven die het gemeenschappelijk leven structureren. Deze ordeningen zijn richtinggevend voor een handelen dat rechtvaardig wil zijn. Ze brengen rechten en plichten mee die door een ieder die met rechtvaardigheid van doen heeft gerespecteerd dienen te worden. Het doel dat Brunner beoogt, is tweeledig. Gerechtigheid wil de kennis betreffende deze ordeningen doen herleven. Anderzijds wil het boek geen theoretische beschouwing alleen, maar juist concrete en praktische verwerkelijking geven. Dr. Timo Slootweg, die de inleiding bij deze vertaling schreef, doceert Filosofie van Recht en Ethiek te Leiden. Zijn inleiding plaatst Brunners Gerechtigheid in het complexe en omvattende kader van zijn wetenschappelijke arbeid en verheldert het verband met zijn christelijk personalisme.

Wil je het boek lezen?Gerechtigheid in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Emil Brunner. Lezen Gerechtigheid Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN